Kompetensutveckling för chefer och ledare

Kompetensutveckling är ett välbekant begrepp för de flesta. Men vad innebär det för chefer och ledare?

På denna sida har vi svarat på några vanliga frågor kring kompetensutveckling och ledarskap:


Vad är kompetensutveckling?

Kompetens är en kombination av kunskap och förmåga, men också att veta när och hur man ska tillämpa kunskapen. 

Kompetensutveckling innebär att man utvecklar och förbättrar sin kompetens och sina färdigheter inom ett visst område.

Det handlar om att lägga nya kompetenser till det du redan har – att utöka ditt handlingsutrymme, och växa som person och i ditt ledarskap.

Det kan röra sig om att lära sig nya tekniker, metoder eller verktyg som är relevanta för ditt arbete eller yrke.

Det kan också innebära att utveckla mjuka färdigheter som kommunikation, situationsanpassat ledarskap eller förbättrad samarbetsförmåga.

Kompetensutveckling kan vara både formell och informell. Formell kompetensutveckling kan ske genom utbildning, kurser eller certifieringar, medan informell kompetensutveckling kan vara att lära av kollegor, genom mentorskap eller självstudier. Kombinationen av kunskap, verktyg, förmåga och insikten om när det passar att använda vilken typ av kompetens, och i vilka situationer, är det som tar dig vidare.

Är kompetensutveckling för alla?

Kompetensutveckling kan vi översätta till lärande. Vi människor är lärande varelser, vilket bottnar i vår överlevnadsinstinkt. Lärandet hjälper oss att överleva i olika situationer och miljöer, och vi blir heller aldrig fullärda. Vi är alla skapta för att lära, från att vi föds tills dess vi dör.

På en arbetsplats så kanske det finns vissa som säger att de inte vill utvecklas på jobbet och är nöjda så, att de hellre vill utvecklas på sin fritid och inom andra områden.

Alla människor har olika behov av förändring och variation. En del mår bäst av tryggheten i att göra samma saker, eller inom ett mer avgränsat område på arbetsplatsen.

Men de allra flesta av dagens verksamheter – även de allra enklaste – digitaliseras, med effektiviseringar och rationaliseringar som följd.

Då behöver även de som inte har så stor lust ta steg i sin utveckling. En del springer av egen kraft, och andra behöver en vänlig knuff in i förändringen och den kompetensutveckling som den kräver.

Att utveckla sin kompetens kan vara särskilt viktigt för personer som vill förbättra sin anställbarhet eller sina karriärmöjligheter.

Genom att utveckla nya färdigheter eller förstärka de som redan finns kan man öka sin kompetens och sin attraktivitet på arbetsmarknaden.

Arbetsgivare kan i sin tur öka sin attraktionskraft bland värdefulla specialister genom att erbjuda kompetensutveckling som en möjlighet att växa på arbetsplatsen.

Varför ska man kompetensutveckla chefer och ledare?

Chefer och ledare har en avgörande roll för organisationers resultat och framgång.

Genom att investera i chefer och ledares kompetensutveckling kan verksamheter få en tydligare riktning mot sina mål, öka effektiviteten och förbättra arbetskulturen.

Chefer och ledare har också en viktig roll i att stödja och utveckla medarbetare. Genom att utveckla chefers färdigheter inom coaching och att ge feedback kan man skapa en miljö där medarbetarna kan förverkliga sin potential och höja sina prestationer.

Omvärldsfaktorer, till exempel ökad digitalisering, ställer krav på hela organisationen. Chefer och ledare har ett ansvar att leda verksamheten, och behöver då lyfta blicken för att se vilka kunskaper och resurser som behövs framöver.

Kompetensutveckling som kan kopplas till ledarskap är värdefull. Alla förtjänar en bra chef, och medarbetare både trivs och levererar bättre under kompetent ledning.

Motsatsen gäller också; Utan bra ledare riskerar verksamheter att förlora medarbetare, och ofta är det de duktigaste som lämnar skeppet först.

Dåligt ledarskap gör att människor mår dåligt och sjukskriver sig oftare. Organisationen tappar i engagemang och produktivitet.

Gott ledarskap ger däremot en lång rad positiva effekter som också skapar starkare resultat på sista raden. Läs Chefs nio punkter för ett gott ledarskap här.

Bra ledare ger förutsättningar att behålla talanger, öka konkurrenskraften, förbättra produktiviteten och skapa en bättre arbetsplatskultur.

I en sådan miljö väljer nyckelpersoner och nyanställda talanger att stanna kvar, och bidrar till att utveckla verksamheten långsiktigt.

Bland unga talanger är det idag också vanligt att man inför en eventuell anställning tar referenser på en blivande chef och förhör sig noga om ledarskapet och arbetsplatskulturen innan man tackar ja till ett erbjudande om jobb.

Vill man ha de bästa medarbetarna är det alltså värt att investera i ledarskapet! 

Vem behöver kompetensutveckling?

Kompetensutveckling är viktigt både för individers personliga utveckling och för organisationens framgång.

Genom att investera i kompetensutveckling kan verksamheter öka produktiviteten, förbättra kvaliteten på arbetet och främja en positiv arbetskultur.

Kontinuerlig kompetensutveckling är idag viktigare än någonsin. Flera rapporter och studier visar att Sverige halkar efter andra länder. Kompetensutveckling är ett eftersatt område och vi hinner inte med att utvecklas i den takt som konkurrensen i omvärlden kräver. Ofta är det också just kompetenshöjande insatser som får stryka på foten i spartider – trots att det paradoxalt kan vara just den typen av satsningar som krävs för att kunna höja lönsamheten.

Chefakademin erbjuder skräddarsydda kurser och utbildningar för att hjälpa dig och ditt team att utveckla sin kompetens, utifrån de unika förutsättningar som gäller på er arbetsplats.

Våra erfarna utbildare kombinerar praktiska övningar och teoretisk kunskap, för att säkerställa att medarbetare kan omsätta nya kunskaper i praktiken.

Hur vet jag som ledare om jag behöver kompetensutveckling?

Som chef eller ledare kan du behöva söka kompetensutveckling när du känner dig osäker på dina kunskaper och färdigheter, eller om du får feedback från medarbetare, kollegor eller din chef om att du behöver förbättra ditt ledarskap eller kommunikationsförmåga.

 • Feedback från medarbetare om att det finns brister eller otydlighet i ditt ledarskap kan vara ett tecken på att du behöver kompetensutveckla dig. Många större organisationer jobbar med kompetenskartläggning och mätningar av medarbetarnöjdhet och liknande verktyg som kan ge en indikation på att kompetensutveckling behövs.
 • Feedback från andra ledare – till exempel genom chefsnätverk eller mentorskap – kan ge värdefull återkoppling och visa att det är dags för ett nytt utvecklingssteg.
 • Minskat engagemang och produktivitet hos medarbetare kan det vara en signal om att du behöver utveckla din ledarskapsstil och färdigheter för att hålla motivationen uppe.
 • Om du står inför svåra beslut eller utmaningar som du inte känner dig helt bekväm med att hantera så kan du behöva nya verktyg, träning, stöd och coachning inför och under det du ska ta dig an. Det kan handla om uppsägningar, svåra samtal eller stora omorganisationer.
 • Det kan också behövas kompetensutveckling när du står inför nya utmaningar, till exempel om du ska ta dig an en ny ledarroll. Det kan handla om att du ska ta dig an ett chefsjobb för första gången, att din verksamhet ska slås ihop med en annan, eller att du ska bli chef för andra chefer, eller kanske sitta med i en ledningsgrupp.

Det handlar dock inte alltid om egna begränsningar ifall du märker att du och ditt team inte kan leverera optimalt. Det kan finnas organisatoriska utmaningar, som till exempel för många medarbetare i din arbetsgrupp för att kunna ge var och en det som behövs från dig som ledare. Eller att du själv inte har en chef som stöttar dig tillräckligt. 

Dysfunktionellt ledarskap är tyvärr inte ovanligt. En hög chefsposition behöver inte betyda att man inte behöver utveckla sitt chefs- och ledarskap – det finns alltid möjlighet att vidareutveckla sitt ledarskap.

Finns det olika typer av kompetensutveckling?

Kompetensutveckling är väldigt brett och det kan handla om allt från certifieringar inom ett visst område, till kommunikation eller metodik eller ditt ständiga lärande i din arbetsvardag. 

Att ha ett lärande förhållningssätt i vardagen är grunden till ständig utveckling – det som kallas för growth mindset.

Att reflektera kring det du är med om är viktigt, och innebär ett ständig lärande utifrån det du gör och det som händer.

Coaching och mentorprogram ger individuell feedback, stöd och vägledning och kan vara värdefullt.

Jobbrotation och utmaningar kan hjälpa till att utveckla nya färdigheter och bredda sin erfarenhet genom att prova på nya uppgifter.

Onlinekurser och utbildningar är ett smidigt sätt att utveckla kunskap och färdigheter frikopplat från tid och plats, och är ofta ett bra komplement till utbildningstillfällen i fysiska rum.

Konferenser och seminarier kan hjälpa dig att hålla dig uppdaterad om de senaste trenderna inom din bransch och bidra till professionell utveckling. I serien Chefakademin Talks tar du del av kostnadsfria webbinarier om aktuella ledarskapsfrågor.

Vill du lära dig mer om ditt ledarskap och utvecklas som person? Då behöver du göra det tillsammans med andra människor, antingen i form av en ledarskapsutbildning eller med stöd av ledarskapscoach

De allra flesta organisationer och arbetsplatser är väldigt uppgifts- och resultatorienterade, och glömmer bort reflektion och lärande. Därför är det väldigt hjälpsamt att komma ur sin vanliga vardag och få stöd i den typen av kompetensutveckling. 

Du behöver själv reflektera över hur ditt ledarskap ser ut. Har du flyt, eller finns det sådant som skaver?

Får du med dig ditt team? Får du ut det engagemang och den produktivitet som du bedömer kan finnas i ditt gäng?

Om du har ärliga och uppriktiga samtal med medarbetarna så kan du få en indikation på vad de behöver av dig som ledare.

Har du inte de samtalen idag så är det kanske där du ska börja jobba. 

En av de viktigaste sakerna du lär dig på en ledarskapsutbildning är hur du kan fortsätta att lära dig kontinuerligt, och att bolla eller nätverka med andra om utmaningar och dilemman.

Chefakademins utbildningserbjudande:

Ladda ner information om hela vårt utbildningserbjudande som PDF, och ta reda på hur vi kan hjälpa dig och din organisation att utvecklas. Ange dina uppgifter så skickar vi dokumentet per e-post.

*” anger obligatoriska fält

Namn:*
*
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.
Ladda ner information

Hur kan man utveckla sin kompetens hos Chefakademin?

Chefakademin är Sveriges mest erfarna partner inom ledarskapsutbildningar. Ända sedan 1931 har vi hjälpt svenska chefer och ledare med verktyg och insikter för att kunna leda medarbetare effektivt och skapa resultat.

Chefakademin är idag ett av Sveriges ledande utbildnings- och utvecklingsföretag för chefer och ledare på alla nivåer, med ett brett nätverk av erfarna konsulter som verkar över hela landet. Oavsett om du söker kompetensutveckling åt nyblivna chefer i din organisation, vill vidareutveckla ditt personliga ledarskap, eller få överblick över de stora strategiska sammanhangen så hittar du rätt kompetensutveckling i vårt gedigna utbud.

Dina behov och utmaningar styr. I Chefakademins öppna utbildningsprogram erbjuds du utveckling inom ledarskapets samtliga tre grunddimensioner: Leda sig själv, leda andra samt leda verksamhet. Samtliga ledarskapsutbildningar innehåller inslag som syftar till att utöka självinsikt och djupare reflektion över hur vi påverkar andra. Allt vi gör syftar till att förbättra verksamheten, men ur ett ledarskapsperspektiv är det nödvändigt att vi urskiljer och fördjupar oss i vad det betyder.

Ledare på en verksamhetsledande nivå kan bredda sitt kunnande inom strategi, management och ekonomi genom heltäckande Mgruppens Executive MBA – marknadens mest flexibla Executive MBA-utbildning – med möjlighet till paketlösningar för ledningsgrupper som vill skapa en gemensam strategisk plattform.

Chefakademin kan också bistå er på hemmaplan genom personlig ledarcoaching och anpassade utvecklingsprogram, speciellt utformade efter er verksamhet och de specifika utmaningar ni har.

Hur kan man arbeta med kompetensutveckling som person, bolag eller organisation?

Som person är det viktigt att ha en positiv inställning till lärande och utveckling. Det kan handla om att ta ansvar för din egen utveckling genom att till exempel sätta upp mål och söka efter möjligheter att lära dig nya saker.

Att vara villig att ta emot feedback och vara öppen för att utöka sina färdigheter och kunskaper hjälper dig att utvecklas vidare.

Fundera över vad du behöver och vill lära dig för att kunna utföra det jobb du har nu ännu bättre. Sök efter sammanhang och lärande som kan hjälpa dig framåt på kort sikt. Men se också ditt lärande i ett längre perspektiv.

Du behöver behålla din anställningsbarhet, inför nästa jobb eller nästa steg i din karriär. Kanske har du själv en idé om vart du är på väg och hur du vill uppgradera din kompetens för framtiden?

Som bolag är det viktigt att ha en övergripande strategi för kompetensutveckling, och att regelmässigt investera i utbildningar och träning för både medarbetare och ledare.

Det kan handla om att erbjuda interna utbildningar, att samarbeta med externa utbildningsleverantörer och skapa möjligheter för anställda att delta i konferenser och seminarier.

Det är också viktigt att kontinuerligt utvärdera och utveckla utbildningsprogram så att de hela tiden möter behoven hos organisationen och dess anställda.

Som organisation är det viktigt att odla en kultur som främjar lärande och utveckling.

Detta kan innebära att uppmuntra anställda att ta initiativ till sin egen utveckling, genom att till exempel erbjuda stöd för vidareutbildning och karriärvägar.

Genom att skapa en miljö där det är accepterat att prova och misslyckas uppmuntras innovativt tänkande och lärande.

Lärande behöver bli en del av organisationens DNA, från allra högsta ledningen och hela vägen ut i organisationen.

Vad ska kompetensutveckling leda till?

Målet med en satsning på kompetensutveckling kan se olika ut beroende på verksamheten och medarbetarna, men i allmänhet leder den till att anställda blir mer produktiva, effektiva och engagerade i sitt arbete.

Att öka medarbetares kunskaper och färdigheter är också ett sätt för företag att stärka sin konkurrenskraft och position på marknaden.

Som individ märker du när du har kompetensutvecklat dig att du blir mer effektiv och kraftfull i det du tar dig för, och att du lättare uppnår de resultat du vill.

För dig som ledare eller chef är kompetensutveckling inom ledarskap en investering som bygger din förmåga att leda dig själv, att leda andra och att leda verksamhet.

Det är en förmåga som inte blir utdaterad lika snabbt som många andra kompetenser, som hela tiden behöver uppdateras.

Arbetsgivare har ett ansvar att tillhandahålla möjligheter för kompetensutveckling i olika former för sina anställda.

Utbildningar och träningsprogram behöver vara relevanta för företagets behov, och de anställda måste ges tillräcklig tid och resurser för att delta i utbildningar.

Medarbetare bör uppmuntras att delta i utvecklingsprogram. Lika viktigt är att arbetsgivaren utvärderar och följer upp de kompetensutvecklingsprogram som man investerat i.

Bra strategi för kompetensutveckling

Här är några råd och strategier för hur du kan tänka och göra för att kompetensutveckla dig på bästa sätt:

 1. Du behöver själv äga din kompetensutveckling. Förvänta dig inte att någon annan tar hand om den åt dig. 
 2. Inventera vad du behöver lära dig. Både vad du har lust att lära dig men också vad som är strategiskt rätt för ditt nästa steg i din karriär eller i ditt liv. Se till att du långsiktigt går i rätt riktning. 
 3. Sätt din kompetensutveckling på agendan och prioritera att den faktiskt blir av. 

Här är också några exempel på hur du kan kompetensutveckla dig:

 1. Utbilda dig själv. Lär dig nya färdigheter genom självstudier och onlinekurser. Det finns en mängd olika plattformar och resurser på nätet som erbjuder utbildning inom olika områden.
 2. Delta i workshops och seminarier. Det kan vara ett effektivt sätt att lära nytt och nätverka med likasinnade.
 3. Jobba med en mentor. Rätt person kan hjälpa dig att utveckla ditt kunnande och ge dig värdefull feedback.
 4. Delta i projekt utanför ditt arbete. Att ta steget utanför din yrkesvardag kan bli en utmärkt möjlighet att utveckla nya synsätt och lära dig om nya områden.
 5. Jobba med en coach. En coach kan hjälpa dig att identifiera dina styrkor och svagheter. Tillsammans kan ni göra en plan för din utveckling.
 6. Sök feedback. Att be om återkoppling från dina kollegor och chefer kan lära dig mycket om hur andra uppfattar ditt ledarskap, och hjälper dig att utvecklas i rätt riktning.
 7. Delta i utvecklingsprogram: Många företag och organisationer erbjuder utvecklingsprogram för medarbetare, internt eller externt. Det kan både öppna nya möjligheter inom organisationen och hjälpa dig att utveckla din kompetens och avancera i karriären.

Det är viktigt att koppla kompetensutveckling till organisationens övergripande strategi och mål och hålla fokus på de områden som är mest relevanta och viktiga för organisationen.

Varje medarbetare har sina styrkor och utmaningar. Var och en behöver därför både en egen utvecklingsplan och kontinuerlig feedback och uppföljning.

Två personer antecknar.
Foto: Samuel Unéus.

Hur viktigt är det att kompetensutveckla ledarskapet?

Oavsett om du leder andra människor eller inte, så behöver du alltid kunna leda dig själv. Därför är ledarskap i någon mån viktigt för alla. 

Ingår det dessutom i din yrkesroll att leda andra, eller att leda en verksamhet, så är ett välutvecklat ledarskap din allra viktigaste kompetens för att kunna skapa framgång.

Ledarskapet har en direkt påverkan på hur medarbetarna presterar och engagerar sig i arbetet, vilket i sin tur påverkar organisationens resultat.

En effektiv ledare behöver ha en rad olika färdigheter, som kommunikationsförmåga, strategisk tänkande, effektivt beslutsfattande, problemlösningsförmåga, kunna coacha andra, och använda en ledarskapsstil som fungerar väl i verksamheten.

Genom att aktivt arbeta med att utveckla och förbättra dessa förmågor så kan en ledare bli starkare i att hantera utmaningar, motivera medarbetare, bygga starka team, utveckla strategier och nå organisatoriska mål.

Organisationskulturen och arbetsmiljön mår också bra av att chefer och ledare har god ledarkompetens.

En lyssnande och kommunikativ ledare med god förmåga att hantera konflikter kan skapa en mer harmonisk arbetsplats där medarbetare känner sig sedda och trivs.

Världen är full av halvbra chefer, så potentialen att bli riktigt bra – och nå riktigt bra resultat – finns verkligen där.

Vad menas med kompetensförsörjning?

Kompetensförsörjning innebär att säkerställa att en organisation har rätt kompetenser på plats för att uppnå sina mål och strategier, både på kort och lång sikt.

Det handlar alltså om att identifiera vilka kompetenser som organisationen behöver för att vara framgångsrik, och om att skapa en plan för att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla personal med de eftersökta kompetenserna.

Kompetensförsörjning innefattar också att se till att medarbetare utvecklas och stannar kvar på lång sikt – till exempel genom att erbjuda utbildning, träning och vidareutveckling av den befintliga personalstyrkan utifrån organisationens behov.

Med välfungerande kompetensförsörjning får en organisation rätt personer med rätt kunskaper på rätt plats.

Det ökar prestationerna, effektiviteten och innovations- och konkurrenskraften.

Dessutom kan det bidra till att minska personalomsättning, kostnader för rekrytering och utbildning, och bidrar till en positiv organisationskultur.

Vad menas med kompetensinventering?

En kompetensinventering går ut på att identifiera de kunskaper och erfarenheter som finns inom en organisation, en specifik avdelning eller ett team.

En kompetensinventering kan sedan användas som en grund för att utveckla en kompetensutvecklingsplan.

Chefakademin kan hjälpa till med att kartlägga din organisations behov inför en företagsanpassad utvecklingsinsats.

En kompetensinventering kan göras på många olika sätt. Här är några exempel:

 1. Intervjuer. Genom att intervjua medarbetare, chefer och andra intressenter kan man få en djupare förståelse för vilka kompetenser som finns inom organisationen, och på vilken nivå de befinner sig.
 2. Enkäter. Man kan till exempel använda självskattningsverktyg där medarbetarna själva bedömer sin kompetensnivå inom olika områden.
 3. Kompetensprofiler. Genom att skapa kompetensprofiler kan man tydliggöra vilka kompetenser som är viktiga för organisationen eller avdelningen, och vilken grad av kunnande som krävs för olika roller eller positioner.
 4. Prestandaöversyn. Genom att utvärdera medarbetarnas prestationer kan man identifiera vilka kompetenser som är starka och vilka som behöver utvecklas.
 5. Arbetsprov. Med praktiska arbetsprov kan man bedöma medarbetares färdigheter och kunskaper inom specifika områden.

Ledarskapsnytt från Chef

kvinna och man skrattar på kontoret

Utbildning: Ny som chef

Det sägs att fotbollsspelare är 80 % i träning och 20 % i match. Chefer däremot förväntas ofta vara matchklara från dag ett. Ge dig själv eller dina nya chefer den bästa starten så att framtidens ledare faktiskt vill fortsätta vara ledare.

Boka nu!
Prenumerera idag!