Executive MBA

Ta nästa steg som ledare genom en Executive MBA!

Vår Executive MBA erbjuder dig ett flexibelt upplägg, väl avvägd, beprövad och forskningsbaserad kunskap med mycket tillämpning och praktisk nytta. Samtidigt får du ett värdefullt och brett chefsnätverk.

Läs allt om vägen till diplomering på denna sida!

Vår Executive MBA ger dig i en ledande befattning:

  • Ett helhetsperspektiv på att leda och utveckla verksamhet – med affärsfokus.
  • Stor flexibilitet i upplägg utifrån en krävande yrkesroll.
  • Praktisk nytta som du direkt från start kan koppla till din egen verksamhet.
  • Erfarna föreläsare med erfarenhet från det akademiska såväl som operativa ledarroller.
  • Ett brett nätverk av deltagare med olika positioner från såväl näringsliv som offentlig verksamhet.
  • En upplevelsebaserad pedagogik och en plattform för livslångt lärande.

aktuellt kring executive mba

”Min Executive MBA gav mig många insikter, lärdomar och värden. Men framför allt modet att våga utmana mig själv, mina medarbetare och arbetet i den egna organisationen.

Jag har därför fortsatt att skicka medarbetare och jobbar aktivt med hela ledningsgruppen utifrån det gemensamma språk och syn på verksamhetens utveckling vi fick med oss.”

Jörgen Dahlström, VD, Mercodia

Susanne Waleij på Balticgruppen

”Jag hörde mycket gott om denna Executive MBA. Att kunna välja ett program i taget och samtidigt ha möjlighet att arbeta parallellt avgjorde mitt val. Sedan var det också både intressanta och företagsnyttiga områden som omfattades.

Genom utbildningen har jag fått ökad inblick över helheten, större fokus på affären och en beställarkompetens utöver mina kärnområden.”

Susanne Waleij, HR- och kommunikationschef, Balticgruppen AB

Tom Persson är VD på Retail Support

”Att få en bredd och helhetsöversikt var avgörande för mig. Det som vi behöver bli bättre på i dagsläget är ju kanske inte samma sak i framtiden.

Tid är ofta en bristvara, men man måste också fundera över vad som händer om man inte tar sig tiden att investera i sig själv och sin verksamhet.”

Tom Persson, VD, Retail Support Sweden AB

”Det är hög konkurrens om bra chefer och dyrt med nyrekryteringar. Genom att investera i en Executive MBA som löper på några års sikt, säkras även en investering från medarbetaren.

Dessutom har jag nu ett väldigt brett nätverk med kurskompisar. Den kunskap jag har att tillgå i mitt nätverk blir därför oslagbar.”

Lina Tranevall, Director of Product Manager, Hansen Technologies Sweden AB

Maria Bagge på AstraZeneca

”Jag ser min investering i min Executive MBA som en investering i mig själv. Något som gett mig mycket både professionellt men även personligt.

Jag ångrar inte en sekund att jag tog den möjligheten.”

Maria Bagge, Business Unit Director CVRM, AstraZeneca

”Att kunna ställa rätt frågor utanför sitt ordinarie kompetensområde ger ett mervärde och ökad effektivitet.

Även att få förståelse för vilka omvärldsfaktorer som påverkar, och för att skapa en strategisk plan utifrån ett antal verktyg.”

Even Haugsand, Service Manager, North Coromatic AB

Diplomerad: Tre program för en Executive MBA

Det finns flera vägar att nå din Executive MBA och tanken är att du och dina behov styr hur du når målet. Totalt erbjuder vi tre vetenskapsorienterade och mångårigt utvecklade masterprogram som i kombination ger dig en konkurrenskraftig Executive MBA-examen: Executive Master of Leadership & Management, Executive Master of Strategy och Executive Master of Finance.

Du bestämmer själv i vilken ordning du genomför dem och du kan också välja att endast gå ett program och känna dig för, eller boka ett helt Executive MBA-paket från start.

En Executive MBA grundad i din verklighet

Ledande för vår Executive MBA är att varje delprogram och dess moduler syftar till att fördjupa verklighetsnära kunskaper och insikter som kan appliceras direkt i din vardag.

Tack vare att vi är en fakultetsoberoende aktör med multiakademisk förankring erbjuder vi en palett av ständigt aktuell och uppdaterad kunskap för att leda och utveckla en framgångsrik verksamhet.

Du tillägnar dig samtidigt ett brett nätverk av chefer och verksamhetsledare, med aktivt erfarenhetsutbyte såväl under programmen som via alumninätverket Executive Club med årliga aktiviteter och föreläsningar.

Tre delprogram utgör tillsammans en Executive MBA

Historik om vår Executive MBA

Vår Executive MBA grundades av Mgruppen med anor från 1931. Vår Executive MBA startade med programmet Executive Master of Leadership & Managment 1999.

Under några år byggdes sedan programmet ut med Executive Master of Strategy och slutligen Executive Master of Finance utifrån visionen att skapa en fullvärdig Executive MBA för yrkesverksamma. 2009 examinerades sedan den första kullen, och sedan dess har hundratals chefer och ledare genomfört programmen.

Om de olika delprogrammen:

Tre män samtalar vid ett bord.

Executive Master of Leadership & Management

Utveckla ditt ledarskap, och bidra till verksamhetens utveckling på ett mer värdeskapande sätt.

Executive Master of Strategy

Fördjupande kunskaper inom strategisk analys och management, för dig med gedigen erfarenhet.

Executive Master of Finance

Fördjupa dina kunskaper inom finansiell ekonomi, redovisning och finansiell affärsutveckling.

Marie Berner Moberg

”Tack för en riktigt proffsig utbildning och särskilt tack till mina nyvunna vänner och projektgruppskollegor. Det är verkligen en ynnest att ta sig tid för att tillskansa sig ny kunskap som berikar på så många vis.”

Marie Berner Moberg,  Regional Director Nordics på Rapid7
Executive Master of Finance

Stärk ert strategiska ledningsarbete

Vår Executive MBA har under lång tid framgångsrikt utbildat chefer och ledare på strategisk nivå. Allt fler av våra deltagare implementerar även lärandet i sina egna ledningsgrupper. Vi erbjuder därför paketlösningar för hela ledningsgrupper vid start av ett Executive MBA-upplägg.

Läs mer här

Lärprocessen

Vår Executive MBA är för dig som värdesätter ett flexibelt upplägg och vill utvecklas parallellt med ett utmanande arbete och aktiv fritid.  Programmen är uppbygga av tredagarsmoduler på noggrant utvalda konferensanläggningar i internatform för att ge dig möjlighet till fokuserat lärande, inspiration och reflektion.

Före och efter modulerna kan du förbereda, fördjupa och förstärka lärandet genom litteraturläsning, reflektionsövningar och digitala aktiviteter. Med blended learning får du bästa möjliga förutsättningar för en hållbar effekt där du minskar gapet mellan utbildning och vardag.  Under programmen genomför du ett examensarbete i grupp för att ytterligare förstärka dina förvärvade kunskaper och träna samarbetsförmåga.

En plattform för livslångt lärande

Vår Executive MBA är en plattform för livslångt lärande, vilket innebär att du även efter en avslutad Executive MBA kan fortsätta utvecklas genom konceptet Executve Development.

Inom Executive Development erbjuder vi en gång per år vidareutveckling inom olika aktuella teman, för att att upprätthålla lärande och fortsatt erfarenhetsutbyte.

Antagningsprocessen

Vi erbjuder en Executive MBA vilket innebär att du inte behöver ha högskolepoäng för att söka.

Vi ställer däremot krav på ett antal års operativ erfarenhet som ledare eller specialist. Även att du sitter i eller rapporterar till en ledningsgrupp på lokal eller central nivå.

Kontakta vår rådgivning för avstämning om detta upplägg är rätt för just dig via radgivning@chefakademin.se.

Executive MBA - fullständig programinformation

Ladda ner den fullständiga programinformationen som PDF, att till exempel visa för din chef. Ange dina uppgifter så skickar vi dokumentet per e-post.

*” anger obligatoriska fält

Namn:*
*
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Executive MBA – deltagarna berättar