Hela ledningsgruppen satsade på en Executive MBA

Life Science-företaget Svar lät hela sin ledningsgrupp växa strategiskt genom att gå en Executive MBA. Här berättar de om upplevelsen och den nytta de fick ut av utbildningen.

Anna Pramhed, Filiz Ibraimi, Cecilia Björklund och Fanny Arvedson.
Anna Pramhed, Filiz Ibraimi, Cecilia Björklund och Fanny Arvedson vid Svar Life Science AB.

Att sitta i ledningsgrupp samtidigt som man har ett ansvar för den mer operativa verksamheten kan vara en utmaning för många chefer och ledare på en mer strategisk nivå. Det handlar om att hitta en balans i arbetssätt, kunskap, erfarenhet och kompetens för att kunna bibehålla ett effektivt och utvecklande strategiskt fokus. För att inte tala om att ta till vara olikheter och kunna se helheter och inte fastna för mycket i det egna ansvarsområdets behov och utmaningar. Nu ställs det dessutom ökade krav på att själv ta ansvar för sin kompetensutveckling, något som kan vara lätt att skjuta på framtiden när man ständigt har en hög nivå av åtaganden.

Finns det då några bra alternativ? En väg är att jobba med anpassade upplägg för ledningsgrupper, andra att man tar olika kortare kurser fysiskt eller på distans som individ och när det passar. Ett ytterligare alternativ är att se till att ge ledningsgruppen samma verktyg och förhållningssätt, men i kombination med ett erfarenhetsutbyte med andra på liknande nivå och från olika branscher.

Några som testat detta med framgång är ledningsgruppen på Svar Life Science AB som valde att gå en Executive MBA hos Chefakademin. Upplägget är fördelat på tre fristående program som tillsammans ger en Executive MBA genom delprogrammen Executive Master of Leadership & Management, Strategy samt Finance. Varje program löper under ca nio månader genom tre dagars moduler via internat och med gott om tid mellan modulerna.

För att ge en bild av nyttan med att gå denna typ av program och specifikt för hela ledningsgruppen, har vi bett deltagarna från Svar att dela sina erfarenheter.

Svar Life Science AB är ett svenskt Life Science-företag, och en global partner med kunder över hela världen, som utvecklar, erbjuder och tillämpar produkter, skräddarsydda lösningar, analyser och diagnostiska strategier som används i utveckling av nya läkemedel, individanpassade behandlingsmetoder, rutindiagnostik och klinisk forskning.

Företaget fokuserar på att leverera de svar som behövs i utvecklingsprocessen för framtidens läkemedel och i klinisk diagnostik för att hjälpa till att säkerställa och stödja patientbehandling. Svar har arbetat med att leverera lösningar inom klinisk diagnostisk i över 30 år och har med en stark utveckling de senaste åren lagt grunden till vidare expansion och framgång.

Hur kom det sig då att man bestämde sig för att gå samma utbildning för hela ledningsgruppen, och varför föll valet på just Chefakademins Executive MBA? Svar har under senare år ändrat sin strategi och riktat in sig på ett nytt kundsegment, med även till viss del nya produkter. De är på en tillväxtresa och strategin ska se till att mer än dubblera omsättningen inom kommande år.

För att ge företaget och ledningsgruppen de bästa förutsättningarna att lyckas med detta valde deras tidigare vd Jörgen Dahlström att erbjuda ledningsgruppen att gå samma upplägg som han själv hade gjort några år innan.

Jörgen Dahlström, tidigare vd på Svar.

”Jag arbetar i dag som vd på ett annat företag, men har fortfarande väldigt goda relationer med mina tidigare kollegor och ledning, och vill därför gärna dela mina erfarenheter för att inspirera företagsledningar att verkligen satsa på sin ledningsgrupp”, berättar Jörgen.

”När jag fick möjligheten att bygga upp en ny ledningsgrupp på företaget ville jag använda erfarenheterna från min Executive MBA fullt ut. Genom att låta hela ledningsgruppen gå utbildningen parallellt och inte bara enstaka individer, såg jag ett stort värde i att få en helhetssyn på verksamhetens behov och utmaningar. Att ha gått olika program parallellt har också skapat en trygghet i erfarenhetsutbytet. Genom att sedan växla program har det konstant kommit in nya perspektiv som bidragit till utvecklingsarbetet.”

Att våga ifrågasätta strategier och ha en tydlig kommunikation utvecklar och stärker varumärket

I en ledningsgrupp kan man ha olika bakgrund och erfarenheter. För att få till ett hållbart ledningsarbete är det därför viktigt att ha ett gemensamt språk och ett aktivt lärande, men framför allt en tydlig kommunikation.

”Från min tid i programmen fick jag med mig just dessa faktorer, och inte minst vikten av att som vd kunna vara modig och be medarbetarna att utmana mig i sitt tänkande kring strategiska frågor. Likväl som att jag måste utmana mig själv. Därför ville jag att min ledningsgrupp också skulle få denna plattform och utvecklingsresa.”

”Att ha haft en gemensam grund har även underlättat när vi har mött oförutsedda utmaningar, vilka ju garanterat lär bli fler i vår rörliga omvärld. Att då snabbt både förstå som kunna kommunicera enhetliga budskap till organisationens alla delar har varit oerhört värdefullt. Men det handlar också om att som organisation ta hand om alla nya kunskaper och erfarenheter som varje medarbetare får med sig vid en utbildningssatsning.”

”När jag själv gick programmen hade jag ingen att bolla med på mitt dåvarande företag. Därför vill jag skicka med att det är viktigt att också ta hand om alla nya insikter och erfarenheter man får med sig under utbildningen. Då både höjs som förlängs värdet på satsningen genom ökad produktivitet och mer långsiktigt engagerade och motiverade medarbetare. Det är även avgörande för att behålla spetskompetens, och stärka företagets varumärke. Medlemmarna i gruppen var högst kompetenta och engagerade i verksamheten redan innan, men jag märkte verkligen att satsningen hade en positiv påverkan på flera plan.”

Hur har då upplevelsen varit för deltagarna i ledningsgruppen?

Fanny Arvedson, CHRO.

”Jag har fått en mer stabil bas som hjälper mig att navigera i en komplex verklighet. Jag har suttit i ledningsgrupp i många år och programmen har gett mig en djupare förståelse för det jag upplever. Samtidigt som jag har blivit bättre på att förmedla och sätta ord på själva upplevelsen.”, säger Fanny Arvedson, som är Chief Human Resources Officer.

”Det är också min övertygelse att det har funnits ett stort mervärde att göra detta parallellt med mina kollegor från ledningsgruppen. Vi har inte spenderat mycket tid tillsammans vid själva kurstillfällena, men däremot haft stor nytta av att diskutera mellan modulerna. Under programmen har det varit värdefullt att i stället utnyttja tiden till att nätverka med andra deltagare. Att utbyta erfarenheter från olika branscher är så viktigt och givande på många sätt då det ofta finns någon som varit med om liknande situationer i verksamheten som vi själva, men kanske har hittat andra lösningar.”

”Upplägget har också gjort det möjligt att balansera arbete, familj och fritid på ett hanterbart sätt. Överlag har jag även mycket uppskattat valet av teman och föreläsare, som i hög grad präglat både nutid och framtid. Återkommer ofta till insikter och faktiska metoder jag fått med mig från dessa.”

Anna Pramhed, CSO.

”Framför allt har jag fått med mig ett helhetstänk kring att leda och utveckla verksamhet och en möjlighet till reflektion även inför framtiden”, svarar Anna Pramhed, Chief Scientific Officer. ”Jag har definitivt blivit stärkt i min roll, och känner att jag nu i ännu högre grad kan bidra inom områden som inte ligger inom mitt huvudansvar, men som är viktiga att ha ett samförstånd kring.”

”Jag har även blivit mer tydlig i min kommunikation med medarbetare och kollegor, samt fått en djupare förståelse för vår affär och den lagda strategin. Vågar även utmana befintliga tankesätt med större tyngd. Att på djupet förstå ett företags budget och inte bara den lilla kakan man har i sin egen del av företaget, alla termer och hur man allokerar kostnader osv inom finansdelen har varit väldigt nyttigt.”

”Jag har också tagit till mig strategiska verktyg för att göra analyser och förstå vad som bör göras nu, senare och inte alls för att driva vår verksamhet framåt i ett högre tempo än vad vi gör idag. För att nämna ett exempel har innovationsföreläsningen under strategiprogrammet verkligen stannat kvar i medvetandet. Både genom aktiva övningar, men framför allt genom programledarens inspirerande sätt att se på innovation.”

”Jag har fått med mig så många användbara verktyg och föreläsarna har varit helt fantastiska. En viktig del har också varit att få komma bort och bo på internat. Det har underlättat att kunna ha fullt fokus på lärandet utan att bli störd av det dagliga arbetet”, säger Cecilia Björklund, Chief Financial Officer.

Cecilia Björklund, CFO.

”Att även ha gått samtidigt i samma program som en kollega gjorde det möjligt att ta oss an vår egen organisation som ett konkret case, och där vi sedan skrev projektarbetet i strategi tillsammans. Att därför kunna omsätta värdefulla kunskaper direkt har gjort investeringen i tid och pengar än mer relevant.”

”Självklart har utbildningen även givit mycket till mig som individ, och inte bara professionellt. Föreläsningen med Kay Pollak i ledarskapsprogrammet var nog den som påverkade mest just på ett personligt plan. Fokus var på vikten av att kunna välja sina känslor. Som när du kommer hem från jobbet och hallen är full av barnens kompisars skor. I stället för att bli arg på att inga står på skohyllan och därmed ta med sig ett dåligt humör in i huset, så kan man välja att känna glädje och tacksamhet över att ens barn har så många kompisar. Det är många sådana små, men ändå väldigt relevanta saker som har fastnat.”

Filiz Ibraimi, Chief Operations Officer, är den nyaste medlemmen i ledningsgruppen och ska därför starta sitt första program inom kort. Men det är intressant att även belysa hur en medarbetare som själv inte deltagit upplevt kollegornas resa:

Filiz Ibraimi, COO.

”Min uppfattning är att mina kollegor blivit ännu bättre på att förklara saker. Att sätta rätt ord på koncepten och därmed förmedla budskap tydligare. De har även delat konkreta erfarenheter och lärdomar från programmen som vi använt oss av i reella frågeställningar.”

”Jag har suttit med i ledningsgrupper i över 10 år och har gott om erfarenhet av ledarskap – både som forskningschef, produktionschef och COO tidigare i karriären. Men jag vill alltid utvecklas och lära mig nya saker. Tanken på att gå en Executive MBA har därför alltid funnits, men av olika anledningar har jag inte haft möjlighet att delta förrän nu. Trots min tidigare erfarenhet ser jag vikten av att få beprövade teorier och strukturer.”

Hur har de då utvecklats som grupp genom deltagandet i programmen?

Något som alla är överens om är att de har stärkts som grupp på flera sätt. De har fått ett gemensamt språk, modeller och verktyg som alla förstår och kan använda i det strategiska arbetet. Vilket har varit guld värt i den tillväxtresa som de har befunnit sig på, menar de.

Hur gruppen jobbar med mål, och med kommunikationen som helhet i ledningsgruppen, har de också blivit vassare på. Att de har fått möjlighet att slipa på den interna kommunikationen har även underlättat kommunikationen med den övriga organisationen. Så även inspirerat till diskussioner som rör affären mer långsiktigt. De känner sig därför helt trygga med att ta sig an kommande utmaningar, men också att se fram emot en positiv utveckling inom en spännande bransch.

Executive Mba för hela ledningsgruppen

Möt Svars tidigare vd Jörgen Dahlström och hans chefskollega Jonas Hermansson i detta inspelade webinar, där du får reda på vilken nytta en Executive MBA kan skapa för dig, din ledningsgrupp och din organisation. Samtalet leds av Chefakademins utbildningschef Helene Öhman.

Executive MBA hos Chefakademin

Upplägget är uppdelat på tre områden som kan genomgås ett program i taget, eller i följd. Detta för att ge en fördjupning inom varje område, men också ett helhetsperspektiv på att driva och utveckla verksamhet.

Vår Executive MBA består av delprogrammen Executive Master of Leadership & Management, Executive Master of Strategy och Executive Master of Finance.