Villkor och integritetspolicy

I juli 2021 slogs mediebolaget Chefgruppen Stockholm AB (”Chef”, ”bolaget”) och utbildningsbolaget Mgruppen Svenska Managementgruppen AB (org.nr 556692-9468, ”Mgruppen”) samman till det gemensamma bolaget Chefakademin i Stockholm AB (”Chefakademin”). Chefakademin är ett av Sveriges ledande utbildnings- och utvecklingsföretag för chefer och ledare på alla nivåer. Fusionen innebar att Chef uppgick i Mgruppen, som därefter bytte namn till Chefakademin i Stockholm AB. Som ett led i detta har Chef och Mgruppen tagit fram en gemensam policy för personuppgiftsbehandling – du hittar en direktlänk till den här nedan.

Prenumerations-, köp- och användarvillkor gällande Chefakademins produkter

Nedstående prenumerations-, köp- och användarvillkor (“Villkoren”) reglerar din användning av de produkter eller tjänster som tillhandahålls av Chefakademin i Stockholm AB, org. nummer 556692-9468, (som härefter benämns som ”Chefakademin”, ”Chef”, ”vi” eller ”oss” etc.) och presenteras i pappersform, fysiska evenemang, på https://chef.se och/eller i tillhörande digitala applikationer (”tjänsten”/”tjänsterna”).

Tjänsterna

Inom ramen för tjänsterna erbjuder Chefakademin tre (3) typer av köp:

  • Prenumerationer som ger leverans av de fysiska produkten Chef, samt de digitala tjänster som erbjuds Chefakademin+ samt Chefboken
  • Engångsköp av digitala tjänster.
  • Engångsköp av fysiska evenemang och utbildningar.

Då dessa tjänster är olika till sin natur och utgivning, och då köp genomförs via olika system och betallösningar, presenteras Villkoren för tjänsterna separat. Samtliga Villkor är nära sammankopplade till Chefakademins gemensamma policy för personuppgiftsbehandling. Vid köp av våra tjänster behöver du därför godkänna både policy för personuppgiftsbehandling och Villkor för respektive tjänst.