Villkor och integritetspolicy

I juli 2021 slogs mediebolaget Chefgruppen Stockholm AB (”Chef”, ”bolaget”) och utbildningsbolaget Mgruppen Svenska Managementgruppen AB (org.nr 556692-9468, ”Mgruppen”) samman till det gemensamma bolaget Chefakademin i Stockholm AB (”Chefakademin”). Chefakademin är ett av Sveriges ledande utbildnings- och utvecklingsföretag för chefer och ledare på alla nivåer. Fusionen innebar att Chef uppgick i Mgruppen, som därefter bytte namn till Chefakademin i Stockholm AB. Som ett led i detta har Chef och Mgruppen tagit fram en gemensam integritetspolicy – du hittar en direktlänk till den här nedan.

Prenumerations-, köp- och användarvillkor gällande Chefs produkter

Nedstående prenumerations-, köp- och användarvillkor (“Villkoren”) reglerar din användning av de produkter eller tjänster som tillhandahålls av Chefgruppen Stockholm AB, org. nummer 556729-1140, (som härefter benämns som ”Chef”, ”vi” eller ”oss” etc.) och presenteras i pappersform, fysiska evenemang, på https://chef.se och/eller i tillhörande digitala applikationer (”tjänsten”/”tjänsterna”). Efter att fusionen mellan Chef och Mgruppen har gått igenom inträder Mgruppen som avtalspart i Chefs ställe. Texterna på denna sida kommer att uppdateras i enlighet med detta.

Tjänsterna

Inom ramen för tjänsterna erbjuder Chef tre (3) typer av köp:

  • Prenumerationer som ger leverans av de fysiska produkterna Chef och/eller Chefboken, samt de digitala tjänster som erbjuds i samband med tecknande av prenumeration: Chef Premium respektive Chefbokens digitala bibliotek.
  • Engångsköp av digitala tjänster.
  • Engångsköp av fysiska evenemang.

Då dessa tjänster är olika till sin natur och utgivning, och då köp genomförs via olika system och betallösningar, presenteras Villkoren för tjänsterna separat. Samtliga Villkor är nära sammankopplade till Chefs gemensamma integritetspolicy. Vid köp av våra tjänster behöver du därför godkänna både integritetspolicy och Villkor för respektive tjänst.