Anmälningsvillkor: Evenemang

Senast uppdaterad: 2023-03-10

Allmänt

Dessa anmälningsvillkor (”Villkoren”) gäller för deltagande vid seminarium eller andra fysiska och/eller digitala evenemang som Chefakademin i Stockholm AB (Org. nr. 556692-9468) anordnar. Anmälningsvillkoren tillsammans med Chefakademins policy för behandling av personuppgifter måste godkännas innan anmälan och köp kan genomföras.

Anmälan

Om- och avbokning av denna anmälan är inte möjlig vilket betyder att eventuell avgift inte återbetalas. Du har dock rätt att skicka en kollega från samma organisation i ditt ställe. Om möjligt meddela oss kontaktuppgifter till den som ersätter dig per e-post till evenemang@chef.se. Anmälan och evenemangsadministration sköts tillsammans med vår samarbetspartner Lyyti Oy.

Bekräftelse och information

Chefakademin sänder ut en bokningsbekräftelse via e-post inom 24 timmar efter att vi mottagit din anmälan. Vi sänder även ut seminarie- och evenemangsinformation, biljett/inloggningsuppgifter och utvärdering via e-post eller sms.

Betalning

Eventuell avgift för seminariet eller evenemanget betalas i förskott antingen via faktura med 30 dagars betalningsvillkor eller med kort. Fakturahanteringen sköts av Chefakademins samarbetsparter Arvato Finance AB.

Personliga uppgifter

Personliga uppgifter så som namn och organisationstillhörighet kan göras synliga för andra t.ex. på namnbrickor, vid bordplacering samt i särtryck och program, liksom görs uppgifter tillgängliga för Chefakademins utvalda samarbetspartner för seminariet, evenemanget eller eventet i fråga. Chefakademins seminarier, event etc syftar, utöver kunskapsöverföring, till att skapa plattformar och kontaktvägar före, under och efter ett visst arrangemang mellan å ena sidan dig i din roll som yrkesverksam deltagare och å den andra Chefakademin samt våra utvalda samarbetspartner. Om du önskar särskild behandling av dina personliga uppgifter i detta sammanhang ber vi dig att ange detta under Särskilda önskemål i anmälningsformuläret. Inspelning och publicering i bild och rörligt media kan förekomma på Chefakademins seminarium och evenemang.

Anmälan om specialkost eller speciell assistans görs frivilligt under Särskilda önskemål i anmälningsformuläret. Uppgifterna kan komma att delas med t.ex. cateringföretag och lokaluthyrare. Samtycke till detta lämnar du genom att godkänna dessa Villkor. Uppgifterna om specialkost och assistans raderas hos Chefakademin efter att seminariet eller evenemanget är genomfört.

Särskilda önskemål

Du kan informera oss om dina önskemål för ditt deltagande genom att upplysa oss under Särskilda önskemål i anmälningsformuläret.

Ändringar i program etc

Chefakademin förbehåller sig rätten att vid behov göra ändringar i program eller byta ut medverkande i evenemang som du har anmält dig till.

Vid frågor är du välkommen att höra av dig till oss på evenemang@chef.se eller 08-555 245 00.