Chef i Almedalen 2017

Två dagar om ledarskap

Chefs scen 2017 i Almedalen fanns i en modern lokal vid Björkanderska magasinet på Korsgatan 24. Här pågick intressanta samtal om ledarskap under måndag 3 juli och onsdag 5 juli. Ledarskapets roll i näringsliv och samhälle var det bärande temat och Chef samarbetade med aktörer som har kunskap och intresse att belysa och driva frågor som ligger i linje med Chefs vision om det goda ledarskapet.

Det hände på Chefs scen i Almedalen 2017 - klicka här!

Vårt program i Almedalen 2017

Måndag 3 juli

Kl. 15–15.45 Slutflummat – räkna fram vilka hälsosatsningar som ger vinst på sista raden
Höga sjuktal och ohälsa är en gigantisk kostnad för svenska företag och organisationer. Men vilka friskvårdssatsningar lönar sig och vilka är pengar i sjön? En snabbkurs i hälsoekonomi följs av debatt med experter och näringslivsföreträdare. Hur mycket ska chefen lägga sig i hur jag äter och tränar?
Chef i samarbete med Euro Accident

Kl. 16–16.30 Ledarskapstrender i Sverige och internationellt
En trendspaning med Petter Stordalen som gjort sig känd för sina innovativa tankar kring ledarskap och organisation. Han spanar tillsammans med Chefs chefredaktör Cissi Elwin på de viktigaste trenderna inom ledarskap i Sverige och internationellt.

Kl. 17.30 Mingel med mångfaldstema
Chef i samarbete med Sodexo

Onsdag 5 juli

Kl. 10–10.45 Reclaim the brain – så skapar vi nytt fokus på jobbet
När medarbetare nästan drunknar i mejl, mess och information krävs smart ledarskap för att återta fokus på jobbet. För att mota bort hjärnstress och skapa hållbara arbetsplatser behöver vi ta kontroll över våra digitala liv. Hur gör vi det? Kan arbetsplatsen bli en fristad från det sociala bruset?
Chef i samarbete med Telenor

Kl. 11–11.45 Slaget om framtiden: kostnadseffektiviseringar v/s innovation
Global konkurrens i en osäker värld ställer nya krav på ledarskapsförmåga. Här testar vi vilken strategi som fungerar bäst när två fiktiva ledningsgrupper ställs inför samma utmaning. Hör dem tänka högt och få en unik inblick i hur skarpa företagsledare balanserar kostnadssmart med innovativt.
Chef i samarbete med Level 21

Kl. 13–13.45 Chefens dilemma – leda på nya sätt i en gammal struktur
Chefers och medarbetares prestationer mäts, långtidsplaneras och årsbudgeteras. Samtidigt ökar kraven på flexibilitet och ständig utveckling för att möta ny konkurrens. Men hur är man flexibel och agil i en fyrkantig organisation eller gammal struktur? Följ samtalet om hur organisationer bäst balanserar långsiktigt med snabbrörligt.
Chef i samarbete med Meritmind

Kl. 14–14.45 Sveriges framtid: innovation genom kompetensutveckling – eller kompetensväxling?
Allt fler branscher drabbas av kompetensbrist. Samtidigt som digitalisering och effektiviseringar lämnar många på efterkälken. Ska företag behålla och utveckla befintliga medarbetare – eller leta ny talang? Vilket alternativ mår svensk innovationskraft bäst av?
Chef i samarbete med Företagsuniversitetet

Kl. 15–15.45 Integritet kontra personalisering. Hur påverkar dataskyddsförordningen digital affärsutveckling?
En ny dataskyddsförordning träder i kraft nästa år med förändringar kring hur personuppgifter får lagras. Vi rätar ut frågetecknen kring EU-förordningen och diskuterar hur integritet, kundnytta och affärsnytta balanseras bäst under de nya förutsättningarna.
Chef i samarbete med Bliwa

Kl. 16–16.45 Kompetenskraft: så fyller Sverige på talangpoolen framöver
Vad behöver göras för att svenska företag ska kunna attrahera och behålla talanger? Vilka nya krav ställs på utbildning, omskolning och kompetensväxling? Vi ser på Sveriges förutsättningar i en ny global talangrapport, och diskuterar faktorerna som gör vissa länder till vinnare i talangkampen.
Chef i samarbete med Adecco

Chef i Almedalen - kontakt

Kontakta Unn Edberg på Chef för information om Chef och våra aktiviteter i Almedalen.

Telefon: 072-2459871 eller unn.edberg@chef.se

Vägbeskrivning i Google maps