Företagsanpassad ledarskapsutveckling

Det finns många sätt att utveckla sig på. Vilka som passar din organisation bäst beror på vilka mål ni har och vilka utmaningar ni ser på vägen. Chefakademin skräddarsyr unika utvecklingsinsatser just för din organisation, arbetsgrupp eller ledningsgrupp – för att lösa ett specifikt problem, eller inom ett långsiktigt partnerskap kring ledarskap och arbetssätt.

Alla företag är olika – vi har mixen som passar ditt!

Med över 80 års erfarenhet av ledarskapsutveckling vet Chefakademin (tidigare Mgruppen) mer än de flesta om det goda och effektfulla ledarskapet.  Vi står redo när du behöver en strategisk utvecklingspartner i stort och smått.

Chefakademin skräddarsyr utbildningsinsatser för företags- och koncernledningar, styrelser, ledningsgrupper och chefer och medarbetare på alla nivåer. Vi anpassar även utvecklingsprogram för specifika branscher och befattningar. 

Vi erbjuder både digitala kurser, klassrumsutbildningar och blended learning, där traditionell metodik mixas med digitalt lärande.  

Utvecklingsinsatser kan spänna över lång tid eller göras som korta workshops – allt beror på situation, målgrupp och behov. Insatser genomförs även på distans. Vår pedagogik ger effekt, oavsett i vilket format utbildningen genomförs.

Programmen kan bestå av delar från Chefakademins ordinarie öppna utbildningar eller vara helt företagsanpassade. Ett vanligt upplägg är att vi arbetar parallellt med flera nivåer i organisationen, från ledningsgrupp till första linjens chefer. 

Kontakta oss idag så berättar vi om den bästa mixen för er! 

Det får du med Chefakademin 

  • En utvecklingsinsats utifrån din organisations utmaningar. 
  • Lärande med tydlig målsättning och uppföljning. 
  • Bättre kunskapsdelning och nöjdare, mer engagerade och effektiva medarbetare. 
  • Utvecklingsinsatser som passar er lärandekultur och era förutsättningar. 
  • Chef och Chefakademin är störst i Norden på ledarskap – med unik expertis och daglig uppdatering av ditt ledarskap.