Skräddarsydd ledarskapsutveckling

Det finns många sätt att lära sig på. Vilka som passar din organisation bäst beror på vilka mål ni har och vilka utmaningar ni ser på vägen. Chefakademin skräddarsyr unika utvecklingsinsatser just för din organisation, arbetsgrupp eller ledningsgrupp.

Alla företag är olika – vi har mixen som passar ditt!

Med över 80 års erfarenhet av ledarskapsutveckling vet Chefakademin (tidigare Mgruppen) mer än de flesta om det goda och effektfulla ledarskapet.  

Chefakademin skräddarsyr utbildningsinsatser för företags- och koncernledningar, styrelser, ledningsgrupper och chefer och medarbetare på alla nivåer. Vi anpassar även utvecklingsprogram för specifika branscher och befattningar. 

Vi erbjuder både digitala kurser, klassrumsutbildningar och blended learning, där traditionell metodik mixas med digitalt lärande.  

Med oss får du dessutom ta del av en unik helhet av daglig chefsnytta – bland annat genom tidningen Chef, Chef.se, våra sociala medier, nyhetsbrev, webinar, podcasts och sammanfattade ledarskapsböcker i mobilen.   

Kontakta oss idag så berättar vi om den bästa mixen för er! 

Det får du med Chefakademin 

 • En utvecklingsinsats utifrån din organisations utmaningar. 
 • Lärande med tydlig målsättning och uppföljning. 
 • Bättre kunskapsdelning och nöjdare, mer engagerade och effektiva medarbetare. 
 • Utvecklingsinsatser som passar er lärandekultur och era förutsättningar. 
 • Chef och Chefakademin är störst i Norden på ledarskap – med unik expertis och daglig uppdatering av ditt ledarskap. 

Din organisations unika behov styr

Utvecklingsinsatser kan spänna över lång tid eller göras som korta workshops – allt beror på situation, målgrupp och behov. Insatser genomförs även på distans. Vår pedagogik ger effekt, oavsett i vilket format utbildningen genomförs.

Programmen kan bestå av delar från Chefakademins ordinarie öppna utbildningar eller vara helt företagsanpassade. Ett vanligt upplägg är att vi arbetar parallellt med flera nivåer i organisationen, från ledningsgrupp till första linjens chefer. 

Vi tar också fram upplägg för företags- och koncernledningar, styrelser, ledningsgrupper, högre chefer, mellanchefer, första linjens chefer, talanger, nyckelpersoner, specialister och projektledare, med flera.   

Coaching ger dig personligt ledarstöd 

Tillsammans med en erfaren ledarutvecklare eller coach så får du möjlighet att reflektera kring ditt ledarskap och hur du kan ta ansvar för att ta din verksamhet vidare. Se det som att ha en personlig tränare i ledarskap – det gör dig starkare och skapar resultat. 

Inission fick ett skräddarsytt ledarskapslyft

En ung organisation med mycket vilja – men begränsad ledarerfarenhet. Tillverkningsföretaget Inission tog hjälp av Chefakademin för att skräddarsy ledarutveckling för alla chefer och ledare, och nå sina högt ställda mål. 

”Ledarskapsprogrammet har gett oss nya synsätt och beteenden. Det stärker oss i vardagen men också för att klara de utmaningar vi har på lång sikt.”

Thomas Åström, Chief Lean Officer, Inission

Välj från Chefakademins ”ledarskapsmeny”  

Vad vill din verksamhet med sin satsning på ledarskap? Vilka utvecklingsinsatser behövs för att nå era mål? Chefakademin utformar just det lärande som behövs hos er.  
Här är exempel på behov som vi har hjälpt kunder med. 

 • Lära chefer att leda på distans och i hybrida arbetssätt. 
 • Grundläggande chefsprogram för nya chefer. 
 • Ledarutvecklingsprogram för erfarna chefer. 
 • Ledningsgruppsutveckling. 
 • Träna ledare i ett gemensamt ledarverktyg. 
 • Att få chefer att leda och utveckla sin enhet mot satta mål. 
 • Att stödja chefer att använda vision, strategier och värderingar som styrmedel. 
 • Att skapa en gemensam projektkultur och utveckla och träna projektledare och projektmedarbetare. 
 • Ledarutvecklingsprogram för samtliga chefer i koncernen. 
 • Utveckla det personliga ledarskapet i linje med visioner och värderingar. 
 • Skapa en gemensam projektkultur och träna projektledare och projektmedarbetare. 

Vår syn på ledarskap

Ledarskap är någonting praktiskt som du gör tillsammans med andra – du klargör vad som ska uppnås och påverkar andra att lyckas nå önskat resultat. Ledarskap handlar både om att leda dig själv, leda andra och leda verksamheten.  

Eftersom ledarskap är praktiskt så är vår kunskapssyn handlingsinriktad. Vi arbetar med upplevelser och uppgifter både i och utanför utbildningstillfället. Genom tillämpning och reflektion bygger deltagare upp medvetenhet, kunskaper och färdigheter för att bli bättre chefer och ledare. 

Blended learning tar lärandet in i vardagen

För att få bäst effekt jobbar vi med blended learning – en mix av digitala aktiviteter, upplevelser tillsammans i sal och övningar att göra i den egna jobbvardagen. Det kan handla om att involvera sin egen chef, eller att träna på att coacha en medarbetare.  
Som deltagare har du tillgång till utbildningsmaterial i många olika former: texter, filmer, checklistor och reflektionsövningar.

Förstärk,fördjupa och förbered ditt lärande på det sätt som fungerar bäst för dig och din lärandestil. 

Du följer enkelt din lärprocess och får påminnelser via en lärplattform eller sms. Där ser du vad som ska göras före, under och efter varje utbildningsmodul. 

Blended learning ökar effekten av ledarutveckling genom att minska gapet mellan utbildning och vardag. Som deltagare tar du lärandet med dig ur utbildningen – och dina egna erfarenheter med dig in. Hos oss får du också ordentligt med utrymme att både träna och reflektera.   

Så arbetar Chefakademin med blended learning

Använd effektiva verktyg för utveckling 

Vi använder etablerade verktyg och instrument, i enlighet med de riktlinjer och krav som finns.  
De handledare vi använder är alltid certifierade och erfarna inom de instrument som används. Om vi inte har ett instrument i vår ”repertoar” så certifierar vi oss gärna i de instrument som kunden väljer att använda. 

Få stöd från erfarna utbildare och specialister 

Förutom våra programansvariga, som alla har lång erfarenhet av verksamhetsutveckling och ledarskap, samarbetar vi nära med ett stort antal specialister inom ledarskap. Via oss får du tillgång till de allra bästa. 

Färdigpaketerade företagsutbildningar

Namn
Chefsnivå
Format
Plats

Förändringsledarskap

Utbildningen riktar sig till chefer, ledare, nyckelpersoner, projektledare eller konsulter som driver ett förändringsarbete. Du vill lyckas bättre med att driva, leda och kommunicera förändring. Företagsintern utbildning för upp till 15 deltagare.

66000 kr · Leda verksamhet, Självledarskap, Teamutveckling

Erfaren ledare

Går att företagsanpassa

Utbildning med övernattning, Utbildning på dagtid
2 dagar
Företagsanpassat

Grundläggande projektledning

För dig som mer eller mindre ofta har en nyckelfunktion som ledare av eller deltagare i projekt. Du får verktyg och metoder för strukturerat projektarbete. Företagsintern utbildning för upp till 15 deltagare.

99000 kr · Självledarskap, Teamutveckling

Leda utan att vara chef

Går att företagsanpassa

Utbildning med övernattning, Utbildning på dagtid
3 dagar
Företagsanpassat

Retorik för ett effektivare ledarskap

För chefer, ledare och verksamhetsledare som vill utveckla sin retoriska förmåga i det personliga ledarskapet och i sina presentationer. Företagsintern utbildning för upp till 15 deltagare.

70000 kr · Konflikthantering, Självledarskap, Teamutveckling

Passar de flesta

Går att företagsanpassa

Utbildning med övernattning, Utbildning på dagtid
2 dagar
Företagsanpassat

Coachande ledarskap

För chefer och ledare som vill lära sig en mer samarbetsinriktad och mindre reaktiv ledarstil i syfte att öka ansvarstagande och initiativförmågan hos medarbetarna. Företagsintern utbildning för upp till 15 deltagare.

99000 kr · Teamutveckling

Erfaren ledare

Går att företagsanpassa

Utbildning med övernattning, Utbildning på dagtid
3 dagar
Företagsanpassat

Teamledarskap i produktionen

Grundläggande utbildning för den som är eller ska bli gruppombud, arbetsledare eller liknande. Företagsintern utbildning för upp till 15 deltagare.

99000 kr · Konflikthantering, Teamutveckling

Leda utan att vara chef

Går att företagsanpassa

Utbildning med övernattning, Utbildning på dagtid
3 dagar
Företagsanpassat
Se alla våra ledarskapsutbildningar