Företagsanpassad ledarskapsutveckling

Det finns många sätt att lära sig på. Vilka som passar din organisation bäst beror på vilka mål ni arbetar mot, och vilka utmaningar ni ser på vägen. Chefakademin anpassar utbildningar efter din organisations unika behov. Skapa bestående värde med hjälp av utvecklingsinsatser som skräddarsytts just för din organisation, arbetsgrupp eller ledningsgrupp.

Alla företag är olika – vi har mixen som passar ditt!

Som producent av Nordens största ledarskapsmagasin och med över 80 års erfarenhet av ledarskapsutbildningar vet Chefakademin mer än de flesta om det goda ledarskapet.

Chefakademin skräddarsyr utbildningar för företags- och koncernledningar, styrelser, ledningsgrupper och för chefer eller medarbetare på alla nivåer. Vi anpassar även utbildningsprogram för specifika branscher och befattningar.

Hur vill du lära dig? Vi erbjuder både renodlade digitala kurser, klassrumsutbildningar och blended learning, där traditionell metodik mixas med digitalt lärande.

Låt din organisation lyfta med hjälp av vårt mångåriga kunnande och den unika helhet av chefsnytta som vi producerar varje månad – bland annat genom podcasts, sammanfattade ledarskapsböcker i mobilen, och förstås tidningen Chef. Kontakta oss idag så berättar vi hur vi kan skapa värde utifrån era egna förutsättningar!

 • Få en utbildning som tar hänsyn till din organisations specifika utmaningar
 • Lärande med tydligare målsättning och uppföljning
 • Skapa bättre kunskapsdelning – få nöjdare och effektivare medarbetare
 • Välj det format som passar er lärandekultur
 • Chef och Chefakademin är störst i Norden på ledarskap – utnyttja hela vår unika expertis och redaktionella kraft!

Din organisations unika behov styr

Programmen kan spänna över lång tid eller utformas som korta workshops, allt beroende på situation, målgrupp och behov. Utbildningarna genomförs även på distans. Vår pedagogik är utvecklad för att skapa effekt oavsett i vilket format utbildningen genomförs.

Vi har lång erfarenhet av att utforma upplägg för en rad olika målgrupper – till exempel, företags- och koncernledningar, styrelser, ledningsgrupper, högre chefer, mellanchefer, första linjens chefer, talanger, icke-chefer samt nyckelpersoner så som specialister och projektledare.

För att uppnå bästa effekt jobbar vi med blended learning där aktiviteter blandas för att uppnå önskad lärtransfer. Det innebär att du får en överblick på hela utvecklingsprocessen och blir påmind på det sätt som passar dig som deltagare. Att se hur vardag och klassrum hänger ihop för bättre effekt.  

Inission skräddarsydde program för alla chefer och ledare

Tillverkningsföretaget Inission hade satt upp långsiktiga och ambitiösa mål för framtiden. Utmaningen låg i att man som ung organisation ville mycket men saknade ledarerfarenheten. Tillsammans med oss skräddarsydde de sin ledarutveckling för alla chefer och ledare i organisationen.

”Ledarskapsprogrammet har gett oss nya synsätt och beteenden. Det stärker oss i vardagen men också för att klara de utmaningar vi har på lång sikt.”

Thomas Åström, Chief Lean Officer, Inission

Exempel på uppdrag

Programmen kan bestå av delar från våra öppna utbildningar eller vara helt företagsanpassade. Ett vanligt upplägg är att vi arbetar parallellt med flera nivåer i organisationen, från ledningsgrupp till första linjens chefer. Här intill hittar du några av de uppdrag vi arbetat med under senare tid.

 • Att leda på distans
 • Grundläggande chefsprogram för nya chefer.
 • Ledarutvecklingsprogram för erfarna chefer.
 • Ledningsgruppsutveckling
 • Träna ledare i ett gemensamt ledarverktyg (t ex MBTI , Coaching, Change Management etc.).
 • Att få chefer att leda och utveckla sin enhet mot satta mål.
 • Att stödja chefer att använda vision, strategier och värderingar som styrmedel.
 • Att skapa en gemensam projektkultur samt utveckla och träna projektledare och projektmedarbetare.
 • Ledarutvecklingsprogram för samtliga chefer i koncernen.
 • Utveckla det personliga ledarskapet i linje med visioner och värderingar.
 • Skapa en gemensam projektkultur och träna projektledare och projektmedarbetare.

Coaching och personligt ledarstöd

Personligt anpassat ledarstöd, även kallat coaching, är en möjlighet att utvecklas utifrån dina egna unika förutsättningar. Det är ditt jobb att motivera, inspirera och skapa resultat. När du växer som ledare kommer din organisation att växa med dig.

Tillsammans med en erfaren ledarutvecklare eller coach så får du möjlighet att reflektera kring ditt ledarskap och hur du kan ta ansvar för att ta din verksamhet vidare. Som att ha en personlig tränare i ledarskap – det gör dig starkare och skapar resultat.

Verktyg för utveckling

Vi använder endast etablerade verktyg/instrument i enlighet med de riktlinjer och krav som finns. De handledare vi använder är alltid certifierade och erfarna inom de instrument som används – såsom MBTI, ID, GDQ, 360° med flera. Skulle det vara så att vi inte har ett instrument i vår ”repertoar” certifierar vi oss gärna i de instrument som kunden väljer att använda.

Våra konsulter

Förutom våra programansvariga, som samtliga har lång erfarenhet av verksamhetsutveckling och ledarskap, underhåller vi ett nära samarbete med ett stort antal specialister inom ledarskap. 

Så arbetar vi med digitala förstärkare

Vi ser ledarskap som någonting praktiskt som du gör tillsammans med andra – att klargöra vad som ska uppnås och påverka andra att lyckas med önskat resultat. Ledarskap handlar om att leda sig själv, andra och verksamheten där ledarskapet formar och formas av samspel mellan individ, uppdrag och människorna på arbetsplatsen.

Eftersom ledarskap är praktiskt är vår kunskapssyn handlingsinriktad. Vi arbetar med upplevelser i och utanför utbildningstillfället där deltagarna genom tillämpning och reflektion bygger upp medvetenhet, kunskaper och färdigheter för att bli en bättre chef/ ledare.

Blended learning minskar gapet mellan vardag och utbildning

För att skapa bästa effekt av insatsen jobbar vi med blended learning. Det innebär att vi blandar digitala aktiviteter med upplevelser tillsammans i sal och med övningar att göra i den egna verkligheten. Det kan vara att involvera sin egen chef eller att träna på att coacha en medarbetare. Deltagaren kan enkelt se sin lärprocess genom de digitala tjänster vi erbjuder. Antingen via en lärplattform eller via sms där det framgår vad som ska göras före, under och efter varje utbildningsmodul.

Med blended learning tillhandahåller vi material i olika former – texter, filmer, checklistor och reflektionsövningar – där deltagaren utifrån personlig preferens kan förstärka, fördjupa och förbereda innehåll för ännu bättre effekt. Då blir det flexibelt också.

Syftet med blended learning är att öka effekten av ledarutveckling genom att minska gapet mellan utbildning och vardag. Deltagaren tar lärandet med sig ur utbildningen och erfarenhet med sig in i utbildningen. Hos oss får du träna mer. 

Så arbetar Chefakademin med blended learning

Färdigpaketerade företagsutbildningar

Namn
Chefsnivå
Format
Plats

Förändringsledarskap

Utbildningen riktar sig till chefer, ledare, nyckelpersoner, projektledare eller konsulter som driver ett förändringsarbete. Du vill lyckas bättre med att driva, leda och kommunicera förändring. Företagsintern utbildning för upp till 15 deltagare.

66000 kr · Leda verksamhet, Självledarskap, Teamutveckling

Erfaren ledare

Går att företagsanpassa

Utbildning med övernattning, Utbildning på dagtid
2 dagar
Företagsanpassat

Grundläggande projektledning

För dig som mer eller mindre ofta har en nyckelfunktion som ledare av eller deltagare i projekt. Du får verktyg och metoder för strukturerat projektarbete. Företagsintern utbildning för upp till 15 deltagare.

99000 kr · Självledarskap, Teamutveckling

Leda utan att vara chef

Går att företagsanpassa

Utbildning med övernattning, Utbildning på dagtid
3 dagar
Företagsanpassat

Retorik för ett effektivare ledarskap

För chefer, ledare och verksamhetsledare som vill utveckla sin retoriska förmåga i det personliga ledarskapet och i sina presentationer. Företagsintern utbildning för upp till 15 deltagare.

70000 kr · Konflikthantering, Självledarskap, Teamutveckling

Passar de flesta

Går att företagsanpassa

Utbildning med övernattning, Utbildning på dagtid
2 dagar
Företagsanpassat

Coachande ledarskap

För chefer och ledare som vill lära sig en mer samarbetsinriktad och mindre reaktiv ledarstil i syfte att öka ansvarstagande och initiativförmågan hos medarbetarna. Företagsintern utbildning för upp till 15 deltagare.

99000 kr · Teamutveckling

Erfaren ledare

Går att företagsanpassa

Utbildning med övernattning, Utbildning på dagtid
3 dagar
Företagsanpassat

Teamledarskap i produktionen

Grundläggande utbildning för den som är eller ska bli gruppombud, arbetsledare eller liknande. Företagsintern utbildning för upp till 15 deltagare.

99000 kr · Konflikthantering, Teamutveckling

Leda utan att vara chef

Går att företagsanpassa

Utbildning med övernattning, Utbildning på dagtid
3 dagar
Företagsanpassat
Se alla våra ledarskapsutbildningar