Erik Nordetun på Nexans.

Nexans: Kalibrerar strategin mot framtiden

Nexans Sweden har tagit stöd av Chefakademin för att säkra en tydlig strategisk framtidsriktning för bolaget som ledande spelare inom hållbar elektrifiering.

Redan 1948 började Nexans i Grimsås arbeta med kablar. Elektrifieringen genomsyrar allt de är och gör. Nu är de mer än redo att bli en renodlad aktör inom den hållbara elektrifieringen. 

Calle Ahl, Plant Manager på Nexans Sweden AB

”Ledningsgruppen har blivit mer strategisk. Vi har hittat en ny väg framåt. Innovation har blivit en naturlig del i vardagen och en hjälp att se till det lilla och våga förändra – här och nu”

Calle Ahl, Plant Manager på Nexans Sweden AB

Franska Nexans S.A. är världens näst största kabelproducerande företag med omkring 28 000 anställda i 42 länder. I Sverige representeras kabeljätten av Nexans Sweden AB i Grimsås, med 500 medarbetare.

Chefakademins uppdrag

Nexans Sweden har tagit stöd av Chefakademin för att säkra en tydlig strategisk framtidsriktning för bolaget som ledande aktör inom hållbar elektrifiering.

Bakgrund

Nexans fabriksledning såg ett behov av att ta ”nästa steg” i sitt strategiska arbete. 

Mål

Att dra ner på det operativa arbetet för fabriksledningen och kunna fokusera mer på att lyfta blicken.

Nexans ville också bli mer strategiska i sin digitalisering och innovation och utvecklas med framtidens ledarskap i fokus.

Lösning

Nexans satte tillsammans med Chefakademin en målbild för fabriksledningen:

  • Blir mer innovativa – våga bryta ”gamla mönster” och prova nytt.
  • Gå från operativ ledning till mer strategisk ledning.
  • Tänka långsiktigt.
  • Leda i förändring och digitalisering.

Utvecklingsupplägg

En serie skräddarsydda workshops med olika teman stakade ut riktningen och säkrade bredd och djup i ledrutvecklingsinsatserna. Alla workshops leddes av Chefakademins konsulter/handledare med specialistkompetens inom respektive område och forskning bakom sig, i kombination med egna erfarenheter av förändringsledning från arbetslivet. 

4 skräddarsydda workshops:

  1. Industri i en digital värld
  2. Innovationens nödvändighet
  3. Strategi – tänka och göra
  4. Ledarskap i en ny värld

En viktig bit var att komma samman, träffas och får möjlighet att diskutera olika scenarion tillsammans. På så sätt kunde Nexans ledare lära av varandra och, tillsammans med handledarna, dela erfarenhet av liknande situationer.  

Nexans, som redan befann sig mitt uppe i sin digitaliseringsresa, kunde tack vare insatserna ge företagets ledare nya kunskaper, verktyg och utrymme att reflektera. Utvecklingsarbetet blev på så sätt en naturlig del av lärandet och gav möjligheter för ledningen att se och förverkliga sin strategi.