Visionsbild från Platzers stadsutvecklingsprojekt i Gamlestaden i Göteborg.

Platzer Fastigheter: Utvecklar Göteborg – och teamledarskapet

Platzer fick hjälp av Chefakademin att lyfta sina kommersiella förvaltare, som verkar i den utmanande rollen att leda team utan formell chefstitel.

Platzer Fastigheter är en av Göteborgs största fastighetsägare, och driver många spännande projekt inom fastighets- och områdesutveckling i centrala Göteborg med omnejd. Spektakulära byggen saknas inte i portföljen, men varje fastighet behöver också kompetent förvaltning – nu och i framtiden.

Platzer är ett ledande fastighetsbolag inom kommersiella fastigheter. De finns bara i Göteborg. Ingen annanstans. Helt enkelt därför att de vill lägga all energi på det de är bäst på – att skapa en stad som är bättre för hyresgästerna, deras medarbetare och inte minst för göteborgarna.

Chefakademins uppdrag

Som ett led att stärka de kommersiella förvaltarna i sin roll har och har Platzer tagit hjälp av Chefakademin.

Bakgrund

Som kommersiell förvaltare på Platzer har man bland annat resultatansvar för ett antal fastigheter, förhandlar hyresavtal, och spelar en viktig roll i utvecklingsarbetet inom Platzer.

Mål

Platzers kommersiella förvaltare hanterar framgångsrikt sitt kundansvar, håller en proaktiv dialog med hyresgäster, och tillgodoser såväl nuvarande som framtida behov. De är också välfungerande teamledare för ett team bestående av teknisk förvaltare, fastighetsansvarig, projektledare och uthyrare.

Lösning

Ett ledarskapsprogram utformat för ledare utan chefsansvar.

Utvecklingsupplägg

En tre dagar lång ledarskapsutbildning, som hittills har körts i två omgångar för medarbetare på Platzer.

Upplägget har innehållit delar som:

  • Att gå från kollega till ledare
  • Att leda utan att vara chef
  • Att ge och ta feedback – svåra samtal/konflikthantering
  • Coachande förhållningssätt
  • Att leda i förändring
  • Kommunikation – både internt och externt mot kunder
  • Att leda sig själv och andra

Resultat:

Med mycket interaktion och träning under dagarna samt mellanliggande träning mellan moduler i vardagen och avstämning med närmaste chef (områdeschef) har Platzer kommit en bra bit på väg i önskad beteendeförändring.

De kommersiella förvaltarna har:

  • Blivit tryggare i sin roll
  • Fått med sig verktyg som underlättar deras vardag
  • Fått en ökad insikt i sin roll som ledare och vad det innebär
Pelle Arve, områdeschef på Platzer Fastigheter

”Att leda sina kollegor utan att vara chef måste ju vara något av det svåraste man kan göra i en organisation. Den här utbildningen har hjälpt våra kommersiella förvaltare få lite fler verktyg och metoder att hantera alla de situationer de ställs inför i samspelet med kollegor.”

Pelle Arve, områdeschef på Platzer Fastigheter