Svevias succérecept: Bredda vägen för bra ledarskap

Lönar det sig att satsa på ledarskapet? Hos Svevia är svaret: JA.
HR-chefen Ewa Faglöv ser flera positiva följdeffekter.
”Bra ledarskap är en grundförutsättning för att vi ska kunna nå vår strategi.”
Här är hennes råd till bolag som vill lyckas framåt.

Statligt ägda Svevia bygger och sköter om vägar och infrastruktur och är ett av Sveriges största anläggningsföretag. Bland kunderna finns offentliga aktörer, som Trafikverket och svenska kommuner, men också många inom den privata sektorn.

Vid sidan av asfaltering, vägbyggen och snöröjning gör Svevia sedan flera år också en stor satsning på ledarskap.

”Vi har ett enormt tillväxtuppdrag. Så vi behöver få ut maximal kunskap och kapacitet av varandra”, förklarar Ewa Faglöv, HR-chef för Division Anläggning på Svevia.

”Bra ledarskap är en fundamental och grundläggande del för att få det att hända. Det är en grundförutsättning för att vi ska kunna nå vår strategi.”

Rekordresultat

Ewa Faglöv och kollegorna på Svevia har mycket att vara stolta över.

”När vi stängde 2022 så gjorde vi rekord i lönsamhet och i orderstock. När vi gör kundmätningar får vi väldigt fina resultat.”

Medarbetare trivs.

”Vi ser att personalomsättningen har gått ner. När vi mäter engagemang, lojalitet och ledarindex i medarbetarundersökningar så har vi haft en väldigt positiv utveckling och en riktigt hög svarsfrekvens, ofta över 90 procent.”

I arbetsmiljöer som kan vara farliga, som vid vägarbeten, är ledarskap som leder bort från machoattityder i vissa lägen livräddande.

”Vi ser hur grupper som arbetsleds av chefer som har ett tryggt och utvecklat ledarskap är mer inkluderande och har bättre säkerhetskultur, med färre olyckor.”

Ett av Svevias uppdrag: underhåll av 827 broar i Västernorrland. Foto: Patrik Trägårdh
Ett av Svevias uppdrag: underhåll av 827 broar i Västernorrland. Foto: Patrik Trägårdh

Det har blivit enklare att locka duktiga medarbetare – trots hög konkurrens om efterfrågad kompetens.

”Vi har ökat vår attraktivitet”, konstaterar Ewa Faglöv, och förklarar:

”Vi har drivit flera förändringsarbeten: kring ledarskap, säkerhet, inkludering och machokultur. Nu tror jag att vi ser en sammantagen effekt av det.”

”Fler kvinnor söker sig till oss, men även manliga kandidater som lyfter fram att de delar våra värderingar. Att vi värdesätter ledarskap, och ger tid för det, gör att chefer som vill jobba med sitt ledarskap och delar vår värdegrund vill jobba hos oss – och då är ju halva arbetet med att få goda ledare redan gjort!”

När satsningen på ledarutbildning inleddes var första linjens chefer först ut.

”Där såg vi det största behovet.”

”Men vi drog lärdomen efter ett år att det hade varit bättre att jobba utifrån vattenfallsprincipen, att högre chefer går utbildningarna först – för att hitta vokabulären, verktygen och kunna säkerställa att det blir förändring i vardagen.”

Utveckling i vardagen

För några år sedan växlade Svevia upp ledarutvecklingen ytterligare.

”Vi ville göra ett nytag och ta nästa kliv. Vi sökte en bred samarbetspartner och leverantör, någon som kan bidra med mer, utöver ledarskapsutbildningar. Vi valde Chefakademin”, säger Ewa Faglöv.

Ledarskapsutbildning för olika målgrupper har fortgått, med både digitalt och fysiskt lärande.

”Med Chefakademin kan vi säkerställa att det blir en utveckling i vardagen, att vi hittar sätt att säkerställa beteendeförändring och utveckling.”

”Ledarskapsprogrammen får bra utvärderingar. Våra ledare tycker det är inspirerande och märker en väldigt tydlig individuell utveckling. Ledarskap går ju in på mig som individ och ökar min självinsikt.”

Chefakademin har också bidragit med projektledare och föreläsare och i workshops.

”Jag har nyttjat konsulter för att bygga workshops internt. Vi planerar också ihop för att facilitera samarbetsmöten framöver, till exempel mellan affärsenheter där vi vill få till samarbetet ännu mer. En neutral part som leder arbetet är ibland en framgångsfaktor.”

35000 ton miljöanpassad asfalt läggs på plats i Södermanland av Svevia. Foto: Markus Marcetic
35000 ton miljöanpassad asfalt läggs på plats i Södermanland av Svevia. Foto: Markus Marcetic

Arbetet med att få chefer att involvera mer, och att tydliggöra mål och riktning, ger utdelning.

”Nu involveras medarbetare operativt i projekten, för att hitta bästa sätten att lyckas och för att identifiera risker i större omfattning. Det här har vissa chefer gjort redan tidigare, men nu har vi en helt annan bredd”, säger Ewa Faglöv.

Chefakademin finns med som ett bollplank i delar av Svevias strategiska arbete.

”Att arbeta tillsammans med någon som verkligen känner oss underlättar. Vi har en bra diskussion och dialog och får handfasta rekommendationer.”

Stöttar ledningsgrupper

Insatser för att utveckla Svevias ledningsgrupper pågår också.

”Vi lär känna varandra mer och närmar oss varandra. När relationerna stärks så skapar det arbetsglädje och ett ökat engagemang.”

”Efter att ledningsgrupper har bokat in några första dagar, så har de hört av sig och bett att fortsätta. Det är ett gott kvitto på att man ser vilken utvecklingen det ger.”

Ewa Faglöv har haft stöd från Chefakademin också i sin egen ledningsgrupp.

”Det är skönt att ibland luta sig mot en extern part. Rent krasst är vissa övningar vi gör sådana som jag själv skulle kunna moderera och leda – men då är jag ju inte en del av gruppen. Externa ögon kan och så se mer vad som händer i gruppen, pusha oss vidare och utmana oss att ta större kliv.”

Hon ser att ledarutvecklingen har stärkt Svevia framåt.

”Vi står i en väldigt spännande och utmanande fas. Vi har rustat oss så bra vi kan – och vet det. När jag blickar tillbaka på de här åren är det både stärkande och glädjande.”

9 råd för lyckad ledarutveckling

Ewa Faglöv, HR-chef på Svevias Division Anläggning, ger råd inför en satsning på ledarutveckling.

  • Tänk vattenfall: Gör utvecklingsinsatser uppifrån och ta med också de högsta cheferna.
  • Knyt an till företagets värdegrund, ledarprofil och medarbetarprofil, så att det finns en röd tråd.
  • Säkerställ utveckling i vardagen. Hur ser ni till att de nya kunskaperna och beteendena blir en del av jobbvardagen?
  • Hur bygger ni nätverket och kopplingarna vidare när en utbildning är klar? Så att inte arbetet stannar upp.
  • Chefens involvering är en nyckel. Chefer till deltagare i utvecklingsinsatser behövs för att utvecklingen ska bli användbar.
  • Externa program där deltagare får möjlighet att mötas över branschgränser, är bra ibland.
  • Ledarutveckling är ingen quick fix – det måste vara ett långsiktigt arbete. Beteendefrågor tar tid.
  • Se till att era ledarskapsutbildningar lirar med övriga processer. Så att det inte finns en ambivalens.
  • Ha en egen kravspecifikation och var involverad i innehållet i utbildningen.

Vill du veta hur Chefakademin kan hjälpa din organisation på vägen mot starkare ledarskap? Hör av dig idag eller läs om vårt skräddarsydda erbjudande!