Chefakademin / Alla ledarskapsutbildningar / UGL – Utveckling av grupp och ledare

UGL – Utveckling av grupp och ledare

UGL – Utveckling av Grupp och Ledare – är en klassiker inom ledarskapsutbildning. UGL-utbildningen ger dig djupgående insikter om dig själv och en konkret upplevelse av gruppdynamik och hur en grupp utvecklas med tiden.

UGL är en utbildning i ledarskap som passar alla som arbetar med eller i grupper.

Vare sig det är din första utbildning inom området eller om du har gått ”allt”, så kommer du att få nya erfarenheter och kunskaper som du har stor nytta av på hemmaplan.

UGL är för alla som jobbar i eller med grupper

”Alla borde gå en UGL-utbildning” är en mening som många deltagare yttrat. Om du har ett uppdrag som ledare eller på annat sätt arbetar med grupper i organisation är det helt nödvändigt att förstå sig på grupper, men det är relevant även för dig som ”bara” arbetar i en grupp för att få konkreta kunskaper inom området.

Alla som arbetar med eller i grupper och är nyfikna på att lära sig mer om grupp, ledarskap, andra människor och sig själva kan gå UGL. Du som gått UGL för längesedan och vill göra om kursen kan med fördel göra det; konceptet har utvecklats med tiden och om du gick den för ett antal år sedan kan det vara helt rätt att gå den igen. Välkommen till vår UGL i Stockholm, Göteborg och Skåne!

Ikon som föreställer en glödlampa

Behöver du övertyga din arbetsgivare om varför du borde gå en UGL?
Ladda ner våra sex kraftfulla tips inför samtal med din chef!

Vilket utvecklingsstadium befinner sig din arbetsgrupp på?
Gör vårt test och se vilken av de fyra mognadsfaserna ni tillhör!

Målsättning med UGL-utbildningen

Efter utbildningen kommer du vara medveten och få handlingskraft som ledare eller medlem i en grupp genom:

  • Ökad självkännedom – med fokus på hur du påverkar och påverkas av andra
  • Förbättrad förmågan att kommunicera
  • Ökad förmåga att ge och ta emot feedback
  • Ökad förståelse för värderingars inverkan på relationer och ledarskap
  • Att kunna upptäcka och hantera konflikter
  • Att kunna urskilja olika stadier i en grupps utveckling
  • Att förstå behovet av olika ledarstilar
  • Att inse känslors inverkan på individer och grupper
  • Erfarenhet av gruppdynamiska situationer

Frågor? Kontakta oss!

Hur går en UGL-utbildning till?

UGL-utbildningen hålls på internat under fem dagar i följd. Gruppen består av minst åtta och max tolv personer som inte känner varandra sedan tidigare; en så kallad främlingsgrupp. Tanken med det är att ge förutsättningar för största möjliga öppenhet och för att många olika perspektiv ska finnas med i rummet.

Två handledare håller i ramarna och stödjer processen. Pedagogiken är upplevelsebaserad vilket innebär en blandning av övningar, dialog, reflektion och teori, med uppmärksamhet på det som händer ”här och nu” och att sätta ord på det som sker.

Inga förkunskaper krävs. Du bör dock vara aktiv i en yrkesroll idag eller ha en roll som ställer höga krav på din samarbetsförmåga. UGL kan upplevas som en krävande kurs varför du bör vara utvilad och i god balans inför kursstart. Tänk dock på att UGL är en utbildning och ska inte användas för att lösa en personlig krissituation. Undvik att gå vid samma tillfälle som din chef eller andra medarbetare från samma organisation.

Frågor? Kontakta oss!

Vi bjuder din chef på utbildning!

Närmsta chefen spelar en viktig roll i medarbetarens utveckling och lärande. Chef- och ledarforum är en kostnadsfri utbildning för dig som är chef till deltagare på någon av våra utbildningar. Här får du en introduktion till vår pedagogik och strategi som enligt forskning visat sig ge avsevärt större effekt för deltagare på utbildning.

Har du ingen medarbetare på utbildning hos oss men är intresserad av hur vi jobbar? Du är såklart varmt välkommen!

Läs mer och anmäl dig!

Vanliga frågor om UGL

Hur viktigt är det vem som handleder din UGL-kurs? Vilka övningar går man igenom? Hur skiljer sig utbildningen idag från hur det var förr? Finns det tillfällen när man inte bör gå UGL?

Är du intresserad av att gå UGL men vill veta mer om utbildningen? Här har vi samlat de vanligaste frågorna vi fått genom åren!

Så säger deltagarna:

”UGL har givit mig en stor självinsikt och kunskaper jag kommer ha med mig hela livet.”

Tidigare deltagare

”Oerhört lärorikt både på personligt plan och som ledare. Uppfyllde alla mina mål jag hade när jag gick in i kursen på ett sätt jag inte trodde var möjligt.”

Tidigare deltagare

”Den fick mig att hitta saker jag har gömt i mig själv.”

Tidigare deltagare

”Jag har fått insikt i mig själv och mitt agerande, uppnått mina kursmål och blivit otroligt inspirerad!”

Tidigare deltagare

”Bra handledare, dynamiskt upplägg på kursen, intressant och användbart innehåll.”

Tidigare deltagare

”Många självinsikter om mitt eget beteende och behov. Konkreta verktyg att ta med sig och applicera.”

Tidigare deltagare

UGL på engelska 2025!

Idag är team i många branscher ofta internationella, med inflyttad kompetens från andra länder. Där olika traditioner och affärskulturer möts kan gruppdynamiken bli särskilt viktig. Under 2025 börjar vi med UGL-starter där kursen ges på engelska, för att möta behoven hos er med internationella medarbetare. Understanding Group & Leader är titeln på den engelska versionen av UGL. Skicka in din intresseanmälan redan nu, så återkommer vi när kursdatumen är fastställda!

UGL - fullständig programinformation

Ladda ner den fullständiga programinformationen som PDF, att till exempel visa för din chef. Ange dina uppgifter så skickar vi dokumentet per e-post.

*” anger obligatoriska fält

Namn:*
*
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.
Susanne Markovska, programansvarig

programansvarig

Susanne Markovska

Susanne Markovska bidrar med ett humanistiskt och resultatinriktat ledarskap så att organisationer kan vara både mänskliga och hållbart framgångsrika. Hennes personliga ledarskap brukar beskrivas som både hårt och mjukt, vilket avspeglas i alla hennes program, som både utmanar och stöttar deltagarna i sin utvecklingsprocess.

Upplevelsebaserat lärande

Med hjälp av lite längre utbildningar, internatupplägg och 86 års erfarenhet skapar vi förutsättningar för att utveckla våra deltagares personliga ledarskap. Helt enkelt gedigna ledarskapsutbildningar.

Upplevelsebaserat lärande bygger på att vi tillsammans på plats skapar situationer och diskussioner som blir grunden för vårt lärande. När vi bearbetar och reflekterar över dessa upplevelser kan vi dra lärdomar som får en djupare förankring. Våra hjärnor aktiveras på ett annat sätt än om vi bara läser en text, tittar på en film eller lyssnar på en föreläsning.

Se till att det får effekt

Vi vill att deltagare och arbetsgivare skall få så stor nytta som möjligt av ert utvecklingsarbete tillsammans med oss. Utöver de fysiska sammankomsterna inkluderar ledarprogrammet därför också ett ramverk med uppgifter före, under och efter utbildningen. De deltagare som får mest ut av sitt engagemang är de som fortsätter att arbeta aktivt med nya idéer och tillvägagångssätt när de kommer tillbaka till sin arbetsplats.

Tyngdpunkten på att träna under alla kursdagar ska ge förutsättningar att kunna omsätta kursens innehåll i handling direkt – för ett mer effektivt ledarskap.

Frågor kring UGL-utbildningen?

Har du funderingar eller vill få hjälp med bokning? Fyll i dina kontaktuppgifter så hör vi av oss så snart vi kan! Du är också varmt välkommen att kontakta oss på telefon 08-731 41 51.

*” anger obligatoriska fält

Namn:*
*
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.