En grupp personer sitter i ring på utbildning

Vanliga frågor om UGL-kurser

Har du funderat på vad en UGL-kurs innebär och om det är en utbildning du borde gå? Väljer du mellan olika leverantörer och funderar på vem som levererar den bästa UGL utbildningen? Under åren har vi fått en hel del frågor om UGL-kursen och har här samlat de vanligaste frågorna om Sveriges mest populära ledarskapsutbildning.

Vad är UGL?

UGL står för Utveckling av Grupp och Ledare och är en upplevelsebaserad utbildning som har utformats av Försvarshögskolan (FHS), som äger konceptet. Man samlas i en grupp som ska vara mellan 8-12 personer och där man inte känner någon sedan tidigare. Två certifierade handledare håller i och faciliterar processen för denna nybildade grupp, som tillbringar fem intensiva dagar på internat tillsammans.

Upplevelsebaserad utbildning

Detta innebär att lärandet bygger på egna upplevelser och reflektioner och att dela olika perspektiv i gruppen. Handledarna hjälper gruppen att generalisera och koppla situationer till teori och modeller. På så vis skapas lärande och möjligheter för att pröva nya beteenden, som ger nya upplevelser och reflektioner.

Under UGL-kursen kommer du därför att få växla mellan praktiska övningar, reflektioner individuellt och i grupp samt teoripass där du får ta del av olika modeller och verktyg som är relevanta för lärandet.

Tydliga mål

Det finns ett antal mål för vad man ska lära sig, som Försvarshögskolan satt upp för UGL-kursen. I korthet så lär man sig mycket om grupp och grupprocess; från det att man bildar en helt ny grupp i starten till att utveckla gruppen tillsammans under dagarna som går. Lärandet handlar till stor del om grupp, om dig som person och dig som individ i grupp. Med andra ord: hur påverkas du av andra och hur påverkar du andra?

Det innebär att man är uppmärksam på det som händer inuti och mellan människor; känslor, behov och relationer – på ett sätt som man kanske inte pratar så mycket om vanligtvis. Det innebär att du kommer upptäcka nya sidor hos dig själv och öka din självkännedom – vilket också är ett viktigt mål för veckan.

Vilken är den bästa UGL-kursen?

En grupp personer skriver för hand vid ett bord.

Det är viktigt att du väljer UGL-kurs med en arrangör som har en tydlig kvalitetsinriktning. Den absolut viktigaste faktorn för utbildningens kvalitet är att ha skickliga handledare. Kravet från Försvarshögskolan är att alla handledare ska vara certifierade av dem, men för att få den bästa upplevelsen bör man välja en arrangör som även ställer andra krav på sina handledare.

På Chefakademin väljer vi i första hand handledare som har egen erfarenhet av chefs- och ledarskap, med utbildning och erfarenhet av att arbeta med människor i utvecklingsprocesser och med gedigen kunskap i att leda gruppdynamiska utbildningar.

Det är också viktigt att arrangören arbetar aktivt med sitt handledar­nätverk för att skapa en gemensam plattform för hur man tolkar riktlinjerna från Försvarshögskolan, för att dela erfarenheter och skapa ett gemensamt lärande. Och inte minst för att främja goda relationer mellan handledarna.

UGL-handledare

Det är av stor vikt att välja en arrangör som har bra UGL-handledare med personlig mognad och etisk kompass som grund för processledningen. Det är en av fördelarna med att jobba i ett litet exklusivt nätverk som Chefakademin gör; vi kan jobba nära våra UGL-handledare och säkerställa att de lever upp till våra högt satta mål.

Chefakademins UGL-handledare är handplockade och har kontinuerlig dialog med programansvarig. Nätverket ses regelbundet för fördjupat utbyte, lärande och framförallt gemensam grund på hur vi ser på och genomför UGL-kurser inom Chefakademin.

Hur mycket ledarskap lär man sig i UGL-kursen?

UGL-kursen grundar sig på Försvarshögskolans modell Ledarskapsmodellen, som även ligger till grund för deras utbildningar Utvecklande Ledarskap och Indirekt Ledarskap. Ledarskapsmodellen finns med som ett ramverk under hela UGL-kursen även om den inte är i fokus hela tiden.

Ditt personliga ledarskap utgår alltid från dig själv som person, så om du är beredd att öppna upp dig och delta fullt ut med ditt engagemang under veckan så kommer du vara betydligt bättre rustad i ditt ledarskap än du var innan utbildningen – men kanske inte på det sätt du själv hade trott. UGL-kursen kommer även att ge dig möjligheter att träna och pröva ditt ledarskap i olika situationer, lite som ett träningsläger.

Gå UGL hos Chefakademin!

En klassiker inom ledarskap

Få utbildningar har lika stor och omedelbar effekt i vardagen som en UGL. Alla som jobbar i eller med grupper har nytta av den!

Läs om utbildningen
En grupp personer utför en gruppövning med förbundna ögon utomhus.

Exempel på övningar under UGL-kurser

En vanlig fråga är om man kan få exempel på övningar som sker under UGL-kursen. Men poängen med UGL är att det ska vara nya upplevelser som man ställs inför och det är därför stor sekretess på de övningar som genomförs under utbildningen.

Så om du inte har lyckats få kollegan eller kompisen som redan har gått en UGL-kurs att berätta något, så finns det en anledning till det. När du ser en ny film eller en spännande match så kan spänningen förtas om man vet för mycket om hur det går (spoilers) och på samma vis är det med UGL-kursen.

Hur skiljer sig UGL-kurser idag från hur det var förr?

UGL-konceptet utvecklas ständigt av Försvarshögskolan i samverkan med arrangörer och handledare. Utbildningen har vid ett par tillfällen genomgått större omarbetningar, så om man gått en UGL kurs för tjugo år sedan kan skillnaden vara större än om man jämför med någon som gått nyligen.

Ibland kan man träffa på personer som gick en UGL-kurs för längesedan och som har negativa upplevelser kopplat till UGL och som beskriver väldigt dramatiska och ibland märkliga övningar som de fått göra. I dagens UGL-koncept är de utvalda övningarna väl genomarbetade för att främja programmets syften och mål. Det finns en bra balans mellan stöd och utmaning i upplägget, som utvärderas och förbättras löpande.

Kan UGL ge motsatt effekt – att man får sämre självbild och självinsikt?

UGL kursen är krävande. Det är fem dagar borta på internat, det är intensivt, innehåller kvällspass, det kan hända att man sover dåligt och det kan bli mycket för hjärnan att processa. Därför är det viktigt att man är i god psykisk balans när man går en UGL-kurs. Har man nyligen gått igenom en kris eller en period av hög belastning och har för bråttom att gå en UGL kurs, eller inte vet om att man är i obalans, så kan det hända att veckan blir en för stor utmaning att hantera.

Det kan alltså bli för jobbigt och en sådan händelse i sig kan påverka självbilden. Det är också därför vi är så angelägna att ha mogna och erfarna UGL handledare som kan fånga upp och möta deltagare som har det tufft under veckan och hjälpa alla som deltar att få det bästa lärandet, så man får med sig positiva lärdomar – vilket de allra flesta får.

Ett av målen med UGL-kursen är att du ska få ökad självkännedom. Om du har en alltför idealiserad bild av dig själv så finns det förstås en risk att du upplever det som en försämring. Men en ökad självkännedom leder till en mer integrerad självbild och det är en positiv utveckling, även om vägen dit ibland kan göra ont.

I konceptet ingår det att genomföra en utvärdering i slutet på veckan för alla arrangörer av UGL. Fråga gärna den arrangör du vänder dig till om deras medelvärde på utvärderingsresultat. Chefakademin hade under 2019 ett medelvärde på 9,4 av 10 räknat på alla UGL-kurser som hållits det året.

UGL - fullständig programinformation

Ladda ner den fullständiga programinformationen som PDF, att till exempel visa för din chef. Ange dina uppgifter så skickar vi dokumentet per e-post.

*” anger obligatoriska fält

Namn:*
*
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

UGL och Försvarshögskolan

Försvarshögskolan har en lång militär utbildningstradition. Officersutbildningarna och andra militära utbildningar är en viktig bas vid högskolan, men idag utbildas också civila studenter på alla akademiska nivåer.

Försvarshögskolan äger konceptet UGL och har utfärdat en pärm med detaljerade instruktioner om hur utbildningen ska genomföras, vilka teorier och forskning som konceptet bygger på och vilka mål som ska uppfyllas. Den aktuellthålls och uppdateras löpande av ansvariga inom högskolan. Det är också Försvarshögskolan som ansvarar för och arrangerar certifieringen av UGL-handledarna och det finns krav på fortsatt kompetensutveckling hos certifierade handledare för att de ska få behålla sina certifikat. Försvarshögskolans inställning är att UGL-arrangörer ska utgå från denna pärm och inom Chefakademin har vi stor respekt för att följa de direktiv och riktlinjer som Försvarshögskolan ger.

Vad är Fördjupad UGL-kurs?

Konceptet Fördjupad UGL (FUGL) är ett program som Försvarshögskolan erbjuder den som vill fortsätta sin personliga utvecklingsresa och som vill ta det ett steg till – kanske för att på sikt ta ännu ett steg och själv utbilda sig till UGL-handledare.

Under Fördjupad UGL spenderar du två veckor på internat och kommer hem under helgen mellan. För dig som vill fortsätta utvecklas som person och ledare efter din UGL-kurs finns det fler vägar att gå, så utforska i så fall olika alternativ för att hitta den väg som passar just dig bäst.

Vad är UL och hur skiljer det sig mot UGL?

UL står för programmet Utvecklande Ledarskap och är en ledarskapsutbildning baserat på ett koncept som Försvarshögskolan äger och som många leverantörer erbjuder. UL har en mer tydlig inriktning på just ledarskapet men utan fokus på gruppen. Chefakademin erbjuder inte UL utan rekommenderar istället grundläggande ledarskapsutbildningar som Ny som chef och Att leda utan att vara chef som är något mer omfattande ledarskaps­utbildningar än UL.

Finns det UGL-kurser på engelska?

Ja, UGL-kurser på engelska erbjuds hos ett fåtal arrangörer runtom i landet.

Frågor kring utbildningen? Vi hjälper dig!

Har du funderingar eller vill få hjälp med bokning? Fyll i dina kontaktuppgifter så hör vi av oss så snart vi kan! Du är också varmt välkommen att kontakta oss på telefon 08-731 41 51.

*” anger obligatoriska fält

Namn:*
*
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.