Att vara ny chef kan kännas övermäktigt. Känslan av att behöva kunna allt och leverera mot en idealbild är vanlig. Få bästa möjliga start med vår marknadsledande utbildning Ny som chef – ett gediget och verkningsfullt program för dig som är nybliven chef upp till två års erfarenhet.

Grattis till ditt nya spännande yrke! Chefsrollen kommer att bli en stor energikälla och ge dig gråa hår samtidigt. Nu behöver du bara lära dig jobbet. Hur duktig måste du vara för att gå Ny som chef? Hur blank kostym måste du ha? Och hur många högskolepoäng i ryggen? Vårt svar är enkelt – kom som du är.

Utbildningen skapar trygghet i chefsrollen, ger verktyg för att skapa resultat och lägger grunden för ditt personliga ledarskap.

”Att få tränas i chefssamtal och situationer tillsammans med ledare från andra branscher var för mig väldigt givande.”

Staffan Marmenlind
Intäktscontroller, advokatfirman Vinge
Nicklas Chrysong på Väsbyhem
Nicklas Chrysong på Väsbyhem

”Jag har vuxit som människa och är tryggare i min roll som chef. Verktygslådan fylldes på och utbyten från andra kursdeltagare var guld värd.”

Nicklas Chrysong
Teknik- och underhållschef, Väsbyhem

Alla grupparbeten och diskussioner vi hade under utbildningen gav mig många insikter och gjorde mig till en tryggare ledare.”

Jennifer Hjertstrand
Teamlead Nordic Cash Management, BMW Finans
Anna Svensson, Sveaskog
Anna Svensson, Sveaskog

”Jag har fått värdefulla verktyg och insikter som jag direkt kunde använda mig av och därmed få förståelse för olika situationer och hantera dessa på ett bra sätt.

Anna Svensson
Regionchef, Sveaskog

Gruppen var stöttande och gjorde att jag vågade ta plats och kursledarna var fantastiska. Jag är tryggare i min roll nu och har bättre grund att stå på.”

Jenny Welch
Utemiljöchef, Väsbyhem

”Största lärdomarna är att det är viktigt att öva och testa på de olika delarna, och hur viktigt det är med reflektion för ledarskapet och utvecklingen.”

Annina Graan
Enhetschef Forskningsfinansiering, Cancerfonden

För vem?

Ny som chef är marknadens mest etablerade ledarskapsutbildning för dig som första gången blivit chef med upp till två års erfarenhet som formell chef.

Har du redan hunnit samla på dig erfarenhet av att leda andra, men saknar en ledarskapsutbildning i botten? Då rekommenderar vi istället programmet Ledarskap för erfarna chefer!

jobbar du inom produktionen?

Om du arbetar som chef i en varuproducerande verksamhet rekommenderar vi i stället vår utbildning Chef i produktionen. Det är en liknande utbildning, med särskilt fokus på ledarskapet just inom produktionen.

Målsättning med utbildningen

Ny som chef är marknadens mest etablerade utbildning för dig som första gången blivit chef och som mest har två års erfarenhet som formell chef. Syftet med Ny som chef är att utveckla din förmåga att möta de sammanhang som du står inför i din nya roll.

Du får ta del av forskningsbaserade modeller och teorier samt hjälp att omsätta dessa till ditt praktiska arbete i vardagen. Du får möjlighet att dela erfarenheter och upplevelser med andra i samma situation, du får öva och testa olika lösningar, du får lära dig mer om de handlingsalternativ du har.

Efter genomförd utbildning är vårt mål att du ska:

 • Känna dig trygg i rollen som chef och veta vad som förväntas av dig
 • Ha inhämtat tillräckligt med insikter om dig själv för att kunna börja utveckla ett personligt ledarskap
 • Ha beständig kunskap i de välbeprövade teorier, modeller och verktyg som utgör grunden för ett effektivt ledarskap som skapar resultat
Frågor? Kontakta oss!

Innehåll

Introduktion – Chefs- och ledarskap

 • Chefskap – ett yrke.
 • Det dubbla representantskapet – länk-rollen.
 • Att gå från att vara en i gruppen till att bli chef över gruppen.
 • Vad innebär arbetsgivaransvaret?

Personlig utveckling och självinsikt

 • Hur upplever andra mitt ledarskap?
 • Lärstilar – hur når jag alla med information?

Kommunikativt ledarskap

 • Hur utveckla en tydlig kommunikation.
 • Att ge och ta emot feedback.
 • Vad innebär ett coachande förhållningssätt och när passar det att använda?
 • Aktivt lyssnande och frågeteknik.
 • Struktur och praktisk träning på handlingsorienterat samtal.
 • Förberedelser och struktur för professionella samtal med svårt innehåll.

Att anpassa ledarskapet utifrån olika situationer

 • Att leda individer utifrån kompetens och uppgift.
 • Olika ledarstilar beroende på medarbetarnas motivation och kompetens.

Att skapa effektiva team och möjliggöra psykologisk trygghet

 • Att leda gruppers utveckling och att bygga tillit i en grupp – teori och verktyg.
 • Att leda tillfälliga team – psykologisk trygghet som plattform.

Att leda i förändring

 • Faser i förändring – reaktioner i förändring för individer och grupper.
 • Vad kan jag som chef göra för att uppnå önskat resultat med förändringsarbetet – verktyg och förhållningssätt.

Integrerat ledarskap

 • Att vara hållbar i sitt ledarskap.
 • Få ledarskapet att hända i vardagen utifrån ditt chefsuppdrag.
 • Min personliga handlingsplan.
Frågor? Kontakta oss!

Frågor och svar om Ny som chef

Vi har samlat vanliga frågor och svar om programmet på en egen sida – följ länken!

Frågor och svar

Ges även på distans

Utbildningen finns även på distans. Distansupplägget passar dig som:

• vill dela upp lärandet i mindre bitar för att ha tid att tillämpa delarna i din vardag.
• föredrar att inte resa bort utan kan ta del av utbildningen från din arbetsplats eller ditt hem på ett flexibelt sätt.
• vill ha de viktigaste verktygen för att få en bra start i din nya roll som chef.
• är beredd på att lägga ner tid på att ta in viss kunskap på egen hand genom litteratur och filmer.

I distansupplägget får du tillfälle att fördjupa dig i varje tema på ett grundligt sätt, samtidigt som du tränar och tillämpar de nya insikterna i vardagen. Du får tid att förbereda dig inför de schemalagda träffarna och kan i din egen takt repetera och förstärka lärandet mellan träffarna. Allt för att möjliggöra goda förutsättningar för en hållbar effekt. Under onlineträffarna kommer du att få inspiration, träning, reflektion och byta erfarenheter med andra i en liknande roll som du.

Programmet består av åtta schemalagda halvdagar där du förväntas delta aktivt. Före och efter varje modul har du tillgång till material där du på egen hand förbereder, förstärker och fördjupar lärandet med hjälp av litteratur, filmer och övningar att göra i din vardag. Syftet är att minska gapet mellan utbildning och vardag. Du tar helt enkelt med dig lärandet ut i ditt arbete och erfarenheten med dig in i utbildningen.

Modulernas innehåll

Du ges förutsättningar att smälta kunskapen och träningen genom att innehållet delas upp i åtta moduler. På så sätt kan du tillämpa dina nya insikter i vardagen, fördjupa kunskaper och förstärka önskat beteende. Innehållet i distansutbildningen handlar om tre viktiga perspektiv: att leda mig själv, andra och verksamheten.

Du kommer att ta del av samma teorier och modeller som i våra fysiska program. Men i våra dag- och internatprogram får du mer träning tillsammans med andra liksom avsatt tid för reflektion och erfarenhetsutbyte.

I våra fysiska möten skapas också fler informella möten med andra deltagare där du lär dig mer om dig själv och dina reaktioner. Om du föredrar att lämna jobbet och koncentrerat avsätta en samlad tid för din ledarskapsutveckling passar våra fysiska utbildningar bättre.

Oavsett vilken variant du väljer kommer du att få ett diplom om du deltar i alla delar av våra program.

Ladda ner info-PDF!

Vi bjuder din chef på utbildning!

Närmsta chefen spelar en viktig roll i medarbetarens utveckling och lärande. Chef- och ledarforum är en kostnadsfri utbildning för dig som är chef till deltagare på någon av våra utbildningar. Här får du en introduktion till vår pedagogik och strategi som enligt forskning visat sig ge avsevärt större effekt för deltagare på utbildning.

Har du ingen medarbetare på utbildning hos oss men är intresserad av hur vi jobbar? Du är såklart varmt välkommen!

Läs mer och anmäl dig!

White paper: När du blir chef över kollegorna

Läs mer om den roliga och utmanande rollen som möjliggörare! I detta white paper skriver Anna Olcén, programansvarig, om att gå från att vara del av gruppen till att leda den.

Ladda ner vårt white paper här!

Deltagarnas viktigaste lärdomar:

 ”Jag tar med mig stödfrågor till svåra samtal, och vad coaching går ut på.”

Tidigare deltagare

”Hur viktig den psykologisk tryggheten är, och hur bra exempel denna kurs och grupp var i att man kan finna psykologisk trygghet fort om man gör det rätt.”

Tidigare deltagare

”Många bra teorier och studier, lärde mig väldigt mycket om mig själv och hur viktigt det är med social trygghet.”

Tidigare deltagare

”Att det är viktigt att öva på de olika delarna för att bli bra på det, samt hur viktigt reflektion är för ledarskapet och utvecklingen.”

Tidigare deltagare

”Utan tvekan en av de bästa och mest givande kurser jag gått. Det jag har lärt mig kommer jag ha med mig resten av livet och ha stor nytta av.”

Tidigare deltagare

Ny som chef - fullständig programinformation

Ladda ner den fullständiga programinformationen som PDF, att till exempel visa för din chef. Ange dina uppgifter så skickar vi dokumentet per e-post.

*” anger obligatoriska fält

Namn:*
*
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

programansvarig

Anna Olcén

Anna Olcén har lång erfarenhet av att coacha och utbilda ledare kring verktyg, modeller och förhållningssätt.

Läs mer om Anna

Annas chef- och specialisterfarenhet inom human resources fokuserar på ledar- & organisationsutveckling, coaching, kommunikation och performance management.

Hennes erfarenheter är ovärderliga i skräddarsydda utvecklingsinsatser och spänner över flertalet branscher såsom media, IT- & management konsulting, advokatbyrå, medicinsk teknik och bank & försäkring.

Lägg till mig på Linkedin!

Upplevelsebaserat lärande

Med hjälp av lite längre utbildningar, internatupplägg och 86 års erfarenhet skapar vi förutsättningar för att utveckla våra deltagares personliga ledarskap. Helt enkelt gedigna ledarskapsutbildningar.

Upplevelsebaserat lärande bygger på att vi tillsammans på plats skapar situationer och diskussioner som blir grunden för vårt lärande. När vi bearbetar och reflekterar över dessa upplevelser kan vi dra lärdomar som får en djupare förankring. Våra hjärnor aktiveras på ett annat sätt än om vi bara läser en text, tittar på en film eller lyssnar på en föreläsning.

Se till att det får effekt

Vi vill att deltagare och arbetsgivare skall få så stor nytta som möjligt av ert utvecklingsarbete tillsammans med oss. Utöver de fysiska sammankomsterna inkluderar ledarprogrammet därför också ett ramverk med uppgifter före, under och efter utbildningen. De deltagare som får mest ut av sitt engagemang är de som fortsätter att arbeta aktivt med nya idéer och tillvägagångssätt när de kommer tillbaka till sin arbetsplats.

Tyngdpunkten på att träna under alla kursdagar ska ge förutsättningar att kunna omsätta kursens innehåll i handling direkt – för ett mer effektivt ledarskap.