Chefakademin / Alla ledarskapsutbildningar / Ledarskap för erfarna chefer och ledare

Ledarskap för erfarna chefer och ledare

Här framtidssäkrar du som är erfaren ledare ditt ledarskap med uppdaterad teori och användbara verktyg. Du får också ny energi och ett erfarenhetsutbyte – för en kraftfull nystart.

I programmet utgår du från dina egna erfarenheter och det du lär dig kopplas till ditt dagliga ledarskap. De nya verktygen, insikterna och perspektiven kan användas direkt i din jobbvardag.

För vem?

Du har flera års ledarerfarenhet och står inför utmaningar i din arbetsvardag som du vill lära dig tackla på nya sätt. Nu söker du ny inspiration och tid och utrymme till utveckling som kan ta ditt personliga ledarskap till nästa nivå, trots en tidspressad vardag. Du vill lära dig mer om dig själv som person och ledare.

Kanske har du varit på ledarutvecklingsprogram förut? Även om du inte har det så förstår du behovet av att få reflektera, tänka nytt, ta del av kunskapsrön och få tillgång till nya ledarskapsverktyg. Dessutom ser du ett värde i att utbyta erfarenheter med andra ledare i liknande situation, men utanför din egna organisation.

Målsättning med utbildningen

I programmet lär dig hur du fördjupar din självkännedom. Det är nämligen med ökad medvetenhet om dig själv och hur du relaterar till andra, som du kan påverka ditt sätt att agera i ledarskapet.

Det första steget är att bli medveten om andra sätt att se och förstå en situation – och att det går att göra på så många andra sätt än du tidigare trodde var möjligt.

Sedan handlar det om att du i en trygg miljö får möjlighet att nyfiket utforska underliggande drivkrafter hos dig själv, som person och ledare. Du får utmana dina egna sätt att se, förstå och göra i olika ledarskapssituationer. Då kan du också successivt börja testa nya sätt att se och agera på i din ledarskapsvardag.

Du får tillgång till de senaste teorierna, forskningsrönen och beprövad erfarenhet inom ledarskap och personlig utveckling. Genom att medvetet träna och reflektera så växer ett nytt synsätt i ditt ledarskap fram, som blir tydligt i konkret handling – både för dig själv och andra.

Frågor? Kontakta oss!

Delar ur innehållet

Programmets tyngdpunkt ligger på att utveckla ditt personliga ledarskap med väl beprövade modeller och övningar.

Du uppgraderar ditt ledarskap med nya lärdomar, insikter och verktyg inom åtta ledarskapsområden:

 • Coachande ledarskap.
 • Nå längre i relationer, dialog och återkoppling.
 • Leda grupper till att bli effektiva team.
 • Hantera krockar i samarbeten och viktiga samtal.
 • Leda i förändring.
 • Skapa tillitsfullt samarbete.
 • Bli hållbar som ledare, bland annat med medveten närvaro.
 • Personlig utveckling:
  – Ökad självinsikt om dina drivkrafter, starka sidor och utvecklingsområden i ledarskapet.
  – Ökad förståelse för hur du påverkar andra och hur du påverkas av andra.
  – Träning och utrymme för reflektion och feedback.
  – Träning i att våga kliva fram som chef och bli tydligare i ditt ledarskap.

Dessutom arbetar vi med dina egna situationer och case i erfarenhetsutbyten med andra erfarna chefer. Du får möjlighet att lära känna och bygga relation med de andra deltagarna och få ett utökat personligt nätverk.

Vi bjuder din chef på utbildning!

Närmsta chefen spelar en viktig roll i medarbetarens utveckling och lärande. Chef- och ledarforum är en kostnadsfri utbildning för dig som är chef till deltagare på någon av våra utbildningar. Här får du en introduktion till vår pedagogik och strategi som enligt forskning visat sig ge avsevärt större effekt för deltagare på utbildning.

Har du ingen medarbetare på utbildning hos oss men är intresserad av hur vi jobbar? Du är såklart varmt välkommen!

Läs mer och anmäl dig!

Ledarskap för erfarna chefer - fullständig programinformation

Ladda ner den fullständiga programinformationen som PDF, att till exempel visa för din chef. Ange dina uppgifter så skickar vi dokumentet per e-post.

*” anger obligatoriska fält

Namn:*
*
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.
Josefin Wallman

”En mycket inspirerande utbildning! Kursledarnas engagemang och förmåga att få alla att bidra med sina erfarenheter gav mig många värdefulla insikter och verktyg jag direkt kunde använda i mitt ledarskap.”

Josefin Wallman, General Manager Project Execution, Elof Hansson International AB

Susanne Markovska, programansvarig

programansvarig

Susanne Markovska

Susanne Markovska bidrar med ett humanistiskt och resultatinriktat ledarskap så att organisationer kan vara både mänskliga och hållbart framgångsrika. Hennes personliga ledarskap brukar beskrivas som både hårt och mjukt, vilket avspeglas i alla hennes program, som både utmanar och stöttar deltagarna i sin utvecklingsprocess.

Upplevelsebaserat lärande

Med hjälp av lite längre utbildningar, internatupplägg och 86 års erfarenhet skapar vi förutsättningar för att utveckla våra deltagares personliga ledarskap. Helt enkelt gedigna ledarskapsutbildningar. Upplevelsebaserat lärande bygger på att vi tillsammans på plats skapar situationer och diskussioner som blir grunden för vårt lärande. När vi bearbetar och reflekterar över dessa upplevelser kan vi dra lärdomar som får en djupare förankring. Våra hjärnor aktiveras på ett annat sätt än om vi bara läser en text, tittar på en film eller lyssnar på en föreläsning.

Se till att det får effekt

Vi vill att deltagare och arbetsgivare skall få så stor nytta som möjligt av ert utvecklingsarbete tillsammans med oss. Utöver de fysiska sammankomsterna inkluderar ledarprogrammet därför också ett ramverk med uppgifter före, under och efter utbildningen. De deltagare som får mest ut av sitt engagemang är de som fortsätter att arbeta aktivt med nya idéer och tillvägagångssätt när de kommer tillbaka till sin arbetsplats.

Tyngdpunkten på att träna under alla kursdagar ska ge förutsättningar att kunna omsätta kursens innehåll i handling direkt – för ett mer effektivt ledarskap.