5 snabba svar för erfarna chefer

Konkreta svar på enkla frågor. Ibland är det vad som behövs för att ta steget.
Så vad behöver du som är erfaren chef veta om ledarskapsutbildning?

Kvinna vid laptop i kontorsmiljö

Har du jobbat som chef i flera år och vill ta ditt ledarskap vidare? Då är du är inte ensam.  

Utöver tidsbrist så finns ibland tvekan och funderingar kring vad ledarskapsutveckling för mig som erfaren som chef egentligen innebär? Hur går det till? Vad är det jag får träna på?  

Här ger Chefakademins Susanne Markovska svar på några vanliga frågor om den efterfrågade utbildningen Ledarskap för erfarna chefer

Susanne Markovska, Chefakademin.

Hur erfaren behöver jag vara för att gå Ledarskap för erfarna chefer? 

”Du bör ha minst två års erfarenhet av att vara chef och ledare innan du går programmet.” 

Måste jag ha gått en ledarskapsutbildning tidigare? 

”Nej, men det gör inget om du har gjort det.” 

Får jag med mig konkreta verktyg? 

”Om du med det menar modeller och teorier som går att omsätta i din arbetsvardag, så ja, det får du. Men det kommer också att bli tydligt för dig att det är du som är verktyget. Modellerna och teorierna är ett stöd. De ska flyta in i ditt ledarskap och bli en del av det.” 

”En verktygslåda kan du ställa ifrån dig, glömma eller tappa bort. Men när du har tillgodogjort dig och tränat dig i de här ledarskapsfärdigheterna, så har du dem alltid med dig.” 

Vad är det jag får öva på? 

”Du får träna på samtal med svårt innehåll, att återkoppla, att coacha. Dessutom får du lära dig sätt att bygga tillit genom öppenhet och hur du kan efterfråga feedback på ett bra sätt.” 

Är det mycket arbete i grupp? 

”Ja, du kommer att gå in i en ’bubbla’, med människor som du inte har träffat förut. Ni kommer att prata om saker du inte har pratat om tidigare. Det blir ett erfarenhetsutbyte som ger nya perspektiv och inspiration och som blir en viktig del av det du får med dig efter utbildningen.” 

”Du kommer att lära känna andra kursdeltagare tillräckligt väl för att ha en öppenhet, som i många fall finns kvar efter programmet.” 

Får jag eget utrymme också? 

”Det finns tid för reflektion, både på egen hand och i grupp. Reflektion gör att det du lär dig och övar på också fastnar.”

”Du får under tiden i det här programmet en tydligare bild av din syn på ledarskap. I vissa delar så kommer du att få bekräftelse på att du har tänkt rätt och i andra delar kanske en tankeställare eller aha-upplevelse. Men det kommer att kännas nyfiket – inte jobbigt eller hotfullt.” 


Blandade lärosätt för bästa effekt

Hör Chefakademins utbildingschef Helene Öhman berätta om de pedagogiska metoder som används för att skapa verklig och bestående utveckling i din organisation. Läs mer om vår pedagogik här!