Vår pedagogik och filosofi för ledarskapsutveckling

Chefakademin erbjuder utbildningar inom ledarskapets tre grunddimensioner: Leda sig själv, leda andra samt leda verksamhet. Det betyder att vi kan hjälpa chefer och ledare på alla nivåer inom din organisation.

Våra ledarskapsutbildningar ger dig självinsikt och möjlighet att förstå hur du påverkar andra.

All vår ledarskapsutveckling syftar till att förbättra verksamheten. Ur ett ledarskapsperspektiv handlar det om att leda sig själv med självinsikt och självförtroende för att bli så effektiv som möjligt i din ledarroll. Just den delen återkommer därför i samtliga utbildningar, även om du får mest av den i våra utbildningar på grundnivå, till exempel UGL och Ny som chef.

Förstå ditt ledarskap

Grunden i vår syn på ledarskap är att chefer och ledare ska se sin roll som ett uppdrag där de har ansvar för att skapa positiva resultat och framgång för sin verksamhet. För att nå dit måste du som ledare inse att du åstadkommer resultat genom andra.
För att lyckas som chef och ledare behöver du därför vara intresserade av och ha en positiv syn på människor.

Bra ledarskap är inte en medfödd talang

Ledarutveckling handlar om att skapa beteendeförändring. Att få nya perspektiv, förståelse och ny kunskap är en början. Men det viktiga är hur ledarskapsträningen kan bidra till att nå organisationens mål och skapa bestående effekt för både deltagare och organisation.

Ledarskap sker i en samskapande process mellan ledaren, de som ska ledas och det sammanhang som ledaren verkar i. 
Ett gott ledarskap är inte en egenskap eller medfödd talang. Ledarskap kan utvecklas genom att lära, göra, reflektera och få återkoppling från omgivningen.

Chefakademin utgår från forskning och lång erfarenhet när vi tar fram våra ledarskapsutbildningar och utvecklingsprogram. 
Våra ledarskapsutbildningar och utvecklingsinsatser innehåller alltid nedanstående delar:

Chefsinvolvering

Att involvera din närmaste chef före, under och efter din ledarskapsutbildning ger bättre resultat. Deltagare får stöd av ett samtal med sin chef inför utbildningen. Chefen bjuds också in till Chef- och ledarforum där vi går igenom vad utbildningen går ut på och hur chefen kan stötta för större effekt.

Behovsdriven analys

Ledarskapsutveckling som baseras på behovsdriven analys får bättre effekt. Därför hjälper vi företag att konkretisera önskat resultat och förväntade beteenden. Om du går ett av våra fasta ledarskapsprogram handlar det om att du stämmer av vilka förväntningar det finns på utvecklingsinsatsen, kopplat till organisationens mål och önskade läge.

Återkoppling

Att få återkoppling på sitt ledarbeteende är viktigt för att motivera till förändring och framsteg. Chefakademin använder olika metoder och verktyg för att mäta ledarbeteende före och efter insatsen.

Verklighetsgrundad träning

I våra ledarskapsprogram får du uppgifter att göra före och efter varje utbildningsträff, för att minska gapet mellan din vardag och ledarskapsträning. Du tar med dig erfarenheter in i utbildningen och tar lärande tillbaka till verksamheten. 

Vår pedagogik: Bra saker tar tid

Kort inspiration räcker inte. Chefakademin vill skapa bästa möjliga förutsättningar för bestående förändring och utveckling av ledare och organisationer.

Det behövs uthållighet för att ändra beteenden. Bra saker tar tid. Quick fix-lösningar skapar inte bra chefer. Därför har vi utformat en längre process för reflektion, tillämpning och integration i den vardag där du som deltagare befinner dig. Du får möjlighet att landa, få nya perspektiv och verktyg för att utveckla önskade ledarförmågor.

Med hjälp av lite längre utbildningar, internatupplägg med övernattning och erfarna handledare som ställer individen i fokus ger vi förutsättningar för att utveckla ditt personliga ledarskap.

Chefakademin utgår från upplevelsebaserat lärande. Det betyder att vi tillsammans på plats skapar situationer och diskussioner som blir grunden för vårt lärande. När vi bearbetar och reflekterar över det som kommer upp kan vi dra lärdomar som får en djupare förankring. Våra hjärnor aktiveras på ett annat sätt än om vi bara läser en text, tittar på en film eller lyssnar på en föreläsning.

Inte vad men hur

Du kan läsa om ledarskap i en bok eller på nätet. Men det blir inte ditt ledarskap kopplat till just din unika situation. Att utveckla ditt personliga ledarskap kräver tid och ett forum som låter dig blicka inåt, som gör det möjligt att se dig själv genom andra och förstå hur du uppfattas och hur ditt beteende påverkar din omgivning. Vilken informell roll har du i en grupp? För att förstå dina medarbetare på riktigt behöver du först förstår dig själv.

Internatutbildningar ger dig tid att reflektera

Tre heldagar med en grupp främlingar ger stor effekt. Om tiden används rätt. 
De som leder våra utbildningar har lång erfarenhet av att skapa det fokus och den tillit som behövs för att våga dela med sig av tankar och pröva nya idéer. När du går djupare tillsammans med andra når du nya insikter och perspektiv och växer i ditt personliga ledarskap. 

Därför är majoriteten av våra utbildningar internat, med övernattning och helpension under tredagarsmoduler. Du kommer långt bort från din vardag till en tid och plats som låter dig experimentera och pröva nya handlingssätt.

Så arbetar Chefakademin med blandade läroformer (Blended Learning)

Våra konsulter och handledare

Våra utbildare är alla mycket väl meriterade och har alltid den kompetens, bakgrund och erfarenhet som behövs för de uppdrag de skall genomföra. 
Chefakademins programansvariga säkerställer kvalitet och effekt i alla våra utbildningar, både öppna utbildningsprogram och företagsanpassade utbildningar.

Våra konsulter och handledare har varit eller är chefer med flera roller både i linjen och i stabsfunktion, som projektledare och/eller coacher. De har olika branscherfarenhet och olika akademiska meriter, både nationellt som internationellt. 
Föreläsningar och teorigenomgångar mixas med processgenomgångar, modellbeskrivningar, tillämpningsövningar och personliga reflektioner. 

Utbildarna är licensierade i en mängd olika instrument och verktyg och använder också sina egna erfarenheter som en del av utbildningen. 
En del är generalister, andra är specialister. Några fokuserar på ledarskap, andra på personlig utveckling, coaching eller verksamhetsledning. Gemensamt för alla är gedigna pedagogiska kunskaper, hög professionalism och ett brinnande intresse för utveckling av chefer och ledare. Alla delar engagemanget för att utveckla våra kunders affärer genom utveckling av chefer och ledare.

I uppdrag som kräver djupare kompetens i personlig utveckling har vi handledare som är utbildade vid Gestaltakademin eller Psykosyntesakademin. De handledare vi använder är alltid certifierade och erfarna i de instrument som används, till exempel OPQ 32, IDI, IPU, SDI och MBTI.

Chefakademin använder endast etablerade verktyg i enlighet med de riktlinjer och krav som finns. Vi kan leverera kartläggningar och utvärderingar med de flesta etablerade instrument. 

De coacher vi använder är för det mesta certifierade enligt ICF, International Coach Federation, som är en oberoende organisation.
Är du intresserad av coachning, separat eller tillsammans med någon av våra andra utbildningar så kan du läsa mer om vårt coachningserbjudande.

Våra utbildningskonsulter får kontinuerlig utveckling som chefs- och ledarskapsutvecklare i vår egen konsultakademi, som också är en grund för våra gemensamma värderingar och pedagogik i våra utbildningar. 
De samlas regelbundet tillsammans med de programansvariga för att kontinuerligt utvärdera och uppdatera innehållet.

Vi väljer programansvariga och konsulter utifrån varje enskild organisations unika förutsättningar.
Vår stora leveranskapacitet och kompetens säkerställer kontinuitet, anpassningsförmåga och möjlighet att möta förändrade krav under projektets gång. Vi vet att nya och förändrade behov ofta dyker upp i samband med utvecklingsprocesser.

Vårt utbildningserbjudande

Ladda ner information om hela vårt utbildningserbjudande som PDF, och ta reda på hur vi kan hjälpa dig och din organisation att utvecklas. Ange dina uppgifter så skickar vi dokumentet per e-post.

*” anger obligatoriska fält

Namn:*
*
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.