”När ledare utvecklas får hela arbetsplatsen ett lyft”

När erfarna ledare utvecklar sitt ledarskap sprids effekten snabbt – till medarbetare, kollegor och in i verksamhetsresultat.

”Hela arbetsplatsen får ett lyft”, säger Susanne Markovska på Chefakademin.

Susanne Markovska.
En satsning på ledarutveckling ger ringar på vattnet i hela organisationen, menar Susanne Markovska.

När en ny chef får träna ledarskap så gör det massor för att hitta tryggheten i den nya rollen. 

Om en redan erfaren ledare får möjlighet att utveckla sitt ledarskap så blir utväxlingen än större. Susanne Markovska, utbildningsdesigner och programansvarig på Chefakademin, ser hur programmet Ledarskap för erfarna chefer ger följdeffekter på flera nivåer. 

På vilket sätt märker jag effekten av att jag har gått programmet? 

”Du kommer att få insikter om dig själv, både som ledare och person. Dessutom kommer du att förstå varför du agerar på vissa sätt i vissa situationer och kunna välja på fler sätt att hantera dem.” 

”Det kommer också att märkas att du tar dig an ditt jobb med ny energi och med nya perspektiv. Många får mod att testa nya vägar och att se till att lärande och utveckling fortsätter hända, både hos sig själva och andra.”  

Vad kommer andra att märka för skillnad?  

”Dina kollegor och medarbetare kommer antagligen märka att du känns mer närvarande, är bättre på att lyssna och mer personlig i relation till dem som du leder.”  

”Det här kommer på sikt göra ditt ledarskap mer effektivt. När du själv blir trygg i din ledarroll så kommer du också skapa en tryggare grupp med en tydligare riktning i det gemensamma uppdraget.”  

”Ledare som tar tag i sin egen utveckling är också bättre på att se utvecklingspotential hos andra. Så det här blir ett verktyg för att stärka ditt team på sikt.” 

Min egen chef då? 

”Din chef kommer att märka att du blir bättre på att lyfta blicken och se helheten. Genom att du lär dig bli mer effektiv och gör rätt saker så kommer du att prioritera annorlunda. Genom att förstå hur du får ihop och stärker ditt team så kommer du att stärka verksamhetens resultat.” 

”Hela arbetsplatsen får en injektion av lärandekultur, nyfikenhet och energi när ledare utvecklas.”