Jag har varit chef länge – inte behöver jag ledarskapsutbildning? 

Du som har jobbat länge som ledare sitter på mängder av erfarenhet. Men rör du dig framåt? Så här vet du om och när det är dags att ta ett steg vidare i din utveckling som ledare.

Medelålders man sitter vid konferensbord
Även erfarna chefer kan behöva en knuff för att fortsätta röra sig framåt.

Har du flyt i ditt ledarskap? Får du med dig teamet? Fungerar din kommunikation fullt ut? Har du tid att reflektera? Lär du dig nya saker om ditt ledarskap varje dag?  

Susanne Markovska.

Är svaret ja, så kanske du inte behöver gå en ledarskapsutbildning just nu. 

Men om det blir ett ”nja” på frågorna ovan – då är det antagligen en bra idé att ta ett nytt steg. 

”Är det så att det ibland inte går riktigt som du vill? Att det finns utmanande situationer i din ledarroll där du känner dig ensam och inte vet riktigt hur du ska gå till väga? Skulle du behöva kloka kollegor att bolla olika situationer med? Ja då kanske det är dags att göra något?”, säger Susanne Markovska, programansvarig på Chefakademin

Som ledare når du ofta en punkt när det är dags att fylla på.  Det kan handla om förutsättningar som har förändrats – eller att du själv behöver förändra i verksamheten.   Det kan också vara ett helt eller delvis nytt uppdrag, där det gamla sättet att leda inte fungerar lika bra länge. Kanske behöver du hitta nya sätt att leda genom andra?

Nya verksamhetsområden, ny typ av personal, ökade krav på att leverera, eller nya arbetssätt där du behöver bli bättre på att leda på distans kan också vara anledningar att satsa på din ledarutveckling. 

”Det kan också vara så att du känner att du börjar gå i samma hjulspår. Att du behöver en uppdatering av dig själv och ledarskap – ny inspiration, ett nytt nätverk”, säger Susanne Markovska och beskriver lite av känslorna som kan finnas: 

”Du har tråkigt. Du tar inte tillvara nya möjligheter och känner lite tomhet och låg energi. Du förnimmer att det finns mer där borta, men som du inte har koll på eller når”, förklarar hon 

Utmaningar, skav eller frustrationer i din jobbvardag kan göra att du inte kommer dit du vill. 

”Du ska införa en ny rutin, men får inte med dig teamet. Kanske finns en person i gruppen som du upplever som motarbetare istället för medarbetare”, exemplifierar Susanne Markovska. 

”Belastning och stress i verksamheten och hos dig själv är också vanligt. Du kan bli mer tränad i att reflektera och zooma ut, för att få andra perspektiv på din situation. Och samtidigt bli mer närvarande i det du gör, när du gör det.”  

Vad du behöver utveckla som en erfaren chef är svårt att generalisera kring, säger Susanne Markovska. 

Utbildningar för dig som är erfaren

”För en del handlar det om att bli tydligare i sitt kravställande och i att sätta gränser. Andra ledare behöver tvärt om jobba på att bli mindre fyrkantiga och mer relationsbyggande. Många behöver lägga mer tid på reflektion och fokus på sitt eget lärande.” 

Men om det handlar om mig och mitt ledarskap – varför ska jag då gå ett utvecklingsprogram i en grupp, tillsammans med andra chefer? 

”Om du går med 10 chefer med 10 års erfarenhet vardera och en kursledare som har 20 års ledarerfarenhet – då har ni tillsammans över 100 års erfarenhet, fler perspektiv, mer klokskap och en fantastisk möjlighet att få en lärprocess tillsammans”, säger Susanne Markovska. 

Hon beskriver hur kursledaren i vissa avseenden blir mer av en reseledare eller facilitator och att mycket lärande sker mellan deltagare i utbildningar för erfarna chefer. 

Ibland kan erfarna chefer sätta krokben för sig själva och sina egna utvecklingsmöjligheter. En tvekan kan handla om att man inte riktigt känner sig som den erfarna chef man faktiskt är.  

”Det kan finnas en föreställning om att erfarna chefer är någon sorts övermänniskor. Självbilden kan vara svag i förhållande till den där yttre bilden. Passar lilla jag in här?” 

”Det kan också finnas en oro att någon ska komma och berätta för mig att jag gör fel och är dålig på olika saker. Men vi ser det inte så. Alla kommer in och är rätt och alla har olika saker med sig.” 

”Det handlar om att växa och lägga till saker – inte att värdera och döma. Här får du tillgång till nya erfarenheter, idéer och tankar, att lägga till det du redan gör.” 

Om Chefakademin

Chefakademin är det självklara valet när du söker ledarskapsutbildningar och kompetensutveckling. Hos oss hittar du välutvecklade chefs- och ledarskapsutbildningar för alla steg i din karriär, och skräddarsydda lösningar för organisationens utmaningar.