Undersökning: Personlig utveckling av chefer ger ökad lönsamhet

Inget snack – personlig utveckling av chefer ökar lönsamheten. I en undersökning från tidningen Chef uppger hela 94 procent att de ser en koppling mellan personlig utveckling och lönsamma bolag.

Helene Öhman, utbildningsansvarig på Chefakademin
Helene Öhman, chef för Chefakademins utbildningserbjudande.

”En härlig siffra! Ett kvitto på att insikten om att personlig utveckling av ledare är lönsamt för verksamheter nu har nått hela vägen fram – till ledarna själva”, säger Helene Öhman, chef för Chefakademins utbildningserbjudande.

”Det bekräftar det som vi och de som forskar inom området redan vet – att en satsning på mjuka värden också ger hårda resultat. Men så fantastiskt roligt att se att polletten nu verkligen har trillat ner!”

Chefs undersökning som besvarades av 1097 personer visar också att 88 procent anser att personlig utveckling gör dig till en bättre chef. Främst genom att det rustar chefer att hantera problem och konflikter på jobbet, att möta svåra medarbetare och bättre hantera sina egna känslor och inte gå i reaktion mot medarbetare.

”Insikten om att personlig utveckling behövs för ledare känns extra viktig nu när vi lever i en tid med väldigt stor osäkerhet i omvärlden och för organisationer. Nya kunskaper och förmågor behövs. Ledare behöver vara mer faciliterande och involvera medarbetare mer. Skapa ett tryggt och tillåtande klimat. Det är först när du som ledar är trygg i dig själv och din roll som du kan forma en arbetsmiljö som präglas av öppenhet och tillit.”

Personlig utveckling ligger som grund i alla Chefakademins utbildningar.

”Om man vill utveckla andra och verksamheten behöver du som ledare vara beredd på att också utveckla dig själv.”

Personlig utveckling handlar om att vara medveten om, använda sig av och vilja utveckla sina tankar, reaktioner och handlingar i relation till sig själv och andra, menar Helene Öhman.  Det är helt nödvändiga förmågor för dig som vill utvecklas som ledare.

”Som ledare påverkar du andra mycket. Du behöver känna och bottna i dig själv. Dels för att kunna använda dina personliga styrkor bättre, men också för att kunna utveckla andra sidor som gör dig mer komplett i ledarskapet. Vissa ledare är extra bra på struktur, mål och resultat. Andra är bättre på relationer och kommunikation. Men ledare som vill skapa effekt behöver kunna använda olika ledarstilar som på ett äkta sätt hänger ihop med den egna personen”, konstaterar hon.

Hur kommer mina medarbetare märka om jag går en utbildning där personlig utveckling ingår?

”Du kanske blir mer nyfiken och öppen och intresserar dig mer för dina medarbetares behov. Kanske blir du tydligare med dina egna ståndpunkter och vad som behövs för att verksamheten ska lyckas, men samtidigt mer öppen för att lyssna på andra perspektiv. Förmodligen kommer du att ställa fler öppna frågor än att vara snabb på att ge ett eget svar. Du kommer att våga dela med dig av dina egna motgångar och märka hur det gör att fler vågar uttrycka idéer och testa dem. Medarbetare kanske också märker att du ibland kliver tillbaka, för att låta andra kliva fram.”

Hur kommer det att märkas i verksamheten och för mina chefer?

”Ledare med god självkännedom som är lyhörda för andras behov skapar ett öppet och tillitsfullt klimat. Forskning visar att utveckling av mjuka förmågor (soft skills) leder till hållbara konkreta resultat. Så genom att satsa på att utveckla dig som person så kommer verksamheten också att lyckas bättre.”

Rapport: Chefens personliga utveckling

Ta del av resultatet i Chefs undersökning. Ange dina uppgifter så skickar vi PDF:en till dig!

*” anger obligatoriska fält

Namn:*
Är du chef idag?*
*
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Personlig utveckling för ledare hos Chefakademin

Alla utbildningar på Chefakademin ger möjlighet till personlig utveckling – om man själv vill. Här får du förutsättningar för en förändringsresa för dig själv som person och i ditt ledarskap.

Våra metoder bygger på upplevelsebaserat lärande, det vill säga att lära genom att göra, reflektera, byta erfarenheter, få verktyg och modeller och träning. Du får insikter som leder fram till nya möjliga sätt att agera i din vardag.

Relationsbyggande och nätverkande får extra stor plats i våra utbildningar, något som också gör personlig utveckling möjlig.

Effekter du kan förvänta dig:

  • Ökad självkännedom där du förstår dina egna drivkrafter, reaktioner, styrkor och svagheter.
  • Metoder för hur du kan påverka dina tankar, språk och beteenden och utforska vad effekten blir av det hos dig själv och andra.
  • Ökad förståelse för varför vissa saker hos dig själv skapar olika reaktioner hos olika individer.
  • Ökad öppenhet för hur andra upplever och uppfattar situationer och förmågan att ta in fler perspektiv.
  • Ökad insikt om dina styrkor och svagheter, som de också upplevs av andra.
  • Större förståelse för hur du reagerar på andras beteenden, och förmåga att professionellt hantera dina känslor i olika situationer.
  • Utifrån andra deltagares olika livsberättelser och utmaningar får du perspektiv på din egen situation och ökar din förståelse för andra.