För vem

Hur moget är ditt team? Gör vårt test!

Den amerikanska psykologiprofessorn Susan Wheelan har tagit fram en vida spridd modell för hur en grupps livscykel ser ut. Enligt Wheelan behöver en grupp människor genomgå fyra faser innan medlemmarna kan förverkliga sin fulla potential, och gruppen verka som en högfungerande helhet. I värsta fall fastnar gruppen i något av stegen, och kan inte komma vidare. Där spelar du som ledare en avgörande roll.

Gör vårt snabbtest och ta reda på vilken fas din arbetsgrupp befinner sig i, och vilka steg ni eventuellt har kvar på vägen mot högsta effektivitet!

Utmana dig själv!

Så formas en grupp

UGL är en otroligt uppskattad ledarskapsutbildning som passar alla som arbetar med eller i team. Under några omvälvande dagar får du uppleva stadierna i en grupps utveckling, och hur du själv fungerar som del av en grupp. Våga testa du med!

Läs om programmet!