Här odlas självledarskap i skogsbranschen

Självledarskap Hur får man ett helt team att hitta in i nya förhållningssätt och roller? Chefen Jonas Törnsten kombinerar skräddarsydd ledarskapsutbildning med att sätta ledarskapsmål för medarbetare.
”Vi får självledarskap att hända på riktigt”, säger han.

Jonas Törnsten på Biometria. Foto: Jonas Clefström

Skogsbranschen utvecklas snabbt. Ny teknik, innovationer och AI öppnar för ökad effektivitet, kvalitet och lönsamhet. Men för att nå hela vägen fram behöver också ledarskap, roller och arbetssätt hänga med i svängarna. 

”Vår satsning på ledarskap, också bland de som inte är chefer, ger tydliga resultat”, säger Jonas Törnsten. Han är chef på Biometria, ett medlemsägt företag inom skogsnäringen där man mäter virke och utvecklar virkeshandel, logistik och produktion.

Mäter från norr till söder

Utöver ett stort affärssystem för virkesaffärer så levererar Biometria virkesmätning. Mycket virke kan fjärrmätas, med hjälp av ny teknik och automatisering. Men ett stort jobb utförs av specialister.

”Vi har omkring 600 virkesmätare runt om i Sverige, från Skåne till Norrbotten. De jobbar på till exempel sågverk, massabruk, värmeverk och vid centraler för fjärrmätning.”

Om biometria

Opartisk kontroll av virke har länge varit viktigt för tillit och trygghet i svensk virkeshandel. Tidigare ansvarade olika föreningar för att mäta och klassa virke. De slogs ihop till en och samma 2019: Biometria. 
Idag har det medlemsägda företaget omkring 850 medarbetare runt om i hela Sverige. 

Jonas Törnsten ansvarar för verksamhetsområdet Mätningskvalitet och är direkt chef över de omkring 35 personer som kallas kvalitetsledare. 

”Deras uppgift är att utbilda virkesmätare och se till att de kan mäta virkets volym och bedöma virkesfel, exempelvis röta, kvistar som sitter på fel ställe och sådant. Att mäta virke är en bedömningssport”, förklarar han.

Från kontrollant till ledare

Rollen som kvalitetsledare har förändrats: från att vara kontrollant till att också påverka och förbättra. 
Med coachning och feedback som verktyg så blir resultatet inte bara korrekt – utan dessutom bättre och bättre, kontroll efter kontroll.

”Kvalitetsledarna ska coacha virkesmätarna att mäta bättre.”

För att få den rollförflyttningen att hända ­så har en skräddarsydd och företagsanpassad ledarskapsutbildning för Biometrias kvalitetsledare tagits fram i samarbete med Chefakademin. Den har sedan genomförts i olika omgångar sedan 2020. 
Kvalitetsledarna saknar personalansvar och är inte formella chefer, så utbildningsinsatsen görs vid sidan av Biometrias ordinarie ledarskapsutbildningar. 

kvalitetsledare och virkesmätare

En kvalitetsledare på Biometria är coach för omkring 20 virkesmätare.
”Vi har blandat tjejer och killar och olika åldrar här, men många äldre herrar. De flesta är skogsmänniskor i själen och hade nog inte tänkt tanken att bli ledare när de började i yrket en gång i tiden”, säger Jonas Törnsten.

”Det handlar inte bara om att öka intresset för ledarskap utan också att förstå varför det är viktigt för mätresultatet”, förklarar Jonas Törnsten.

Han menar att det till stor del också handlar om att förstå sammanhanget och sin roll.

”När man gör det så är det också enklare att hitta motivation hos sig själv.”

Inget flum

Jonas Törnsten har själv varit chef sedan början av 2000-talet och gått flera ledarutbildningar.

”Jag ville byta bransch och är väldigt mycket naturmänniska”, säger Jonas Törnsten, som kom till Biometria från läkemedels- och medicinteknikbranschen 2019.

”Jag hade tankar om vad jag inte trodde på för den här gruppen:  inte en rent teoretisk utbildning med mycket uttryck och begrepp.”

”Det behövde vara konkret och direkt applicerbart. Sådant man kan träna på direkt när man kommer hem från kursen och ser direkt nytta av”, förklarar han.

Kursledaren är väldigt viktig. 

”Jag ville ha en kursledare som mentalt svarar mot de människor som han eller hon möter. En jordnära person och någon som kan göra kopplingar mellan teori och praktik.” 

När Chefakademin presenterade förslaget på kursledare så sa det klick. 

”Hon ställde relevanta frågor och kändes helt rätt. För att förstå hur coachningen med virkesmätare kan se ut, så fick hon följa med kvalitetsledare ut i deras vardag.”

De valde ut de områden som gruppen skulle ha mest nytta av: coachning, feedback, situationsanpassat ledarskap och olika lärstilar.

Användbart i vardagen

Inför utbildningarna får alla ta med case att kunna prata om i gruppsamtal och övningar.

”Det ska vara verkliga situationer, där man behöver coacha någon eller ge svår feedback.”

Under utbildningen får alla deltagare individuella mål för det de behöver träna på. 

”Det kan handla om att coacha personal utifrån en förändrad utvecklingsnivå, eller att ge feedback till en särskild person.”

”Ibland hör jag under utbildningen: ’Jag ska tänka på att ….’ Men det handlar inte om att tänka på saker. Det handlar om vad du ska göra”, understryker Jonas Törnsten.

Ledarskapsmål för medarbetare

Han fortsätter även efter utbildningen att sätta ledarskapsmål för sina medarbetare. Mål som han följer upp, utmanar och hänger i med, för att få resultat. Måluppföljningar görs en gång i halvåret.

”Inför dem så djupintervjuar jag andra personer i organisationen som mina medarbetare jobbar ihop med. Samtalet görs utifrån en mall och syftet är att tydliggöra förväntningar, förbättringar och se förflyttningar.”

”Det kan till exempel handla om hur du agerar på möten. Är du engagerad och aktiv? Det räcker inte att som ledare vänta tills du får frågan under ett möte.”

”För mig blir bedömningsmallen och ledarskapsmålen ett redskap för att göra handlingsplaner för de som inte når fram, och se till att vi använder oss av alla de redskap vi har fått med ledarutbildningen”, förklarar han.

Att se utveckling och framsteg hos medarbetare ger honom massor av motivation.

”Som när vi var i väg med nio nyrekryterade i förra veckan: att se dem börja fatta: ’Aha, det var därför det blev det pannkaka i mötet med den där virkesmätaren. Jag borde göra så här istället.’ Det är det roligaste jag gör på jobbet!”

Självledarskap på riktigt

Effekterna av satsningen gör det också enklare för Jonas Törnsten att vara chef.

”När kvalitetsledarna utvecklar sitt ledarskap blir de bättre på att kommunicera och få det mellanmänskliga samarbetet att fungera. Det är en helt annan harmoni i avdelningen idag!”

”Det är lättare att vara chef över en avdelning som kan ledarskap. Det finns mer förståelse för hur jag agerar som chef”, tycker han sig märka.

Jonas Törnsten jobbar från Uppsala och har medarbetare spridda över hela landet. Att leda på distans har också blivit enklare.

”Nu har mina medarbetare spontana möten som jag varken initierar eller deltar i. De träffas när det finns behov och när det uppstår frågor som behöver lösas. De tar ansvar som informella ledare och ansvar som deltagare. Grupper formas okontroversiellt och effektivt, av personer som är mogna i sitt ledarskap. 

”Jag kan luta mig tillbaka och se att det flyter av sig själv. Vi har fått självledarskap att hända på riktigt”, avslutar han och låter nöjd.

Vill du veta hur Chefakademin kan hjälpa din organisation på vägen mot starkare ledarskap? Hör av dig idag eller läs om vårt skräddarsydda erbjudande!