Härjeåns Kraft arbetar för en hållbar energiförsörjning, i samspel med lokalsamhället.

Härjeåns Kraft: Laddar ledningsgruppen med mod

Energileverantören Härjeåns Kraft utvecklar tillsammans med Chefakademin sin ledningsgrupp, för att klara energibranschens kommande utmaningar.

Omställningen till hållbara energisystem och elnät kräver ansvarsfullt växelspel – som strömmar hela vägen från ledning till kraftledning.

Cecilia Norberg, vd Härjeåns Kraft

”Att skapa en ledningsgrupp där vi känner varandra närmare och förstår varandra bättre är en förutsättning för att kunna ta hand om svåra frågor. Vår bransch står inför flera stora utmaningar och gruppen som leder det arbetet hos Härjeåns måste fungera. Samarbetet med Chefakademin har verkligen tagit oss flera steg på den vägen.”

Cecilia Norberg, vd på Härjeåns Kraft

Härjeånskoncernen erbjuder ett brett urval av produkter och tjänster inom energi, värme och kommunikation. Alltid med kundens behov i fokus, men aldrig på bekostnad av engagemanget för miljö eller människa.

Med förnybar energi i elva vattenkraftverk, säljer Härjeåns hållbara energilösningar, bygger ut fiber- och elnätet och ansvarar för en säker drift. Tillsammans med närsamhället driver de omställningen till ett hållbart energisystem med visionen om att ge kunderna en enklare vardag och en hållbar framtid.

Chefakademins uppdrag

Chefakademins uppdrag hos Härjeåns Kraft är att samla och utveckla ledningsgruppen mot gemensamma mål.

Bakgrund

Härjeåns Kraft ser att energibranschen står inför stora förändringar och utmaningar, och att den grupp som ska leda bolaget genom det arbetet måste vara ett sammansvetsat gäng.

Mål

Ledningsgruppen ska ha en stark relation, för att kunna jobba på ett bra sätt med att utveckla Härjeåns Kraft.

Lösning

En insats i ledningsgruppen för att:

  • Utveckla gruppen.
  • Skapa goda förutsättningar för vd att leda och utveckla ledningsgruppen.
  • Skapa samsyn kring mål, arbetsformer, och ömsesidigt ansvar.

Utvecklingsupplägg

Innehåll och genomförande baseras på gruppens nuläge, aktuella utvecklingsbehov och målsättningar. Ett första viktigt steg är därför att skapa en gemensam syn på nuläget i gruppen.

Iakttagelserna och vägen framåt stäms av med ansvarig chef. Därefter har ett gemensamt utvecklingsarbete genomförts för hela arbetsgruppen. Vid första träffen lades grunden för arbetsgruppens fortsatta arbete på hemmaplan.

Efter en tid genomfördes ytterligare uppföljningsträffar med hela arbetsgruppen. Parallellt stämde handledaren av löpande med vd.

Arbetssättet baseras på upplevelse, reflektion och dialog, där arbetet sker växelvis enskilt, i mindre grupper och i hela arbetsgruppen. Det förutsätter varje gruppdeltagares och chefens aktiva bidrag och medverkan genom tankar, idéer och agerande.

Handledaren har funktionen av att facilitera genomförandet – att guida, stödja och utmana ledningsgruppen genom att förbereda strukturen och stimulera den pågående utvecklingsprocessen.

Resultat:

Ledningsgruppsutveckling är en pågående process över tid. Hittills kan vi se att samtliga har förståelse för ledningsgruppens uppdrag och sin egen roll i ledningsarbetet så som:

  • Samsyn och fokus på rätt frågor samt en ökad samverkan mellan olika affärsområden
  • Fungerande arbetssätt och mötesforum
  • Ökad förmåga att hantera olika perspektiv och ta beslut
  • Hög grad av ansvarstagande och med modet att hålla varandra för ansvariga
  • Hög tillit och en ärlig kommunikation