Ledarverktyg i vardagen

Dessa 27 kortare utbildningar fokuserar på handfasta områden som chefer och ledare har nytta av i vardagen.

Kurserna bygger på aktivt deltagande från dig som är med. Fokus ligger på diskussion och övning i grupp, medan föreläsningen upptar en mindre del av tiden. Teori varvas med praktiska övningar, erfarenhetsutbyten och tips.

Kurserna kan köpas in till din arbetsgrupp  i färdigpaketerat format, eller kombineras och anpassas efter era behov.
Scolla ner för att bläddra i vår kurskatalog!

Agila synsätt för chefer

Syftet med ett agilt arbetssätt är att få fokus på ökat kundvärde, snabbare ledtider, direkt feedback och mer engagerade medarbetare. Lär dig hur du blir mer lättrörlig i en föränderlig värld. Kursen ger dig en introduktion till det agila synsättet.

Som ledare står du dagligen i ett korsdrag mellan planerat arbete och oförutsägbara händelser. Allt oftare används ordet agilt för att beskriva ett populärt arbetssätt. Men vad innebär det egentligen?

Agil betyder lättrörlig och många företag och organisationer inser att just agila arbetsmetoder kan vara vägen till framgång i en föränderlig värld. Vi behöver konstant tänka nytt, vara förändringsbenägna och anpassliga för att inte bli omkörda av konkurrenter.

Exempel på vad du lär dig om agila metoder:

 • Agila metoder och historik
 • Agilt tänkande vs traditionell projektmetodik
 • Agila roller
 • Tips, goda råd och fallgropar

Det här kan du förvänta dig av dagen

Du lär dig grunderna och de viktigaste praktiska aspekterna av agila metoder. Grunden gör att du bättre kan förstå andra som arbetar agilt och också själv börja införa nya arbetssätt. Under kursens gång diskuterar vi när det är lämpligt att jobba agilt och vilka fördelar det ger.

Beställ offert

Anpassat ledarskap efter situation

Lär dig navigera i ledarskapet. Genom att förstå när och hur du som chef kan påverka dina medarbetares kompetens och engagemang ökar din effektivitet i ledarskapet.

Hur ska du som chef agera för att få hela teamet att lyfta sin kompetens och samtidigt känna engagemang för er gemensamma väg framåt?

Vilka behov av kompetensförstärkning skapar förändringarna på arbetsplatsen för dig som ledare och hur kan du navigera i dessa behov?

I en informationsintensiv vardag blir det allt viktigare att snabbt bygga på kompetens i olika uppgifter med bibehållet engagemang. Du som chef kan bidra till att utforska vägar för att det ska hända.

Genom att anpassa ledarskapet efter situationen, som komplement till att relatera till personen framför dig, kommer du att få ett navigationsinstrument som gör samarbetet mellan dig som chef och din medarbetare bättre. Modellen bidrar till ökad kvalitet i samtal, ökad tydlighet i uppgifter och behov, och ett gemensamt åtagande för individens utveckling. Genom att anpassa ledarskapet efter varje situation blir effekten av ditt ledarskap högre.

Exempel på vad du lär dig om att anpassa ledarskapet:

 • Varför du bör anpassa ledarskapet efter situation.
 • Hur du kan navigera mellan instruktion och stöd.
 • Varför coachning är fantastiskt i vissa situationer.
 • Hur du som chef bidrar till motivation och självförtroende.

Det här kan du förvänta dig av dagen

Du får ta del av insikter, forskning och modeller som möjliggör utveckling av ditt situationsanpassade ledarskap. Du får också reflektera, diskutera och dela erfarenheter med andra chefer om hur det fungerar i olika organisationer.

Beställ offert

Chef i offentlig sektor

Förbättra dina förutsättningar till balans i uppdraget att leda medarbetare när du har flera intressenter att förhålla dig till.

Generella teorier och råd för ledarskap kan tillämpas också för dig som jobbar som chef i offentlig sektor. Men uppdraget har särskilda utmaningar och förutsättningar och det är ofta en komplex uppgift.

Exempel på vad du lär dig om rollen som chef i offentlig sektor:

 • Korselden i vardagen – att arbeta under flera logiker
 • Medborgaren i fokus
 • Kommunikation och ledarskap – dagliga verktyg för tillit
 • Framtida utmaningar och möjligheter för chefer i offentlig sektor

Det här kan du förvänta dig av dagen

Under dagen lyfter vi frågor som berör förutsättningar och möjligheter för ledarskapet inom politiskt styrd verksamhet. Du får reflektera, diskutera och dela erfarenheter med andra chefer.

Beställ offert

Chefen som mötesledare

Vill du spara pengar och använda din tid och energi till rätt saker? Här får du en halvdag med verktyg och insikter som underlättar för dig som mötesledare eller facilitator.

I Sverige går 30 procent av vår arbetstid till möten. Det kostar miljarder varje år. Spara tid och pengar genom att bli en bättre mötesledare.

Exempel på vad du lär dig om mötesledning:

 • Att planera dina möten.
 • Hur du genomför möten.
 • Hur du säkerställer att mötet leder verksamheten framåt.
 • Svaret på frågan: Måste chefen leda alla möten?

Det här kan du förvänta dig av kursen                                                                                                               

Verktyg för att förbereda dina möten så att de blir meningsfulla och leder till det du vill uppnå. Små enkla tips om hur du bryter trenden med möten som inte leder någonstans.

Ta med dig ett eget möte som du kan arbeta praktiskt med att förebereda och planera.

Beställ offert

Chefens 100 första dagar – nytt chefsjobb

Hur viktig är den första tiden på nytt chefsuppdrag? Ge dig själv bästa möjliga förutsättningar för en lyckad entré på ditt nya jobb.

Kursen bygger på aktivt deltagande från dig som är med. Fokus är på diskussion och övning i grupp, föreläsningen upptar en mindre del av tiden.

Oavsett om du växlar upp till ett större chefsmandat eller tar dig an ditt allra första ledaruppdrag så kan det vara en smula läskigt att börja på ett nytt jobb.

Det sägs ju också att de första 100 dagarna är helt avgörande för hur du kommer att klara jobbet. Men stämmer det? Både ja och nej!

Kursen vänder sig till dig som vill undvika fallgroparna när du introduceras in i en ny organisation och framför allt blir du rustad med verktyg som underlättar för att skapa en framgångsrik entré i din nya roll.

Exempel på vad du lär dig om chefens 100 första dagar

 • Självmedvetenhet kring vem du efterträder
 • Hur du kan tänka för att vinna största möjliga gehör
 • Vikten av att arbeta med effektiv kommunikation
 • Vilka moment din egen introduktionsplan bör innehålla

Det här kan du förvänta dig av kursen

Genom föreläsningar, reflektion och erfarenhetsutbyte samt workshops får du tips på hur du kan lägga upp din egen introduktionsplan. Det handlar om att kunna balansera mellan kultur och struktur. Vi tittar på vilka intressenter du ska involvera, vilka processer du behöver initiera och hur du kommunicerar för att förankra dig själv i din nya organisation.

Beställ offert

Coachande ledarskap

Är du bra på att komma med lösningar, och vill bli bättre på att lyssna och coacha? Den här halvdagen ger dig både metoder och träning i att ställa de frågor som hjälper dina medarbetare att nå sina och teamets mål.

Kursen bygger på aktivt deltagande från dig som är med. Fokus är på diskussion och övning i grupp, föreläsningen upptar en mindre del av tiden.

Exempel på vad du får lära dig och träna på:

 • Varför du ska coacha.
 • Vad forskningen säger.
 • När du ska coacha i rollen som chef och ledare.
 • Att lyssna aktivt och ställa öppna frågor.
 • Framgångsfaktorer och fallgropar.

Det här kan du förvänta dig av kursen

Du får en genomgång av verktyg och beprövade metoder, som du också får prova i praktiken. Tillsammans med de andra deltagarna tränar du på att coacha och bli coachad, hur du formulerar de rätta frågorna och lyssnar på olika nivåer.

Beställ offert

Förhandlingsteknik för chefer

Upptäck den psykologiska kraften i förhandlingar och ta kontroll över dina affärsmässiga interaktioner! Välkommen till vår intensivkurs i förhandlingstekniker, där vi granskar förhandlingar genom ett kraftfullt psykologiskt perspektiv. Denna dag är skräddarsydd för dig som vill förhandla framgångsrikt i din vardag.

Lär dig att navigera genom förhandlingssituationer med förtroende och skicklighet genom att förstå och använda de psykologiska knepen till din fördel. Vi kommer att utrusta dig med verktyg för att hantera och förstå dina egna drivkrafter och känslor, vilket ger dig möjligheten att undvika impulsiva reaktioner och manipulation.

Exempel på vad du lär dig om förhandlingsteknik:

 • Mental förberedelse i olika tekniker och beteenden
 • Konsten att bygga relationer och skapa tillit.
 • Strategier för att agera i överläge kontra underläge
 • Medvetenhet om din förhandlingsstil i självförtroende och ur kontroll

Det här kan du förvänta dig av dagen

Under kursens gång kommer du att få tillgång till grundläggande teorier och forskning om psykologin bakom påverkanstekniker. Genom praktiska övningar kommer du att få insikt i din förhandlingsstil och agerande, samt möjlighet att dela erfarenheter och experttips med andra deltagare.

Målet med kursen är att ge dig ökad självinsikt, stärkt självkänsla och nya, kraftfulla verktyg för att lyckas i olika typer av förhandlingar. Bli en mästare i förhandlingens konst och ta dina professionella resultat till nästa nivå!

Beställ offert

Hybrida ledarskapet

Det kan vara lätt att gå vilse i den hybrida arbetsmiljön. Med bra modeller och forskning i ryggen utvecklar du ditt ledarskap.

Som chef är du en viktig del i att bidra till en god kultur och vara en attraktiv arbetsgivare. Det krävs att du tar hänsyn till individen, teamet och verksamheten genom att involvera.

Vi står alla inför utmaningar och vägval som skapar förändringar. Vad behöver du i ditt hybrida ledarskap?

Exempel på vad du lär dig om det hybrida ledarskapet:

 • Hybrida arbetslivet – forskning och studier.
 • Hur du kan balansera behov för verksamhet, team och individ.
 • Vilka arbetsuppgifter lämpar sig att utföra var och när.
 • Hybrida möten och högpresterande team.
 • Vilka färdigheter som är viktiga att förstärka i ledarskapet.

Det här kan du förvänta dig av dagen

Du får ta del av insikter, forskning och modeller som möjliggör din utveckling av det hybrida ledarskapet. Du får också reflektera, diskutera och dela erfarenheter med andra chefer om vad som fungerar i olika organisationer.

Beställ offert

Hållbart självledarskap

Med fokus tar du kontroll och når dit du vill utan att styras av bruset runtomkring.

Vi lever i ett distraktionssamhälle där fokus är en bristvara och stress en överskottsvara. Hur kan vi gå från att känna tidsbrist till att investera tid i rätt saker? Hur kan vi gå från att styras av bruset runtomkring via det ständiga informationsflödet till att själv ta kontrollen?

Att ha fokus är själva grunden till att nå dit du vill, oavsett om det handlar om att utföra en arbetsuppgift eller minska din stress. Det här är kursen för dig som vill jobba mer fokuserat, nå bättre resultat och samtidigt vara i hållbar balans.

Exempel på vad du lär dig om hållbart självledarskap:

 • Hur hjärnan fungerar; hur du minskar din stress och ökar ditt fokus
 • Verktyg för bättre struktur och balans i vardagen
 • Att genomföra en självskattning via en forskningsbaserad modell
 • Konkreta tips för att leda dig själv på ett mer hållbart sätt

Det här kan du förvänta dig av dagen

Du får teori och forskning som varvas med praktiska övningar, egen reflektion och konkreta tips på hur du blir mer effektiv, fokuserad och hållbar.

Beställ offert

Interimschef – ledarskap på besök

Stärk din förmåga att genomföra uppdrag och att lyckas i rollen som interimschef.

Interimsledarskap är ett eget yrke, skilt från alla andra. I alla yrken krävs utbildning, erfarenhet och reflektion för att lyckas. Bra interimschefer förändrar arbetsmarknaden.

Oavsett tidigare roller och positioner är vi alla nybörjare i våra första interimsuppdrag. Fallgroparna är många och ofta är uppdragsbeskrivningen bristfällig och förutsättningarna otydliga. Här får du en introduktion till interimsledarskap och stärker din förmåga att hitta och genomföra uppdrag samt att lyckas med en karriär som interimsledare.

Exempel på vad du lär dig om interimsledarskap:

 • Att göra dig tillgänglig
 • Vässa din pitch: Vad vill du och vad kan du
 • Hitta din målgrupp och nisch
 • Marknadsföring och att hitta uppdrag
 • Bilda bolag och optimera ekonomin
 • Fallgropar och framgångsfaktorer
 • Avsluta uppdrag och att vara mellan uppdrag

Det här kan du förvänta dig av dagen

Vi ger dig konkreta verktyg som direkt kan användas i vardagen. Vi kombinerar föreläsning med workshops och handledda gruppdiskussioner. Mycket fokus läggs på dina aktuella utmaningar, att definiera din målgrupp, vässa din pitch och ge och ta feedback till andra deltagare. En möjlighet att nätverka med driftiga människor i samma situation.

Beställ offert

Kickstarta hållbarhetsarbetet med inre utvecklingsmål (Agenda 2030)

Lär dig hur du med hjälp av inre mål aktivt arbetar för att uppnå hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

Agenda 2030 består av 17 globala mål, som är baserade på forskning och samlad kunskap om vad vi över hela världen behöver göra för att uppnå hållbar utveckling. De framsteg som görs går inte tillräckligt snabbt och det är trolig att vi inte kommer att nå målen i dit. Som chef har du en nyckelroll i omställning till ett hållbart samhälle.

Under kursen får du bekanta dig med IDG (!nner Development Goals) fem inre utvecklingsmål som har en transformerande effekt på hållbar utveckling. IDG utgär verktygen för hur vi skap uppnå SDG (Sustainable Development Goals), vilket är vad vi behöver göra för att skapa en bättre livskvalitet för oss alla

Exempel på vad du lär dig:

 • IDG och SDG: Teori och forskning om inre och yttre mål
 • Ramar och metoder för transformation
 • Att leda utifrån din förmåga

Det här kan du förvänta dig av dagen

Du får ta del av teori, forskning och verktyg som kopplar samman de inre målen (IDG med de globala målen för 2030 (SDG. Under kursen använder vi kraften från inre utveckling för att tacka de globala utmaningar som mänskligheten står inför. Resan börjar med individen och tillsammans som grupp kan vi göra skillnad. Vi varvar föreläsning med interaktiva övningar och egna reflektioner, där vi delar kunskap och erfarenheter med varandra. Kursen mynnar ut i konkreta tips på hur du kan arbeta vidare i din vardag.

Kommunikativt ledarskap

Kommunikation är en självklar del i ditt ledarskap. Ta del av kunskaper och verktyg som hjälper dig att skapa ett öppet och tryggt klimat som främjar både välmående och resultat.

Vad innebär egentligen ett kommunikativt ledarskap och hur kan det hjälpa dig i rollen som chef?

Under denna halvdag får du ta del av kunskap och verktyg som hjälper dig att skapa ett öppet och tryggt klimat som främjar både välmående och resultat.

Exempel på vad du lär dig om kommunikativt ledarskap:

 • Vad ett kommunikativt ledarskap innebär.
 • Hur ett kommunikativt ledarskap kan utveckla din verksamhet.
 • Vikten av förståelse och öppenhet.
 • Aktivt lyssnande och dialog.

Det här kan du förvänta dig av kursen

Du får möjlighet att reflektera över dina kommunikativa utmaningar tillsammans med andra chefer.

Vi ger dig verktyg och modeller för att utveckla din kommunikation och exempel på vad ett kommunikativt ledarskap kan innebära för dig i din roll.

Vi lyfter och konkretiserar hur ett kommunikativt ledarskap kan vara med och bygga psykologisk trygghet på arbetsplatsen.

Teori varvas med praktiska övningar, erfarenhetsutbyten och tips. Halvdagen bygger på att alla deltagare är aktiva.

Beställ offert

Konflikthantering

Bli tryggare i att hantera och förebygga konflikter på ditt jobb, genom att förstå konfliktens mekanismer. Under denna heldag lär du dig modeller och tekniker för att hitta lösningar i konflikter mellan dina medarbetare.

Exempel på vad du lär dig om konflikthantering:

 • Förstå hur konflikter kan se ut
 • När du som chef ska lägga dig i
 • Hur just du reagerar i en konflikt
 • Lagar och regler kopplade till konflikter på jobbet
 • Verktyg och olika angreppssätt inför konfliktsamtal
 • Träna på konfliktsamtal och medling
 • Identifiera riskfaktorer och skapa beredskap
 • Vad du kan göra när inget hjälper

Det här kan du förvänta dig av dagen

Kursen bjuder på en stor dos forskningsbaserad teori, som ger dig insikt i vad en konflikt är, varför den behöver hanteras och hur du kan agera.

Du får också möjlighet att reflektera kring hur du själv reagerar i en konflikt, diskutera olika perspektiv med andra kursdeltagare och träna på konfliktsamtal.

Beställ offert

Leda chefer

En kurs för dig som leder andra chefer och vill få större effekt när du leder. Du lär dig hur det indirekta ledarskapet fungerar och hur interaktionen mellan olika chefsnivåer bör se ut för att fungera optimalt.

För att nå ut till hela organisationen genom andra ledare krävs att du kan koppla samman det långsiktiga perspektivet med det dagliga arbetet. Du behöver kombinera strategiskt tänkande med ett trovärdigt och tydligt agerande och du behöver också ha förmåga att skapa resultat genom andra ledare.

Exempel på vad du lär dig om att leda chefer:

 • Att förstå skillnaden mellan direkt och indirekt ledarskap.
 • Att skapa en gemensam bild av mål och vision.
 • Påverkan ut i organisationen utifrån ditt sätt att agera.
 • Vad söndrar och vad stärker tillit i organisationen?

Det här kan du förvänta dig av kursen

Du får reflektera, diskutera och lösa uppgifter, både individuellt och tillsammans med andra chefer.

Du får också med dig verktyg och modeller samt förhållningssätt som hjälper dig att lyckas med ditt ledarskap.

Beställ offert

Leda förändring

Att leda förändring handlar om att vägleda medarbetare, grupper och hela organisationer att ta sig från ett nuläge till ett nyläge. Förstå vad som händer i förändringsprocessen.

Förändringar kan vara små, kontrollerade justeringar, men det kan också handla om omvälvande transformationer.

Kursen hjälper dig att förstå vad som händer i en förändringsprocess. Vi tittar på teorier och modeller för att leda förändring samt hur vi motiverar och engagerar medarbetarna i hela processen.

Ta gärna med dig ett eget förändringscase.

Exempel på vad du lär dig om att leda förändring:

 • Modeller för att förstå förändringsprocesser
 • Vilka förutsättningar som krävs för att lyckas
 • Fallgropar som kan förekomma
 • Vikten av ett tydligt och kommunikativt ledarskap
 • Synliggöra det mänskliga perspektivet i förändring

Det här kan du förvänta dig av dagen

Genom föreläsningar får du kunskap om olika processer för att driva förändring. Det finns traditionell förändringsledning, men också nya, uppdaterade perspektiv. Vi tittar på vilka som är användbara och när.

Vi reflekterar och delar erfarenheter för att lära av varandra. Du får också tid till att göra en överskådlig skiss på de steg du behöver ta i ditt förändringscase.

Beställ offert

Leda grupper

På den här kursen lär du dig om teamutveckling, och vilket ledarskap som behövs i gruppens olika stadier. Du får också fördjupa dig i de faktorer som effektiva och välmående team har gemensamt.

 

Exempel på vad du lär dig om att leda grupper:

 • Gruppers utvecklingsstadier.
 • Vilket ledarskap som behövs i de olika stadierna.
 • Vilken ledarstil som är mest naturlig för dig.
 • Fördjupning i fem framgångsfaktorer för effektiva och välmående team.

Det här kan du förvänta dig av dagen

Du får ta del av Susan A. Wheelans forskning på gruppers utveckling och vilket ledarskap som behövs i olika faser. Mellan de teoretiska delarna reflekterar du individuellt och i grupp, med utgångspunkt i din och de andra kursdeltagarnas verklighet.

Efter kursdagen har du en tydligare bild av var ditt team befinner sig, och vad gruppen behöver för att utvecklas, prestera och må bra.

Beställ offert

Leda och verka i ledningsgrupp

Vad har ni ledningsgruppen till? Hur kan ni få ut större effekt av ledningsgruppen? Utveckla ditt ledningsgruppsarbete.

Genom att arbeta enligt en modell som bygger på forskning klargör vi vad som är viktigt för att ledningsgrupper ska bli framgångsrika. Du får ta del av vilka faktorer som påverkar gruppens förmåga att bli mer samverkande och effektiv i sitt arbete.

Tillsammans utforskar ni hur ni kan arbeta med samsyn i ledningsgruppen utifrån frågeställningarna varför, vad och hur.

Exempel på vad du lär dig:

 • Ledningsgruppen som funktion
 • En modell som klargör effektivitet och samarbete
 • Strategiska och operativa ärenden
 • Vilka frågor som är viktiga att lyfta

Det här kan du förvänta dig av dagen

Utifrån en modell med olika faktorer får du reflektera och dela erfarenheter med andra chefer om utmaningar och framgångsfaktorer utifrån ditt eget ledningsgrupparbete. Här finns möjligheter till ett framtida nätverk.

Beställ offert

Leda stora medarbetargrupper

Chefer som förmår leda sig själva och har rätt förutsättningar att genomföra sina uppgifter kan lyckas också i en större arbetsgrupp. Stärk din förmåga att leda många medarbetare.

Att leda stora arbetsgrupper innebär utmaningar för dig som chef, för dina medarbetare och för verksamheten. Samtidigt är det så förutsättningarna ser ut för många chefer. Större grupper behöver hjälpas åt för att skapa tydlighet kring uppgiften. Det är också viktigt att gruppen som helhet fungerar och att det finns insikt kring att varje gruppmedlems mående påverkar hela gruppen.

På den här kursen får du uppdaterad kunskap i ämnet och möjlighet att dela dina erfarenheter med andra chefer som leder stora arbetsgrupper.

Kursledaren bidrar med ämnen, modeller och forskning vi vet stärker individen och påverkar gruppen.  Du bidrar med erfarenhet och kunskap från arbetslivet. Målsättningen är att vi tillsammans skapar något hållbart!

Exempel på vad du lär dig om att underlätta ledarskap i stora grupper

 • Vad aktuell forskning säger och hur du kan arbeta praktiskt som chef.
 • Delegering och distribuerat ledarskap.
 • Tillit och psykologisk trygghet.
 • Hur du arbetar med självledarskap.
 • Hur du tydliggör prioriteringar.

Det här kan du förvänta dig av dagen

Under en halvdag möjliggör vi gemensamt lärande om att leda stora arbetsgrupper. Du får kunskapspåfyllnad samtidigt som du delar med dig av egna erfarenheter och lär av andra. Teori och forskning varvas med strukturerad dialog där praktiska övningar och egen reflektion är en viktig del.

Tillsammans delar vi våra bästa tips på hur vardagen med att leda stora arbetsgrupper kan bli bättre för både dig och dina medarbetare.

Beställ offert

Leda verksamhetsutveckling

En snabbrörlig värld kräver ständig förbättring. Här får du utforska din roll i verksamhetsutveckling och tillgång till verktyg som hjälper dig att realisera verksamhetens strategi.

 

Exempel på vad du lär dig om att leda verksamhetsutveckling:

 • Verksamheten ur olika perspektiv – strategiskt, strukturellt och kulturellt
 • Din roll i verksamhetsutvecklingen
 • Hur du kan förhålla dig till strategier och mål
 • Att realisera en strategi i en snabbrörlig värld
 • Vilka ledarbeteenden som dina medarbetare behöver av dig

Det här kan du förvänta dig av dagen

Du får tid till att diskutera och dela utmaningar med andra chefer. Du får också chans att öva och resonera kring de insikter och metoder du får ta del av under de teoretiska delarna.

Beställ offert

Lönesamtal

Ska du genomföra lönesamtal? Kursen hjälper dig att förstå hur du som chef förbereder innehåll och skapar struktur så att samtalet blir sakligt och lättare att genomföra.

Bra genomförda lönesamtal ger positiva effekter. Medarbetare som förstår varför de får en viss löneökning tenderar till att bli mer motiverade. Det gäller ofta även de som inte får en större löneökning.

Exempel på vad du lär dig om lönesamtal:

 • Vikten av en tydlig lönepolicy/lönekriterier
 • En framgångsrik modell för lönesamtal
 • Förberedelser är A och O för att lyckas
 • Hur medarbetarens prestation kopplas till belöning
 • Några enkla knep för att hålla samtal i digital form

Det här kan du förvänta dig av dagen

Här får du en modell för att genomföra lönesamtal och vad du behöver göra för att lyckas med dina samtal. Med hjälp av övningar och reflektioner i grupp får du perspektiv på din situation och hjälp att prioritera.

Beställ offert

Medarbetarsamtal och utvecklingssamtal

Ska du genomföra medarbetarsamtal? Kursen hjälper dig att förstå hur du som chef förbereder och genomför samtalen så att de blir enklare och mer produktiva.

Kursen bygger på aktivt deltagande från dig som är med. Fokus är på diskussion och övning i grupp, föreläsningen upptar en mindre del av tiden.

Bra medarbetarsamtal ger många positiva effekter. Motiverade medarbetare, värdefull feedback till dig som chef och möjlighet att hitta outnyttjad potential. Medarbetarsamtalet är ett verktyg för att utveckla organisationen – där medarbetaren är din viktigaste resurs!

Exempel på vad du lär dig om medarbetarsamtal:

 • Samtalets påverkan på verksamheten
 • Att det är en pågående process året runt
 • En framgångsrik modell för medarbetarsamtal
 • Förberedelser är A och O för att lyckas
 • Vikten av uppföljning
 • Några enkla knep för att hålla samtal i digital form

Det här kan du förvänta dig av dagen

Här får du en modell för att genomföra medarbetarsamtal och vad du behöver göra för att lyckas med dina samtal. Med hjälp av övningar och reflektioner i grupp får du perspektiv på din situation och hjälp att prioritera.

Beställ offert

Ny som chef

Som ny chef har du mycket att utforska kring din roll, dina relationer och vilka förväntningar dina medarbetare, chefer och inte minst du själv har. Efter denna heldag har du fler svar än frågor.

 

Exempel på vad du lär dig om din nya roll som chef:

 • Hur din nya roll kan påverka relationerna på jobbet
 • Hur du kan lösa olika dilemman du som chef kan hamna i
 • Förutsättningar för att fungera och må bra i din roll som chef
 • Att reflektera över din självbild och hur du uppfattas av andra
 • Hur du kan hantera din dubbla roll som chef
 • Modeller för att prioritera och delegera

Det här kan du förvänta dig av dagen

Du får reflektera, diskutera och lösa uppgifter – både individuellt och tillsammans med andra kursdeltagare.

Du får också med dig verktyg och modeller som hjälper dig lyckas med olika delar av din nya roll som chef.

Beställ offert

Nå fram med ditt budskap

Bli ditt bästa jag när du ska föra fram budskap – oavsett om det är till en person eller hundra. Med hjälp av vedertagna metoder som är enkla och kreativa att använda, övar du upp dina kommunikativa färdigheter.

I ditt ledarskap förväntas du nå fram med ditt budskap till olika intressenter, ofta genom att tala inför grupp. Sällan ges tillfälle att träna upp dessa färdigheter och det vill vi ge dig. Vi föds inte till vare sig talare eller ledare utan utvecklas genom kunskap, förberedelse och träning.

Exempel på vad du lär dig:

 • Vad sänder du med din kropp, din röst och dina ord?
 • Hur arbetar du med bildspråk?
 • Retorikens grunder
 • En enkel och kreativ modell

Det här kan du förvänta dig av dagen

Vi arbetar individuellt och i mindre grupper. Din kunskap från dagen kan du använda både i tal och i skrift.

Vill du få ut extra mycket av kursdagen? Då rekommenderar vi att du tar med dig ett budskap som du snart ska framföra. Det kan du arbeta med praktiskt och även testa på andra deltagare i mindre grupper.

Beställ offert

Projektledning för chefer

Kursen för dig som har behov av att säkerställa att projekt som bedrivs inom din organisation leder till önskat resultat och mätbara effekter.

Dagligen startar vi olika projekt som är mer eller mindre bra organiserade. Vi är många som upplever att tiden inte räcker till och vi vill använda den smart och genomföra projekt som ger värde till organisationen. Här får du en introduktion till att bli en bättre projektledare som engagerar och klargör projektets nytta och struktur.

Exempel på vad du lär dig om projektledning för chefer:

 • Projektmodellen från idé till avslut.
 • Att skapa bättre förutsättningar för framgångsrika projekt.
 • Att ta till vara på alla effekter ett projekt genererar.
 • Förståelse för nyttan med samarbete.

Det här kan du förvänta dig

Du får en övergripande insyn i hur projekt fungerar med betoning på syfte, mål, effektmätning och nytta. Du får förståelse för hur du kan se projektet i ett större sammanhang och hur det påverkar andra i organisationen.

Teori varvas med praktiska övningar, mycket samtal och diskussion och tips. Dagen bygger på att alla deltagare är aktiva.

Beställ offert

Svåra samtal

Skapa förutsättningar för respektfulla samtal. En halvdag som stärker dig som chef inför samtal om känsliga ämnen.

Det är allt för vanligt att på arbetsplatsen att vi undviker att ta upp känsliga frågor till diskussion. Det kan vara medarbetare som inte skött sitt arbete eller har svårigheter att samarbeta, omplacering eller misstankar om alkoholproblem.

I din roll som chef genomför du olika samtal och du har ansvar för att med respekt samtala om ämnen som kan vara känsliga eller svåra att hantera. Kursen ger dig användbar struktur och träning för att kunna nå fram och samtidigt vara respektfull när du gör det.

Exempel på vad du lär dig om svåra samtal:

 • Vad är ett svårt samtal
 • Varför blir det svårt att samtala
 • Samtalets hörnstenar
 • Olika metoder för olika samtal

Det här kan du förvänta dig av dagen

Du får möjlighet att reflektera över ett av dina egna svåra samtal och att testa det med andra chefer. Delade erfarenheter ger dig värdefulla insikter för att skapa bästa förutsättningar för ditt svåra samtal.

Beställ offert

Tillitsbaserat ledarskap

Med ökad kunskap om tillitsbaserat ledarskap kan du hjälpa till att höja prestationen i din grupp.

Varför är det viktigt med tillit och psykologisk trygghet i grupper och varför är det en nyckelfråga för dig som chef eller ledare? Studier har visat att både tillit och psykologisk trygghet är avgörande för att öka prestationen i arbetsgrupper.

Exempel på vad du lär dig om tillitsbaserat ledarskap:

 • Vad tillit är
 • Varför det är viktigt med tillit
 • Hur du som chef kan bygga tillit
 • Tillitens hörnstenar
 • Psykologisk trygghet

Det här kan du förvänta dig av dagen

Du får insikter om hur du kan bygga tillit och också hur lätt det är att rasera en tillitsfull relation. Här får du dela kunskap och erfarenhet om din vardag med andra i liknande situationer. Du kommer också få med dig verktyg att stärka tillit.

Beställ offert

Övervinn teamets utmaningar

För att öka teamkänslan och effektiviteten behöver du först förstå vad som saknas. Under denna halvdag får du insikt om orsaker som kan ligga bakom ett underpresterande team och hur du kan åtgärda dem.

Exempel på vad du lär dig:

 • Systemintelligens – kompetens att leda team
 • Brister som leder till att team underpresterar
 • Beteenden som bygger tillit och förtroende
 • Hur du skapar en positiv konfliktkultur
 • Vikten av att sätta tydliga mål som följs upp

Det här kan du förvänta dig av dagen

Du får en teoretisk och praktisk djupdykning i en modell skapad av Patrick Lencioni. Du utgår från dina egna och andra kursdeltagares erfarenheter och utmaningar i gruppövningarna.

Teori varvas med praktiska övningar, erfarenhetsutbyten och tips. Dagen bygger på att alla deltagare är aktiva.

Beställ offert

Kontakta oss för anpassad design!

Få offert på ledarverktyg i anpassad design

Vill ni sätta ihop ett eget ledarskapsprogram, utbilda fler än 15 medarbetare åt gången, eller utbilda på plats i egna lokaler? Vi hjälper er med ett anpassat upplägg! Fyll i dina kontaktuppgifter så hör vi av oss så snart vi kan.

*” anger obligatoriska fält

Namn:*
*
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.