Coachande ledarskap

Ett coachande ledarskap ger både affärsresultat och ökad trivsel på arbetsplatsen. Du som chef får tillgång till smartare idéer och bättre lösningar på komplexa utmaningar när du får både individer och team att växa.

Detta är en företagsutbildning

Chefakademin har lång erfarenhet av att företagsanpassa utbildningar efter organisationers behov. Vi har också en rad färdigpaketerade utbildningar, redo att hållas på din arbetsplats för en hel grupp medarbetare – detta är en av dem. Är det istället enskilda medarbetare som ska utbildas är du varmt välkommen att boka våra öppna program.

Målgrupp

 • För dig som vill utveckla och fördjupa ditt personliga ledarskap och skapa resultat genom andra.
 • För dig som varit i kontakt med coachande ledarskap förut är detta en möjlighet att fylla på dina ”coachingbatterier”.
 • Chefer och ledare som vill lära sig en mer samarbetsinriktad och mindre reaktiv ledarstil i syfte att öka ansvarstagande och initiativförmågan hos medarbetarna.

Syfte

 • Att som chef utveckla din förmåga att veta när och hur du kan coacha medarbetare och när det inte fungerar. 
 • Att skapa medvetenhet om förutsättningar och förhållningssätt som blir avgörande i ett coachande ledarskap.
 • Att reflektera kring rollen som chef och upptäcka vad du har för styrkor och utvecklingsområden i ditt coachande förhållningssätt.

Ur innehållet

 • Teori, verktyg och tillfälle att träna på hur du kan skapa engagemang via coaching.
 • Anpassa ditt ledarskap till olika situationer
 • Skillnad mellan coaching och coachande ledarskap?
 • GROW: Fyra delar för coachande dialoger.
 • Frågeteknik – uppmuntra till reflektion och fördjupning.
 • Förutsättningar för tillit och öppenhet i coaching.
 • Empatiska, stödjande och motiverande lyssnande.
 • Stärk beslutsförmåga hos dina medarbetare.
 • Gruppcoaching och reflekterande team