Befesa spelar en viktig roll inom att skapa hållbar stålproduktion i hela Norden. Foto: M Steffen.

Befesa: Rostfritt ledarskap för hållbar tillväxt

Återvinningsföretaget Befesa Circular Alloys Sweden tar tillvara på restprodukter från ståltillverkning. När det blivit dags att stärka verksamheten med tillitsfullt ledarskap och skapa förutsättningar för tillväxt inom den cirkulära industrin vände man sig till Chefakademin.

Befesa Circular Alloys är ett återvinningsföretag i Landskrona med fokus på återvinning av filterstoft från tillverkning av rostfritt stål. Den avancerade återvinningsprocessen och bolagets starka miljöfokus spelar en viktig roll för att uppnå en hållbar stålproduktion i hela Norden.

Chefakademins uppdrag

Befesa såg ett behov att utveckla sina ledare inom ett modernt ledarskap, som ett led i att stärka företagets tillväxt.

Bakgrund

Historiskt sett var det ett tag sedan man satsade på ledarskap inom produktionen och man såg nu vikten av att stärka organisationen för framtiden.

Mål

Trygga ledare som skapar tillit i organisationen, vilket är centralt för ett sunt arbetsklimat och en hållbar framtida produktion.

Lösning

Ett effektfullt program med blandade lärosätt och nära koppling till verksamheten.

Utvecklingsupplägg

Ett tre dagar långt program med fysiska träffar blandat med digital träning i Chefakademins lärplattform, vilket varit ett mycket uppskattat inslag under programmets gång.

Här möter vi deltagarna där de befinner sig, utvecklar dem med handledare som vågar utmana – och som själv har arbetat i produktion, vilket gör att hen direkt kan relatera till verkligheten.

En viktig del har också varit att involvera chefen under resans gång.

Resultat:

En mer sammansvetsad grupp som:

  • Blivit bättre på att hantera konflikter
  • Blivit tydligare i sin kommunikation
  • Fått ökad självinsikt
  • Fått ökad kunskap om samarbete och hur grupper fungerar

”Utbildningen var väldigt uppskattad och samtliga lyfter fram utbildarens förmåga att entusiasmera och involvera.”

Gunilla Lindskog Andersson, HR på Befesa

”Det upplevdes inte som en föreläsning utan mer som en workshop, där utbildaren guidade genom ledarskapets alla utmaningar och möjligheter.”

Gunilla Lindskog Andersson, HR på Befesa

”Särskilt uppskattat att få bygga ihop en egen ledarskapsprofil anpassad efter sin egna och gruppens förutsättningar.”

Gunilla Lindskog Andersson, HR på Befesa