En anläggning från AP&T.

AP&T Group: Utveckling av seniora projektledare – med affären i fokus

Anläggningsleverantören AP&T Group fick hjälp av Chefakademin för att vässa projektledning och teamledarskap inom stora industriprojekt.

Som totalansvarig partner – One Responsible Partner® – bidrar AP&T Group till att utveckla kundernas affärer genom branschledande expertis, innovativ teknologi och uthålligt lönsamma, hållbara lösningar med höga prestanda under hela livslängden.

AP&T erbjuder metall- och fiberformande företag världen över avancerade produktionssystem och fristående automationslösningar, servohydrauliska pressar och utrustning för värmebehandling.

Chefakademins uppdrag

AP&T Group önskade utveckla sina seniora projektledare till att bli än starkare och effektiva i de kundprojekt som de leder.

Bakgrund

Kunderna är tuffa kravställare och vassa förhandlare. Ledtiderna för ett projekt ligger på mellan 12-18 månader. Därför är en central del affärsmannaskapet där projektledare har ett stort ansvar, då hen tar över projektet från ansvarig säljare. 

Mål

Stora kundprojekt kräver förståelse för kundens situation, samtidigt som projektledarna skall styra, planera och engagera sitt team.

Lösning

AP&T satte tillsammans med Chefakademin en målbild där projektledarna:

  • skapar ett gemensamt arbetssätt
  • jobbar mer strukturerat och likartat
  • skapar effektiva team med samsyn
  • förtydliga var och ens ansvarsområden
  • effektivisera kommunikationen i gruppen och gentemot kund
  • får en ökad förståelsen för affären – kundprojektet och rollen som affärsansvarig projektledare

Utvecklingsupplägg

Upplägget bestod av totalt åtta dagar av fysiska träffar, två dagar åt gången. Detta då en viktig bit var att komma samman, träffas och få möjlighet att diskutera olika scenarion tillsammans och på så sätt lära av varandra och, tillsammans med handledarna,  dela erfarenhet av liknande situationer.

Mellan varje utbildningsmodul fick deltagarna möjlighet att omvandla sina nya kunskaper direkt i sin egen verklighet, och på så sätt testa nya beteenden och tillvägagångssätt för att fördjupa sina nyvunna kunskaper ytterligare.

Resultat:

Då målgruppen bestod av seniora projektledare var den stora behållningen i den mer affärsmässiga delen, som också påverkar AP&T:s marginaler på sista raden. AP&T ser också nyttan av en skräddarsydd utbildning som svarar mot företagets specifika behov, och värdet av att alla fick möjlighet att utvecklas tillsammans.