Malmöbaserade TePe erbjuder en lång rad munhälsoprodukter på marknader världen över.

TePe: Långsiktig satsning på samsyn och globalt ledarskap

Det globala munhälsoföretaget TePe har ett brett och långsiktigt samarbete med Chefakademin kring ledarskap och effektiva arbetssätt.

TePes munhälsoprodukter marknadsförs av dotterbolag och distributörer i 80 länder och säljs via tandläkarmottagningar, apotek, e-handel och detaljhandel.

TePe är ett internationellt företag med huvudkontor i Malmö. Baserat på en vision om friska leenden för livet, erbjuder TePe ett komplett sortiment av produkter och lösningar för en god munhälsa, utvecklade i samarbete med tandvårdsexpertis.

Chefakademins uppdrag

Första steget i vårt samarbete blev ett skräddarsytt ledarutvecklingsprogram som handlade om att vara chef och ledare inom TePe. Genom att etablera en gemensam global kunskapsbas för TePe:s chefer och ledare ges de förutsättningarna att leda i en föränderlig värld och kan fortsätta bygga en organisation och ett ledarskap som präglas av öppenhet, förtroende, delaktighet och samarbete.

Bakgrund

Vårt samarbete började 2014 då TePe sökte en långsiktig strategisk samarbetspartner för ledarskapsutveckling.

Mål

Företaget var i en intensiv utvecklingsfas och ledningsgruppen hade beslutat att utveckling av chefer och ledare var en självklar del av strategin för att nå fortsatt framgång.

Lösning

Ledare och chefer som:

  • Talar samma språk
  • Har samsyn när det gäller att vara chef och ledare inom TePe
  • Samverkar på global nivå genom effektiva arbetssätt
  • Arbetar mot samma mål

Utvecklingsupplägg

Startskottet 2014 ledde till en rad olika samarbeten inom ledarskaps- och organisationsutveckling. 

Uppstarten för cheferna i Malmö följdes av motsvarande program för TePe:s dotterbolagschefer.

Parallellt med skräddarsydda ledarskapsutbildningar har även program för ledningsgrupper i TePe:s dotterbolag genomförts sedan 2018. Programmet High Impact Leadership Training genomfördes första gången 2019 för att löpande fånga upp nya internationella chefer inom TePe. Programmet har genomförts i såväl öppen som skräddarsydd regi.

Vid sidan av ovanstående har Chefakademin även samverkat med TePe inom andra delar med ledarskap i fokus, däribland kan nämnas våra öppna ledarskapsprogram, vår Executive MBA samt det senaste uppdraget som är ett pågående globalt ledarskapsinitiativ för chefer med fokus på att leda en verksamhet – ett initiativ som bygger på vår Executive MBA. Genom att skräddarsy initiativet främjar det ett samarbetsinriktat ledarskap där chefer från olika delar av organisationen delar insikter och kunskaper och stöttar varandra i vardagen.

Sedan starten för vårt samarbete 2014 har vi tillsammans arbetat med TePes koncernledningsgrupp. Ett upplägg som styrs av vart ledningsgruppen befinner sig och aktuella utmaningar. 

Resultat:

En koncernledningsgrupp som har en stark samsyn och en hög förmåga att hantera komplexa utmaningar tillsammans.