Allmänna villkor för anmälan till Mgruppens Executive MBA

Senast uppdaterad 2023-03-08.

Dessa villkor avser anmälan till vår Executive MBA-utbildning, samt villkor för avbokningsskydd till densamma.

För anmälan till våra övriga utbildningsprogram gäller separata villkor, läs dem här.

Allmänna villkor

Bekräftelse

När en anmälan tagits emot skickas en bekräftelse till deltagaren.

Kallelse

Senast fyra veckor före programstart skickas en kallelse via vår digitala portal till deltagaren med uppgifter om tid, plats och övrig information inför programmets genomförande.

Reservation för ändringar

Chefakademin förbehåller sig rätten att ändra datum och- eller leveransformat utifrån förändringar som uppkommer genom myndighets eller tredje parts beslut och som inskränker möjligheten att genomföra utbildningen i dess ursprungliga plan.

Om något program inte skulle samla tillräckligt många deltagare förbehåller Chefakademin rätten att skjuta upp programstarten eller ställa in programmet.

Skulle programledaren bli sjuk och det inte går att ordna en lämplig ersättare kan hela eller delar av programmet ställas in, med mycket kort varsel.

Chefakademin reserverar sig likaså för ändringar beträffande programledare, lokal, litteratur etc. Chefakademin svarar inte för kostnader som uppstått med anledning av ovan nämnda ändringar.

Program i internatform samt kostnad för kost och logi

Program som genomförs i internatform förläggs till en anläggning i eller nära den stad som anges vid respektive starttillfälle. Vissa obligatoriska aktiviteter är förlagda till kvällstid.

I samband med anmälan reserverar Chefakademin en internatplats, om inget annat avtalats.

Kostnaden för kost och logi tillkommer utöver programavgiften och betalas av deltagaren direkt till konferensanläggningen via kredit- eller betalkort. Önskas faktura tillkommer oftast faktureringsavgift.

Konferensanläggningen tillämpar avbokningsregler enligt branschpraxis, se nedan under ”avbokning”.

Fakturering

Avgiften för programmet faktureras ca 6 veckor före programstart med 30 dagars betalningsvillkor.

  • Vid anmälan senare än 30 dagar före programstart gäller att betalning skall ske senast dagen före programstart.
  • Moms tillkommer på angivna programavgifter.

Förhinder och ångerrätt

Anmälan är bindande. Förhinder att delta i programmet skall omgående och skriftligen meddelas Chefakademin. Deltagarens arbetsgivare har rätt att nyttja den bokade platsen för annan deltagare med likvärdig befattning eller på motsvarande ledarnivå, efter samråd med och godkännande av utbildningsrådgivare.

Bokar du utbildningen i egenskap av privatperson har du enligt lagen om distansavtal rätt att ångra din anmälan inom 14 dagar. Har utbildningen redan hunnit påbörjas under ångerfristen kan en avgift tas ut för de tillfällen du hunnit medverka vid.

Avbokning av kost och logi vid konferensanläggning

Deltagaren ansvarar för att avboka kost och logi på konferensanläggningen, samt täcka eventuella kostnader till följd av att den avbokas.

Konferensanläggningen tillämpar branschregler vad gäller avbokningar. Innebärande att om avbokning sker senare än åtta till fyra (beroende på anläggning) veckor före ankomst, medför detta en kostnad för deltagaren.

Observera att avbokning skall ske direkt till respektive konferensanläggning.

Villkor för av- och ombokning

  • Senast 59 dagar före programstart återbetalas hela programavgiften.
  • 58–29 dagar före programstart återbetalas 50 procent av programavgiften.
  • 28–0 dagar före programstart återbetalas ingen programavgift.

Avbokningsskydd

Ibland sker oförutsedda händelser som innebär att en deltagare inte kan delta i eller fullfölja ett program.

Chefakademin erbjuder ett tillägg genom avbokningsskydd om deltagaren eller nära anhörig drabbas av akut sjukdom, eller olycksfall som innebär att programmet inte kan fullföljas. Om deltagaren kan uppvisa läkarintyg erbjuds ombokning utan kostnad till senare programstart, alternativt återbetalning motsvarande de programdelar som inte utnyttjats.

Vid frånvaro vid enstaka tillfälle ersätts kostnader för kost och logi endast mot uppvisande av läkarintyg.

Ombokning eller återbetalning av del av program sker under förutsättning att konsekvensen av frånvaron blir att programmet inte kan fullföljas med godkänd närvaro för att få diplom.

Programansvarig bedömer i varje enskilt fall om frånvaron kan kompenseras med extra uppgifter.

Priser för avbokningsskydd

  • Executive Master of Leadership & Management
  • Executive Master of Finance
  • Executive Master of Strategy

4 400 SEK exklusive moms och per program.

Avbokningsskydd kan bokas i dialog med utbildningsrådgivare i samband med anmälan till program och senast 2 veckor före start.

Frågor kring Chefakademins utbildningar? Vi hjälper dig!

Har du funderingar kring våra ledarskapsutbildningar, vill få rådgivning för att hitta rätt kompetensutveckling, eller behöver hjälp med bokning? Fyll i dina kontaktuppgifter så hör vi av oss så snart vi kan!

*” anger obligatoriska fält

Namn:*
*
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.