Allmänna villkor för anmälan till öppna utbildningsprogram

Senast uppdaterad 2023-05-29.

Dessa villkor avser anmälan till våra öppna ledarskapsutbildningar, och avbokningsskydd för dessa.

För anmälan till vår Executive MBA-utbildning gäller separata villkor, som du hittar här.

Allmänna villkor

Bekräftelse

När en anmälan tagits emot skickas en bekräftelse till deltagaren.

Kallelse

Senast fyra veckor före programstart skickas en kallelse via vår digitala portal till deltagaren med uppgifter om tid, plats och övrig information inför programmets genomförande.

Reservation för ändringar

Chefakademin förbehåller sig rätten att ändra datum och- eller leveransformat utifrån förändringar som uppkommer genom myndighets eller tredje parts beslut och som inskränker möjligheten att genomföra utbildningen i dess ursprungliga plan.

Om något program inte skulle samla tillräckligt många deltagare förbehåller Chefakademin rätten att skjuta upp programstarten eller ställa in programmet.

Skulle programledaren bli sjuk och det inte går att ordna en lämplig ersättare kan hela eller delar av programmet ställas in, med mycket kort varsel.

Chefakademin reserverar sig likaså för ändringar beträffande programledare, lokal, litteratur etc.
Chefakademin svarar inte för kostnader som uppstått med anledning av ovan nämnda ändringar.

Program i internatform samt kostnad för kost och logi

Program som genomförs i internatform förläggs till en anläggning i eller nära den stad som anges vid respektive starttillfälle. Vissa obligatoriska aktiviteter är förlagda till kvällstid.

I samband med anmälan reserverar Chefakademin en internatplats, om inget annat avtalats. Kostnaden för kost och logi tillkommer utöver programavgiften och betalas på samma faktura till Chefakademin.

Program som genomförs i dagversion

Priserna som anges avser program, dokumentation och måltider.

Individuell coaching

Tid och plats för möte enligt överenskommelse med respektive coach. Eventuellt förhinder till avtalat möte meddelas minst 48h före avtalad tid, om inte anses tillfället förbrukat. Priserna som anges avser samtal och eventuell dokumentation.

De bokade coachingsamtalen ska genomföras inom 6-12 månader från bokningstillfället, om ingenting annat har överenskommits.

Fakturering

Avgiften för programmet samt kost och logi faktureras i samband med anmälan med 30 dagar betalningsvillkor.

  • Vid anmälan senare än 30 dagar före programstart gäller att betalning skall ske senast dagen före programstart.
  • Moms tillkommer på angivna programavgifter.

Förhinder och ångerrätt

Anmälan är bindande. Förhinder att delta i programmet skall omgående och skriftligen meddelas Chefakademin. Deltagarens arbetsgivare har rätt att nyttja den bokade platsen för annan deltagare med likvärdig befattning eller på motsvarande ledarnivå, efter samråd med och godkännande av utbildningsrådgivare.

Bokar du utbildningen i egenskap av privatperson har du enligt lagen om distansavtal rätt att ångra din anmälan inom 14 dagar. Har utbildningen redan hunnit påbörjas under ångerfristen kan en avgift tas ut för de tillfällen du hunnit medverka vid.

Villkor för av- och ombokning

  • Senast 30 dagar före programstart återbetalas hela programavgiften samt kost och logi.
  • 29–15 dagar före programstart återbetalas 50 procent av programavgiften (exklusive kost och logi, då gäller 30 dagars avbokningsregel).
  • 14–0 dagar före programstart återbetalas ingen programavgift eller kost och logi.

Avbokningsskydd

Ibland sker oförutsedda händelser som innebär att en deltagare inte kan delta i eller fullfölja ett program.

Chefakademin erbjuder ett tillägg i from av ett avbokningsskydd som gäller om deltagaren eller nära anhörig drabbas av akut sjukdom, eller olycksfall som innebär att programmet inte kan fullföljas. Om deltagaren kan uppvisa läkarintyg erbjuds ombokning utan kostnad till senare programstart, alternativt återbetalning motsvarande de programdelar som inte utnyttjats. Återbetalningen är undantaget kostnaden för avbokningsskyddet.

Vid frånvaro på grund av sjukdom vid enstaka tillfälle ersätts kostnader för kost och logi endast mot uppvisande av läkarintyg.

Ombokning eller återbetalning av del av program sker under förutsättning att konsekvensen av frånvaron vid sjukdom blir att programmet inte kan fullföljas med godkänd närvaro för att få diplom.

Priser för avbokningsskydd

Avbokningsskydd vid sjukdom eller olycksfall för öppna utbildningar – 1 900 SEK exkl. moms.

Om du vill beställa ett avbokningsskydd kan du kontakta din utbildningsrådgivare eller maila oss på radgivning@chefakademin.se

Frågor kring Chefakademins utbildningar? Vi hjälper dig!

Har du funderingar kring våra ledarskapsutbildningar, vill få rådgivning för att hitta rätt kompetensutveckling, eller behöver hjälp med bokning? Fyll i dina kontaktuppgifter så hör vi av oss så snart vi kan!

*” anger obligatoriska fält

Namn:*
*
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.