Lediga chefsjobb
Alla chefsjobb

Allmänna villkor för anmälan till Executive MBA

Senast uppdaterad 2024-03-18.

Dessa villkor avser anmälan till vår Executive MBA-utbildning, samt villkor för avbokningsskydd till densamma.

För anmälan till våra övriga utbildningsprogram gäller separata villkor, läs dem här.

Allmänna villkor

Anmälan är bindande och av- och ombokningsbar fram till nedan angiven tidpunkt och enligt villkor. Vid förhinder att delta i ett program skall detta omgående och skriftligen meddelas Chefakademin enligt villkor för av och ombokning.

Reservation för ändringar

Chefakademin förbehåller sig rätten att ändra datum och- eller leveransformat utifrån förändringar som uppkommer genom myndighets eller tredje parts beslut och som inskränker möjligheten att genomföra utbildningen i dess ursprungliga plan. Om något program inte skulle samla tillräckligt många deltagare förbehåller Chefakademin rätten att skjuta upp programstarten eller ställa in programmet. Skulle programledaren bli sjuk och det inte går att ordna en lämplig ersättare kan hela eller delar av programmet ställas in, med mycket kort varsel. Chefakademin reserverar sig likaså för ändringar beträffande programledare, lokal, litteratur etc. Chefakademin svarar inte för kostnader som uppstått med anledning av ovan nämnda ändringar.

Av- eller ombokning

• Senast 59 dagar före programstart återbetalas hela programavgiften samt kost och logi oavsett orsak.*

• 58-30 dagar före programstart återbetalas 50 procent av programavgiften, dock ej kost och logi.*

• 29–0 dagar före programstart återbetalas ingen programavgift, eller kost och logi.*

*= Vid om- eller avbokning oavsett tidpunkt enligt ovan, debiteras en avgift med syfte att täcka administrativa kostnader.

Bekräftelse

När en anmälan tagits emot skickas en bekräftelse till deltagaren.

Kallelse

Senast fyra veckor före programstart skickas en kallelse till deltagare via vår digitala portal med uppgifter om tid, plats och övrig information inför programmets genomförande.

Fakturering

Anmälningsavgift per program faktureras i samband med anmälan. Vid ett Executive MBA-paket kan även hela programavgiften för samtliga program faktureras inför start.

Programavgift kost och logi samt avbokningsskydd per program faktureras ca fyra veckor före programstart och med 30 dagars betalningsvillkor. Om inget annat har avtalats.

Även avgift för om- eller avbokning debiteras i samband med ändring.

• Vid anmälan senare än 30 dagar före programstart gäller att betalning skall ske senast dagen före programstart.
• Moms tillkommer på angivna programavgifter.

Genomförande

Vår Executive MBA omfattar tre separata program som tillsammans utgör en helhet och grund för en Executive MBA-examen, givet att samtliga kriterier är uppfyllda för att erhålla ett Executive MBA-diplom. Executive MBA-utbildningen består av Executive Master of Leadership & Management, Executive Master of Finance samt Executive Master of Strategy. Ett Executive MBA-paket består av samtidig anmälan till alla tre program med fördelning av ett program per år.

För att bli godkänd på ett program och erhålla diplom krävs fysisk närvaro samt godkänt utförande av samtliga examinationsdelar. För att bli diplomerad i Executive MBA krävs godkänt på samtliga tre program. Vid en Executive MBA krävs, utöver kriterier för godkänd diplomering per program, även att samtliga tre program färdigställs inom 5 år från första programstart.

Eventuell frånvaro på grund av exempelvis sjukdom behöver alltid kompletteras i överenskommelse med programansvarig. Se även villkor för avbokningsskydd.

Dispens från tidsgräns

Vid avslutande av tjänst eller annat hinder där deltagare beräknas att inte kunna färdigställa programmen inom utsatt tidsgräns och om parterna är överens, kan deltagare flytta med sin bokade plats samt kostnaden för densamma från befintlig uppdragsgivare till ny uppdragsgivare. I samråd med utbildningsrådgivare på Chefakademin kan deltagaren då få dispens för färdigställande.

Alternativt kan betalande uppdragsgivare i samråd med rådgivare på Chefakademin överlåta platsen till annan deltagare, under förutsättning att denna är på motsvarande nivå i verksamheten och att ett program ej har påbörjats. I detta fall påbörjas en ny tidsgräns från första programtillfället för den nya deltagaren.

Program i internatform

Utbildningen genomförs i internatform där Chefakademin reserverar plats i samband med anmälan. Utbildningen genomförs i huvudsak under dagtid men där vissa obligatoriska aktiviteter är förlagda till kvällstid. Program som genomförs i internatform förläggs till en anläggning i eller nära den stad som anges vid respektive starttillfälle.

Kost och logi tillkommer på utbildningspriset och faktureras i samband med programavgiften.

Kost- och logipaketet inkluderar två övernattningar inklusive förmiddagsfika, lunch, eftermiddagsfika och tvårättersmiddag (dag ett). Dag två serveras även frukost. Dag tre serveras frukost, förmiddagsfika, lunch samt eftermiddagsfika. Totalt 5 logipaket. Kostnader för dryck och eventuella extranätter tillkommer. Vid bokning av extranätter i sambandmed anmälan kan dessa faktureras av Chefakademin samtidigt som programavgiften. Om bokningen sker under programmets gång och direkt hos anläggningen så betalas detta på plats till anläggningen i samband med varje utcheckning.

Avbokningsskydd

Ibland sker oförutsedda händelser som innebär att en deltagare inte kan delta i eller fullfölja ett program. Chefakademin erbjuder därför ett tillägg genom ett avbokningsskydd som gäller om deltagaren eller nära anhörig drabbas av akut sjukdom, eller olycksfall som innebär att programmet inte kan fullföljas.

Ombokning eller återbetalning av del av program sker efter erlagt läkarintyg samt under förutsättning att konsekvensen av frånvaron blir att programmet inte kan fullföljas med godkänd närvaro för att få diplom. Notera att eventuell om- eller avbokningsavgift och avbokningsskydd inte återbetalas.

Chefakademin står för kostnad gällande den kost och logi som inte har avbokats i tid vid det tillfälle som skyddet utlöses. Vid ombokning till nytt program erlägger deltagaren ny kostnad för kost och logi enligt gällande prislista.

Vid frånvaro på grund av sjukdom vid enstaka tillfälle ersätts inte kostnader för kost och logi eftersom internatvistelsen är en del av paketerbjudandet. Ett avbokningsskydd kan endast utnyttjas vid ett till tillfälle. Vid omflyttning av programstart och efter utfallet avbokningsskydd gäller att ett nytt skydd tecknas för att få samma skydd för ombokat program.

Priser för avbokningsskydd

  • Executive Master of Leadership & Management
  • Executive Master of Finance
  • Executive Master of Strategy

4 400 SEK exklusive moms och per program.

Frågor kring Chefakademins utbildningar? Vi hjälper dig!

Har du funderingar kring våra ledarskapsutbildningar, vill få rådgivning för att hitta rätt kompetensutveckling, eller behöver hjälp med bokning? Fyll i dina kontaktuppgifter så hör vi av oss så snart vi kan!

*” anger obligatoriska fält

Namn:*
*
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.