Användarvillkor: Chef.se

Senast uppdaterad: 2018-05-23

Användarvillkor för Chef.se

På chef.se (”Webbplatsen”) erbjuder Chef Stockholm AB, 556729-1140 (”Chef”) personaliserat innehåll som är tillgängligt exklusivt för Chefs kunder och för medlemmarna i chefsorganisationen Ledarna:

  • Är du prenumerant på Chef eller medlem i Ledarna är du välkommen att skapa ett så kallat Premium-konto inom ramen för webbplatsen.
  • Är du prenumerant på Chefboken eller har köpt tillgång till någon av Chefs övriga tjänster har du också möjlighet att skapa ett konto som ger dig tillgång till innehållet inom ramen för respektive produkt.
  • Det är även möjligt att på webbplatsen skapa ett gratis användarkonto. Genom att upprätta ett sådant konto får du tillgång till visst innehåll som oinloggade besökare inte har tillgång till.

Din användning av ditt konto på webbplatsen regleras av följande användarvillkor (”Villkoren”) som vi ber dig att läsa igenom noga.

Chef använder viss datainsamling för att anpassa Webbplatsen efter de inloggade användarnas intressen och egenskaper. På så sätt uppnås en bättre användarupplevelse. Då Chef även samlar in vissa personuppgifter behöver du vid kontoaktivering, separat från godkännandet av dessa Villkor, även godkänna Chefs Chefs integritetspolicy (läs mer under punkt 5 nedan).

Användning av webbplatsen

Du har Chefs tillåtelse att använda Webbplatsen, så länge du iakttar Villkoren. Chef får ändra Villkoren utan att i förväg meddela dig. Information om sådan ändring kan komma att lämnas till dig via e-post. I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning kan du komma att behöva godkänna de ändrade villkoren innan du kan fortsätta att logga in på Webbplatsen. Vi rekommenderar att du håller dig uppdaterad om de aktuella Villkoren.

Genom att använda Webbplatsen accepterar du de vid var tid gällande Villkoren.

Innehållet på webbplatsen

På Webbplatsen kan du ta del av ett föränderligt innehåll som skapas av Chefs redaktion och samarbetspartners. Chef förnyar och förbättrar webbplatsen kontinuerligt. Chef har rätt att utan föregående meddelande lägga till, förändra och ta bort innehåll och funktioner på Webbplatsen liksom att, utan föregående underrättelse, tillfälligt eller permanent helt eller delvis stänga ner tjänsten.

Användarkonto

För att få en god och fullständig användarupplevelse på Webbplatsen behöver du skapa ett individuellt användarkonto.

Du åtar Dig att tillse att uppgifter som du lämnar via ditt användarkonto är korrekta samt att uppdatera dina uppgifter vid behov. Du ansvarar för all aktivitet som sker på Webbplatsen från ditt användarkonto och du får inte lämna ut inloggningsuppgifter till Webbplatsen till obehöriga personer.

Ditt medlemskap gäller tills vidare från det att du registrerat ditt användarkonto. Du har som användare rätt att när som helst avsluta ditt användarkonto. Uppsägning görs via Chefs kundtjänst, kundtjanst@chef.se eller 010-490 04 00.

Immateriella rättigheter

Innehåll som tillhandahålls av Chef, såsom texter, bilder, videos, grafik, teckningar och datakoder m m kan skyddas av lagen om upphovsrätt (1960:729) till konstnärliga och litterära verk. Rättigheterna innehas i förekommande fall av Chef eller av annan.

Chefs varumärken och kännetecken är skyddade av varumärkesrättslig lagstiftning. Att du skapar ett användarkonto ger dig inte någon rätt att mångfaldiga, kopiera, överlåta, upplåta, överföra eller i annan form utnyttja sådant innehåll som förekommer på webbplatsen. Att skapa ett konto ger dig inte heller någon rätt att använda Chefs varumärken eller andra kännetecken.

Behandling av personuppgifter med mera

Genom att registrera ett användarkonto på Webbplatsen samtycker du till att Chef behandlar dina personuppgifter i enlighet med vår integritetspolicy. Där finns även information om hur du begär registerutdrag samt att Chef upphör med behandlingen av dina personuppgifter.

Du samtycker också till Chefs användning av cookies för att förbättra Webbplatsens olika funktioner.

Ansvarsbegränsning

Chef friskriver sig från allt ansvar hänförligt till Webbplatsens funktion, tillgänglighet, kvalitet, användbarhet och säkerhet. Chef kan inte garantera att webbplatsen är fri från fel, virus eller störningar. Friskrivningen omfattar varje skada, direkt eller indirekt, som kan hänföras till användningen av, eller hinder från att använda, webbplatsen, inräknat material eller information hänförligt till webbplatsen.

Chef friskriver sig vidare från allt ansvar för information, produkter, tjänster, erbjudanden med mera från tredje parter. Det gäller oavsett om du fått del av detta genom din tillgång till Webbplatsen eller på annat sätt.

Omständigheten att någon av friskrivningarna ovan skulle gå utöver vad som följer av tvingande lag påverkar inte giltigheten av friskrivningarna i övrigt.

Avstängning med mera

Chef förbehåller sig rätten att stänga av användare vid överträdelser av dessa Villkor. Användarens användarkonto kommer i så fall att stängas ned. Lagöverträdelser kan också medföra polisanmälan.

Temporär avstängning kan ske om det bedöms nödvändigt, till exempel för att kontrollera riktig­heten i användarens uppgifter.

Tillämplig lag

Villkoren och ditt användande av Webbplatsen lyder under svensk lag och eventuella tvister ska avgöras av svensk allmän domstol.

Kundtjänst

Du är alltid välkommen att kontakta vår kundtjänst.

E-post: kundtjanst@chef.se
Telefon: 010-490 04 00

Postadress: Chefakademin i Stockholm AB, S:t Eriksgatan 26, 112 39 Stockholm.