Lediga chefsjobb
Alla chefsjobb

Prenumerationsvillkor: Chefs kostnadsfria nyhetsbrev

Senast uppdaterad: 2018-05-23

Bakgrund

I användarvillkoren (”Villkoren”) finns viktig information för dig som väljer att prenumerera på Chefs kostnadsfria nyhetsbrev. Vi uppmuntrar dig att läsa Villkoren i sin helhet.

Användarvillkor för Chefs kostnadsfria nyhetsbrev

På chef.se (”Webbplatsen”) erbjuder Chefakademin i Stockholm AB, 556692-9468 (”Chef”) möjlighet för användare och/eller besökare på webbplatsen att anmäla sig till Chefs kostnadsfria nyhetsbrev (”nyhetsbrevet” / ”nyhetsbreven”). Genom att anmäla sin e-postadress får du tillgång till ett varierande antal nyhetsbrev/vecka med redaktionella artiklar och erbjudanden från Chef och Chefs samarbetspartners.

Chef använder viss datainsamling för att anpassa Webbplatsen och/eller nyhetsbreven efter användarnas/mottagarnas intressen. På så sätt uppnås en bättre användarupplevelse.

Då Chef även samlar in vissa personuppgifter behöver du vid tecknande av prenumeration även godkänna Chefs integritetspolicy.

Användning av nyhetsbrevet

Du har Chefs tillåtelse att använda nyhetsbreven, så länge du iakttar Villkoren. Chef får ändra Villkoren utan att i förväg meddela Dig. Information om sådan ändring kan komma att lämnas till dig via e-post. I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning kan du komma att behöva godkänna de ändrade villkoren innan du kan fortsätta motta nyhetsbrevet. Vi rekommenderar att du håller dig uppdaterad om de aktuella Villkoren.

Genom att använda Webbplatsen accepterar du de vid var tid gällande Villkoren.

Innehållet i nyhetsbrevet

I nyhetsbreven kan du ta del av ett föränderligt innehåll som skapas av Chef. Chef förnyar och förbättrar nyhetsbreven kontinuerligt. Chef har rätt att utan föregående meddelande lägga till, förändra och ta bort innehåll och funktioner i nyhetsbreven, ändra periodicitet eller utgivningsdag liksom att, utan föregående underrättelse, tillfälligt eller permanent helt eller delvis stänga ner tjänsten.

Nyhetsbreven kan bestå av redaktionellt innehåll, erbjudanden om Chefs produkter samt information från Chef och Chefs samarbetspartners. Chef säljer inte några personuppgifter till tredje part. Inga nyhetsbrev skickas från tredje part.

Mottagarregister

För att kunna ta emot nyhetsbreven behöver du registrera din e-postadress på ett formulär på Chef.se eller i annan tillhörande digital applikation.

Du åtar dig att tillse att uppgifter som du lämnar via registreringen är korrekta samt att uppdatera dina uppgifter vid behov. Du ansvarar för all aktivitet som är kopplad till din e-postadress.

Ditt abonnemang gäller tills vidare från det att du registrerat din e-postadress. Du har som användare rätt att när som helst avsluta din prenumeration. Uppsägning görs via avregistreringslänken som medföljer varje nyhetsbrev. Har du frågor, kontakta Chefs kundtjänst.

Immateriella rättigheter

Innehåll som tillhandahålls av Chef, såsom texter, bilder, videos, grafik, teckningar och datakoder med mera kan skyddas av lagen om upphovsrätt (1960:729) till konstnärliga och litterära verk. Rättigheterna innehas i förekommande fall av Chef eller av annan.

Chefs varumärken och kännetecken är skyddade av varumärkesrättslig lagstiftning. Att du prenumererar på Chefs nyhetsbrev ger dig inte någon rätt att mångfaldiga, kopiera, överlåta, upplåta, överföra eller i annan form utnyttja sådant innehåll som förekommer i nyhetsbreven på Webbplatsen. Att prenumerera på nyhetsbreven ger dig inte heller någon rätt att använda Chefs varumärken eller andra kännetecken.

Behandling av personuppgifter med mera

Enligt gällande dataskyddslagstiftning räknas din e-postadress som en personuppgift. När du anmäler dig till Chefs kostnadsfria nyhetsbrev behöver du därför, separat från dessa Villkor, godkänna Chefs integritetspolicy. Där finns även information om hur du begär registerutdrag samt att Chef upphör med behandlingen av dina personuppgifter.

Ansvarsbegränsning

Chef friskriver sig från allt ansvar hänförligt till nyhetsbrevens funktion, tillgänglighet, kvalitet, användbarhet och säkerhet. Chef kan inte garantera att nyhetsbreven eller Webbplatsen är friafrån fel, virus eller störningar. Friskrivningen omfattar varje skada, direkt eller indirekt, som kan hänföras till användningen av, eller hinder från att använda, Webbplatsen eller nyhetsbrevet, inräknat material eller information hänförligt till Webbplatsen.

Chef friskriver sig vidare från allt ansvar för information, produkter, tjänster, erbjudanden m m från tredje parter. Det gäller oavsett om du fått del av detta genom din tillgång till nyhetsbreven, Webbplatsen eller på annat sätt.

Omständigheten att någon av friskrivningarna ovan skulle gå utöver vad som följer av tvingande lag påverkar inte giltigheten av friskrivningarna i övrigt.

Avstängning med mera

Chef förbehåller sig rätten att stänga av användare vid överträdelser av dessa Villkor. Användarens tillgång till nyhetsbrevet kommer i så fall att stängas ned. Lagöverträdelser kan också medföra polisanmälan.

Temporär avstängning kan ske om det bedöms nödvändigt, till exempel för att kontrollera riktigheten i användarens uppgifter.

Tillämplig lag

Villkoren och ditt användande av Webbplatsen lyder under svensk lag och eventuella tvister ska avgöras av svensk allmän domstol.

Kundtjänst

Du är alltid välkommen att kontakta vår kundtjänst.

E-post: kundtjanst@chef.se
Telefon: 010-490 04 00

Postadress: Chefakademin i Stockholm AB, S:t Eriksgatan 26, 112 39 Stockholm.