Lediga chefsjobb
Alla chefsjobb

Prenumerationsvillkor: Abonnemang

Senast uppdaterad: 2024-04-05

Allmänt

Dessa köp- och leveransvillkor (”Villkoren”) tillämpas vid beställning av prenumeration på tidningen Chef, Chefboken och sammansatta abonnemang på Chefakademin i Stockholm AB:s (nedan ”Chef”, Chefakademin eller ”vi/vår/oss”) webbplats https://chef.se/ (”Webbplatsen”). Vid beställning godkänner du Villkoren enligt nedan. Avtalet ingås i samband med att din beställning accepteras av oss.

Vid beställning via Webbplatsen behöver du ett konto på Webbplatsen. När du skapar ett konto behöver du godkänna separata användarvillkor för Chef.se.

Villkoren gäller både om du är konsument eller företagskund, men vissa delar av Villkoren gäller enbart om du är konsument i enlighet med vad som följer av gällande lagstiftning till skydd för konsumenter. Med ”konsument” avses en fysisk person som handlar huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet, dvs. för sitt privata bruk.

Prenumerationer som omfattas av Villkoren

Tidningen Chef är Nordens största tryckta ledarskapstidning som för närvarande ges ut i elva (11) nr per år.

Chefboken är en digital tjänst som ger dig tillgång till sammanfattningar av över 170 böcker särskilt inriktade mot dig som vill ligga i framkant med nya metoder, idéer och trender inom ledarskap.

Från och med 1 juli 2024 erbjuder vi även ett särskilt sammansatt abonnemang som ger dig tillgång till tidningen Chef, sammanfattningar av ledarskapslitteratur samt andra digitala produkter, inklusive ledarskapstestet, fördjupad omvärldsbevakning, mallar, verktyg och metoder för chefen samt Masterclasses (”Chefakademins Abonnemang”).

Personuppgifter

Din integritet är viktig för oss. Vill du veta mer om hur vi behandlar dina personuppgifter och Chefs användning av cookies kan du läsa mer om det här: Integritetspolicy.

Prenumeration (tidningen Chef, Chefakademins Abonnemang och Chefboken)

Din prenumeration på tidningen Chef, Chefboken eller Chefakademins Abonnemang gäller för en viss tidsperiod (vanligtvis per halvår eller år). Tidningen Chef och Chefakademins abonnemang förlängs därefter med samma period om du inte säger upp prenumerationen senast samma dag som avtalsperioden löper ut. För Chefboken behöver uppsägning ske senast 45 dagar innan avtalsperioden löper ut, annars förlängs den med samma period. Är du konsument skickar vi en påminnelse om din möjlighet att säga upp prenumerationen i god tid innan avtalstiden löper ut. Utebliven betalning gäller inte som uppsägning. Uppsägning av din prenumeration sker via kontakt med vår Kundservice. Du hittar kontaktuppgifter längst ner på den här sidan och på din faktura. Någon återbetalning medges inte när prenumerationen sägs upp i förtid.

Prenumerationer som tecknats tidigare 2024-04-05 för tidsbegränsad period utan automatisk förlängning kommer att avslutas vid utgången av avtalad prenumerationstid.

Priser och betalning

Priser i beställningsformulär på Webbplatsen anges i svenska kronor, exklusive moms. När du ska betala i kassan anges priset i svenska kronor, exklusive moms. Vid beställning av produkter som ska skickas utanför Sverige tillkommer fraktavgift.

Vid fakturabetalning genereras en faktura vid köp. Vid försenad betalning av avi/faktura kan påminnelseavgift samt dröjsmålsränta tillkomma.

Vid kortbetalning samarbetar Chef med DIBS Payment Services, som är en av Nordens ledande leverantörer av betaltjänster via Internet och certifierade enligt kortindustrins nya skärpta säkerhetskrav PCI-DSS (Payment Card Industry Data Security Standard). DIBS säkerhet granskas årligen av såväl VISA som MasterCard.

Orderbekräftelse

När vi mottagit och bekräftat din beställning skickar vi snarast en orderbekräftelse till din e-post med information om din beställning. Kontrollera alltid din orderbekräftelse och kontakta oss snarast om du har några frågor angående din beställning.

Leveranstid

Du får tillgång till Chefboken och/eller Chefakademins Abonnemang i samband med din orderbekräftelse.

Leveranstidpunkt för fysiska produkter (tidningen Chef) är beroende av och följer tidningens utgivningsplan. Till övriga, digitala tjänster ges åtkomst direkt efter köp.

Vid förseningar av leveransen kommer du att meddelas om detta via e-post. Vid leveransförsening vid upprepade tillfällen kan du ha rätt till kompensation. Vi reserverar oss för slutförsäljning och eventuella uppenbart felaktigt angivna priser.

Ångerrätt och återbetalning för konsumenter

Som konsument har du rätt att ångra köpet inom fjorton (14) dagar från och med den dagen du ingick avtalet avseende Chefakademins Abonnemang och/eller Chefboken, alternativt såvitt avser tidningen Chef den dag du mottar ditt första nummer av tidningen Chef. Vid beställning av tidningen Chef gäller ångerrätten bara då produkt och förpackning återlämnas i oförändrat skick. Produkten får ej vara använd, men förpackning får ha öppnats varsamt. Vill du utöva ångerrätten ska du kontakta vår kundtjänst samt, i tillämpliga fall, återsända produkten till oss.

Du kan utöva din ångerrätt genom att använda det standardformulär som finns tillgängligt här och som mottas i samband med orderbekräftelse.

Observera att ångerrätten inte gäller beställningar av lösnummer av en tidning eller en tidskrift.

Om du i egenskap av konsument utövar din ångerrätt kommer vi att återbetala de betalningar vi fått från dig, bland dem också fraktavgift (med ett belopp som motsvarar kostnaden för den billigaste standardleverans vi erbjuder). Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och i vilket fall som helst senast fjorton (14) arbetsdagar från och med den dag då vi underrättades om att du ångrar din beställning. Vi kommer att använda samma betalningsmedel för återbetalningen som du själv har använt vid beställningen, om du inte uttryckligen kommit överens med oss om något annat. I vilket fall som helst kommer återbetalningen inte att kosta dig något.

För företagskunder gäller ingen ångerrätt.

Reklamation

Som konsument har du rätt att reklamera en vara eller tjänst om varan eller tjänstens egenskaper avviker från det som avtalats eller som följer av lag. För att reklamera en felaktig vara eller tjänst ber vi dig att omgående kontakta vår kundtjänst samt, i tillämpliga fall, återsända produkten till oss.

Returadress

Vid händelse av reklamation eller utövande av ångerrätten ska varan returneras till följande adress:

Chefakademin i Stockholm AB, S:t Eriksgatan 26, 112 39 Stockholm

Ändring av villkor

Vi kan komma att uppdatera Villkoren från tid till annan.

Tvistlösning konsument

Vid eventuell tvist har du som konsument möjlighet att få din sak prövad av Allmänna reklamationsnämnden enligt de regler som gäller för nämndens verksamhet. Du kan få information om Allmänna reklamationsnämndens verksamhet på arn.se och postadressen är Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm.

Som konsument har du vidare möjlighet att vända sig till EU-kommissionens onlineplattform för tvistlösning. Tvistlösningsplattformen går att finna via http://ec.europa.eu/odr.

Tillämplig lag och tvist

Svensk lag tillämpas på Villkoren och avtalet mellan dig och oss. Tvister avgörs av allmän svensk domstol.

Kundtjänst

Vid frågor kan du kontakta vår kundtjänst:

minasidor.chef.se
E-post: kundtjanst@chef.se
Telefon: 010-490 04 00
Öppettider: Tis-fre kl 09.00-10.30


Villkor för prenumerationer som tecknats tidigare än 2024-04-05 hittar du här.