Prenumerationsvillkor: Chef och Chefboken

Senast uppdaterad: 2021-06-02

Allmänt

Dessa köp- och leveransvillkor (”Villkoren”) tillämpas vid beställning av prenumeration på tidningen Chef och appen Chefboken på Chef Stockholm AB:s (nedan ”Chef” eller ”vi/vår/oss”) webbplats https://chef.se/ (”Webbplatsen”). Vid beställning godkänner du Villkoren enligt nedan. Avtalet ingås i samband med att din beställning accepteras av oss.

I samband med beställning erbjuds du möjligheten att skapa ett konto på Webbplatsen. Därigenom behöver du godkänna separata användarvillkor för Chef.se

Dessa Villkor gäller både om du är konsument eller företagskund, men vissa delar av Villkoren gäller enbart om du är konsument i enlighet med vad som följer av gällande lagstiftning till skydd för konsumenter. Med ”konsument” avses enligt lagen en fysisk person som handlar huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet, dvs. för sitt privata bruk.

Personuppgifter

Din integritet är viktig för oss. Vill du veta mer om hur vi behandlar dina personuppgifter och Chefs användning av cookies kan du läsa mer om det här: integritetspolicy.

Tidsbegränsad prenumeration (Chef)

Din prenumeration på tidningen Chef är tidsbegränsad och kommer att avslutas automatiskt efter avtalad period. Du kommer dock att erhålla att erbjudande om att förnya din prenumeration. Önskar du inte förnya kan du bortse från erbjudandet.

Tillsvidareprenumeration (Chefboken)

Din prenumeration på Chefboken är en tillsvidareprenumeration som innebär att tjänsten beställs för en viss tidsperiod (vanligtvis per halvår eller år) och därefter förlängs med samma period om du inte säger upp prenumerationen senast fyrtiofem (45) dagar innan avtalsperioden löper ut. Är du konsument skickar vi en påminnelse om din möjlighet att säga upp prenumerationen i god tid innan avtalstiden löper ut. Utebliven betalning gäller inte som uppsägning. Uppsägning av en tillsvidareprenumeration sker via kontakt med vår Kundservice. Du hittar kontaktuppgifter längst ner på den här sidan och på din faktura.

Någon återbetalning medges inte när prenumerationen sägs upp i förtid.

Priser och betalning

Priser i beställningsformulär på Webbplatsen anges i svenska kronor, exklusive moms. När du ska betala i kassan anges priset i svenska kronor, inklusive moms. Vid beställning av produkter som ska skickas utanför Sverige tillkommer fraktavgift.

Vid fakturabetalning genereras en faktura vid köp. Vid försenad betalning av avi/faktura kan eventuell påminnelseavgift samt dröjsmålsränta tillkomma.

Vid kortbetalning samarbetar Chef med DIBS Payment Services, som är en av Nordens ledande leverantörer av betaltjänster via Internet och certifierade enligt kortindustrins nya skärpta säkerhetskrav PCI-DSS (Payment Card Industry Data Security Standard). DIBS säkerhet granskas årligen av såväl VISA som MasterCard.

Orderbekräftelse

När vi mottagit och bekräftat din beställning skickar vi snarast en orderbekräftelse till din e-post med information om din beställning. Kontrollera alltid din orderbekräftelse och kontakta oss snarast om du har några frågor angående din beställning.

Leveranstid

Leveranstiden för varor är 2-25 arbetsdagar från beställningsdagen.

Vid förseningar av leveransen kommer du att meddelas om detta via e-post. Vid leveransförsening vid upprepade tillfällen kan du ha rätt till kompensation. Vi reserverar oss för slutförsäljning och eventuella uppenbart felaktigt angivna priser.

Ångerrätt och återbetalning

Som konsument har du rätt att ångra köpet inom fjorton (14) dagar från och med den dagen du ingick avtalet (appen Chefboken) eller du har mottagit din vara (tidningen Chef). Vid beställning av tidningen Chef gäller ångerrätten bara då produkt och förpackning återlämnas i oförändrat skick. Produkten får ej vara använd, men förpackning får ha öppnats varsamt. Vill du utöva ångerrätten ska du kontakta vår kundtjänst samt, i tillämpliga fall, återsända varan till oss.

Observera att ångerrätten inte gäller beställningar av lösnummer av en tidning eller en tidskrift.

Om du i egenskap av konsument utövar din ångerrätt kommer vi att återbetala de betalningar vi fått från dig, bland dem också fraktavgift (med ett belopp som motsvarar kostnaden för den billigaste standardleverans vi erbjuder). Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och i vilket fall som helst senast fjorton (14) arbetsdagar från och med den dag då vi underrättades om att du ångrar din beställning. Vi kommer att använda samma betalningsmedel för återbetalningen som du själv har använt vid beställningen, om du inte uttryckligen kommit överens med oss om något annat. I vilket fall som helst kommer återbetalningen inte att kosta dig något.

För företagskunder gäller ingen ångerrätt.

Reklamation

Som konsument har du rätt att reklamera en vara eller tjänst om varan eller tjänstens egenskaper avviker från det som avtalats eller som följer av lag. För att reklamera en felaktig vara eller tjänst ber vi dig att omgående kontakta vår kundtjänst samt, i tillämpliga fall, återsända produkten till oss.

Returadress

Vid händelse av reklamation eller utövande av ångerrätten ska varan returneras till följande adress.

Chefakademin i Stockholm AB, S:t Eriksgatan 26, 112 39 Stockholm

Ändring av villkor

Vi kan komma att uppdatera Villkoren från tid till annan.

Tvistlösning konsument

Vid eventuell tvist har du som konsument möjlighet att få din sak prövad av Allmänna reklamationsnämnden enligt de regler som gäller för nämndens verksamhet. Du kan få information om Allmänna reklamationsnämndens verksamhet på arn.se och postadressen är Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm.

Som konsument har du vidare möjlighet att vända sig till EU-kommissionens onlineplattform för tvistlösning. Tvistlösningsplattformen går att finna via http://ec.europa.eu/odr.

Tillämplig lag och tvist

Svensk lag tillämpas på Villkoren och avtalet mellan dig och oss. Tvister avgörs av allmän svensk domstol.

Kundtjänst

Vid frågor kan du kontakta vår kundtjänst:

minasidor.chef.se
E-post: kundtjanst@chef.se
Telefon: 010-490 04 00
Öppettider: Mån-fre kl 08.00-17.00

Ledarna-medlem? Kontakta Ledarnas kundservice: 0200-87 11 11.