Chefakademin / Alla ledarskapsutbildningar / Executive Master of Strategy

Executive Master of Strategy

När konkurrenter försöker ta marknadsandelar eller efterfrågan drastiskt förändras krävs handlingskraft från verksamhetens samtliga ledare. Vilka faktorer – inom och utanför organisationen – påverkar konkurrenskraften? Hur blir ditt företag branschens vinnare?

Målsättning med utbildningen

Executive Master of Strategy möter individers och organisationers behov av förnyelse och kompetensutveckling för ett förbättrat ledningsarbete. Oavsett om du arbetar inom produktion, marknadssidan, HR, IT, FOU eller andra mer generella arbetsuppgifter så ställer dagens näringsliv allt högre krav på ett strategiskt kunnande för att tillhöra en ledningsgrupp. Det är inte längre bara den högsta bolagsledningen som ska kunna tänka strategiskt. Behovet av snabbhet och flexibilitet gör att de strategiska frågorna har decentraliserats.

För vem?

För vem

Du är troligtvis chef i en operativ ledningsgrupp eller strävar efter att nå dit. Du kan även på annat sätt aktivt bidra till att driva och leda verksamheten.

Din yrkesroll ställer krav på att du bidrar till ledningsarbetet med en helhetssyn – ansvaret i din nuvarande eller framtida roll går därmed bortom specialistrollens. Vår Executive MBA genomförs på svenska men det kan förekomma litteratur på engelska.

Diplomerad: Tre program för en Executive MBA

Det finns flera vägar att nå din Executive MBA och tanken är att du och dina behov styr hur du når målet. Totalt erbjuder vi tre forskningsbaserade och mångårigt utvecklade masterprogram som i kombination ger dig en konkurrenskraftig Executive MBA-examen: Executive Master of Leadership & Management, Executive Master of Strategy och Executive Master of Finance.

Du bestämmer själv i vilken ordning du genomför dem och du kan också välja att förpliktiga dig till ett delprogram i taget om det främst är ett specifikt område som lockar. Tillsammans kommer de tre programmen ge dig bästa möjliga förutsättningar att bli en skicklig, hållbar och framgångsrik verksamhetsledare.

Tre delprogram utgör tillsammans en Executive MBA

Få en glimt av den festliga diplomeringsceremonin!

Delar ur innehållet:

  • Strategi och ansvar
  • Arenor
  • Affärer
  • Strategiska arbetssätt
  • Strategi ur ett helhetsperspektiv

Förkunskaper:

Du har minst några års erfarenhet av att aktivt driva verksamhetsutveckling och strategiskt arbete. I programmet förekommer litteratur och föreläsningar på engelska.

”Executive Master of Strategy gav en verktygslåda som kan anpassas efter mina och organisationens behov. Något som gick att tillämpa direkt under utbildningen.”

Carina Zolland, chef Marknad, Luleå Energi

Deltagarna berättar

Executive Master of Strategy - fullständig programinformation

Ladda ner den fullständiga programinformationen som PDF, att till exempel visa för din chef. Ange dina uppgifter så skickar vi dokumentet per e-post.

*” anger obligatoriska fält

Namn:*
*
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

programansvarig

Pontus Wadström

Pontus Wadström har jobbat med strategi, styrning och förändring i drygt 20 år. Han har varit ansvarig för strategi- och förändringsfrågor i globalt börsnoterat bolag, i start-ups och arbetat som strategi- och managementkonsult.

Pontus delar sin tid mellan rådgivning, utbildning och forskning. I sitt praktiska arbete jobbar han mot alla branscher och typer av organisationer. Fokus, både i arbetet och i forskningen, är hur ledningar och styrelser bör arbeta med strategi, styrning och förändring för att skapa organisationer som är bättre på att anpassa sig och därmed ökar chanserna att bli långsiktigt framgångsrika.

Forskningen bedrivs på Industriell ekonomi på Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm där han också disputerat. I grunden är Pontus civilekonom med psykologiexamen. Hans kombinerade kunskap om management, industriell ekonomi och psykologi samt praktiska erfarenhet från olika organisationer och branscher gör att han bidrar med unika insikter kring hur organisationer kan prestera bättre i föränderliga tider, insikter som även publicerats i böcker och artiklar.

Om Executive Master of Strategy