Chefakademin / Alla ledarskapsutbildningar / Executive Master of Finance

Executive Master of Finance

Många chefer har behov av djupare insikter i ekonomisk analys. Minskad osäkerhet kring redovisning och finansiella samband kan spara tid och pengar. Den interna kommunikationen och besluten snabbas upp samtidigt som de nyvunna kunskaperna kan ge stora positiva effekter på lönsamheten.

Målsättning med utbildningen

Executive Master of Finance utgår från ett helhetsperspektiv på ekonomi där de finansiella och redovisningstekniska frågorna placeras i ett strategiskt sammanhang. Syftet med programmet är att du ska lära dig de senaste rönen inom finansiell ekonomi och redovisning – kombinerat med ett praktiskt perspektiv. Efter utbildningen skall du ha erhållit en förståelse för hur ett ekonomiskt tänkande i vardagen kan bidra till att lyfta effektiviteten och lönsamheten i ditt företag. Under utbildningen kommer vi att analysera en rad företag som har tagit nya initiativ för att bryta gamla, invanda beteenden och mönster.

För vem?

Du är troligtvis chef i en operativ ledningsgrupp eller strävar efter att nå dit. Du kan även på annat sätt aktivt bidra till att driva och leda verksamheten.

Din yrkesroll ställer krav på att du bidrar till ledningsarbetet med en helhetssyn – ansvaret i din nuvarande eller framtida roll går därmed bortom specialistrollens. Vår Executive MBA genomförs på svenska men det kan förekomma litteratur på engelska

”Tack Chefakademin för en riktigt proffsig utbildning och särskilt tack till mina nyvunna vänner och projektgruppskollegor.”

Marie Berner Moberg, Regional Director Nordics på Rapid7

”Det är verkligen en ynnest att ta sig tid för att tillskansa sig ny kunskap som berikar på så många vis.”

Marie Berner Moberg, Regional Director Nordics på Rapid7

Diplomerad: Tre program för en Executive MBA

Det finns flera vägar att nå din Executive MBA och tanken är att du och dina behov styr hur du når målet. Totalt erbjuder vi tre forskningsbaserade och mångårigt utvecklade masterprogram som i kombination ger dig en konkurrenskraftig Executive MBA-examen: Executive Master of Leadership & Management, Executive Master of Strategy och Executive Master of Finance.

Du bestämmer själv i vilken ordning du genomför dem och du kan också välja att förpliktiga dig till ett delprogram i taget om det främst är ett specifikt område som lockar. Tillsammans kommer de tre programmen ge dig bästa möjliga förutsättningar att bli en skicklig, hållbar och framgångsrik verksamhetsledare.

Tre delprogram utgör tillsammans en Executive MBA

Få en glimt av den festliga diplomeringsceremonin!

Delar ur innehållet:

  • Ekonomiska begrepp
  • Finansiell analys och nyckeltal
  • Investeringskalkyler
  • Förvärv och företagsvärdering
  • Helhetsperspektiv med fokus på affären

Förkunskaper:

Du har minst några års erfarenhet av att aktivt driva verksamhetsutveckling och strategiskt arbete. I programmet förekommer litteratur och föreläsningar på engelska.

”Det har blivit lättare för mig som chef att sätta mål för andra nu när jag har kunskap om hur övergripande ekonomiska nyckeltal påverkas av andra KPI:er.”

Mattias Brodén, Development & Logistics Manager, Holmen Paper

Deltagarna berättar

Executive Master of Finance - fullständig programinformation

Ladda ner den fullständiga programinformationen som PDF, att till exempel visa för din chef. Ange dina uppgifter så skickar vi dokumentet per e-post.

*” anger obligatoriska fält

Namn:*
*
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

programansvarig

Gunnar Åkesson

Gunnar Åkesson har en bakgrund som forskare och lärare i företagsekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm. Han har varit programansvarig och teamledare för företagsinterna program vid Institutet för företagsledning (IFL) och programansvarig för både skräddarsydda och öppna ledarutvecklingsprogram vid Handelshögskolan Executive Education.

Vid sidan av rollen som programansvarig verkar Gunnar som coach och handledare till nyckelbefattningshavare. Han arbetar dessutom som konsult och rådgivare i affärs- och ledarutvecklingsfrågor med fokus på förändring och kommunikation.

Om Executive Master of Finance