”Min Executive MBA blev användbar både för mig och organisationen”

Susanne Waleij på fastighetsbolaget Balticgruppen AB har läst vår Executive MBA. Här delar hon sina erfarenheter från de tre masterprogrammen och hur de kommit till användning i verksamheten.

Susanne Waleij på Balticgruppen, som bland annat utvecklat stationsområdet i Umeå.

Susanne Waleij har sin bakgrund inom HR, men i samband med sin Executive MBA övertog hon även ansvaret för kommunikation- och IT verksamheten på Balticgruppen, ett privat fastighetsbolag.

Innan hon valde utbildning gjorde hon noggrann research av olika leverantörer och tog referenser för att ge både henne och företaget rätt förutsättningar för bästa utfall i investeringen. Valet föll på en Executive MBA hos Chefakademin, som består av tre program inom ledarskap, strategi och finans, och som man oftast läser ett i taget, i den takt som passar en själv bäst. Susanne valde ett tidsupplägg där det tog henne tre år att bli diplomerad.

”Jag hörde mycket gott om denna Executive MBA. Att kunna välja ett program i taget och samtidigt ha möjlighet att arbeta parallellt avgjorde mitt val. Sedan var det också både intressanta och företagsnyttiga områden som omfattades”, berättar Susanne.

Efter att nu ha tagit sin Executive MBA är hon mycket nöjd med resultatet.

”Det blev också en lyckad kombination att genomföra programmen i samband med rollbytet och mitt utökade ansvar. Jag kunde direkt dra nytta av det jag fick med mig, både i min ledarroll och inom arbetet i koncernledningen.”

När det gäller Susannes olika roller i verksamheten har hon aldrig varit rädd för att fråga när hon inte förstått något. Hon har även känt att hon kan ta plats i de frågor som engagerar.

”Att gå programmen har förstärkt min förmåga och fortsatt inspirera på flera sätt”, säger Susanne.

Susannes entusiasm och engagemang under och mellan masterprogrammen är också något som uppmärksammats av Balticgruppens VD och koncernchef, David Carlsson.

”Balticgruppen AB är ett Umeåbaserat privat fastighetsbolag som utvecklar, bygger och förvaltar fastigheter sedan 1987. Vår strategi baseras på dialog-insikt-utveckling i syfte att löpande utveckla verksamheten. Ambitionen är att genom optimalt resursutnyttjande och framsynt stadsutveckling kunna bidra till ett attraktivt och hållbart Umeå”, framhåller David.

”Vi har få anställda i förhållande till omsättning, investeringar och balansräkning, samt stor andel köpta tjänster. Därför är medarbetarnas kompetens och engagemang avgörande faktorer. Att läsa en Executive MBA innebär att man utvecklas teoretiskt i att leda och driva verksamheter ur ett helhetsperspektiv.”

”Det är en utbildning med tyngd som bidragit till att Susanne utvecklats till en ännu bättre företagsledare. Utvecklingen sker absolut inte av sig själv utan det krävs en nyfikenhet. Susanne har applicerat de nyvunna teoretiska kunskaperna på våra olika verksamheter, inklusive sin egen”, säger David.

”Under tiden hon gick sin Executive MBA resonerade hon även löpande med mig och koncernledningen kring bolagets strategi, lönsamhet och tillväxt. Susanne var även innan delaktig i koncernens övergripande strategiska arbete och tillförde mycket utifrån sin specialistkompetens och allmänna klokhet. Nu ställer hon frågor och kommer med inspel utifrån nya perspektiv och med ny kunskap.”

”Min filosofi är att respektive verksamhetschef och medlem av koncernledningen har ett helhetsansvar för sin verksamhet, men ett delansvar för koncernen. Att då se en sådan tydlig förflyttning hos en medarbetare som jag sett hos Susanne, är en tillfredsställelse och en förutsättning för att vi ska kunna ha en lönsam tillväxt även i framtiden”, säger David.

David Carlsson och Susanne Waleij.

”Något som verkligen stärkt mig efter programmen har varit att få inblick i alla områden i en verksamhet och att ha fokus på affären. Inte minst har jag fått en beställarkompetens utanför mina kärnområden. Det säger sig självt att det kan ha stor påverkan på resursutnyttjande och värde för lönsamheten”, slår Susanne fast.

Utöver det kunskapsmässiga, har dynamiken i ett aktivt nätverkande mellan erfarna deltagare från olika positioner och branscher givit ett stort mervärde.

”Att kunna dela erfarenheter såväl yrkesmässigt som privat, ger en helt annan dimension än att bara ’gå en kurs’ på några dagar. De människor jag mött och som gjort denna resa tillsammans med mig, har jag och kommer jag att ha fortsatt kontakt med. Ett väldigt värdefullt nätverk där vi hjälper och stöttar varandra i stort som smått”, berättar Susanne.

Susanne anser att programmen höll en hög kvalitet och variation av lärfokus. Respektive program bestod av både relevanta och inspirerande föreläsare som blandades med grupparbeten och individuella uppgifter. Hon lyfter även momentet med genomgående reflektion under programmen som väldigt givande. Att ta sig tid att tänka till i det dagliga och fundera på vad man lärt sig och få dela med andra, är något hon idag även uppmanar sina medarbetare att göra.

”Jag hade med mig ledarerfarenhet och har även gått ett antal ledarskapsutbildningar tidigare. Ofta vet man vad som behöver göras, men att genomföra det som behövs är inte alltid lika självklart och något som vi lade stor tonvikt vid i programmen. Specifikt i Executive Master of Leadership & Management, som gav mig en djupare förståelse för och ett bredare perspektiv på mitt eget ledarskap.”

”Att även få en bekräftelse på att jag redan idag har kunskap och applicerar denna, har givit mig en ökad tyngd i min egen roll, där det relationella och närvarande ledarskapet alltid varit väldigt viktigt för mig. Det är också en skön känsla att få bekräftat att vi som organisation fokuserar på rätt frågor i vår ledarskapsutveckling. När jag även gick de övriga två programmen, var det den röda tråden i helheten som gjorde att alla bitar föll på plats”, berättar Susanne.

Hon medger att det krävt en hel del tid och engagemang av henne under utbildningens gång, för att få ut det mesta möjliga av respektive program.

”Det har varit ett hårt arbete, både tidsmässigt och i form av prestation, men det har absolut varit värt det. Tiden och engagemanget jag lagt ner har givit mig en hållbar investering i mig själv och min personliga utveckling och jag är verkligen glad att jag gjorde detta”, avslutar hon.