En Executive MBA hos Chefakademin

På den här sidan får du veta vad en Executive MBA-examen hos Chefakademin innebär, och hur den kan ta dig framåt utan avbrott i karriären.

Vad är en Executive MBA?

Visste du att en Executive MBA (EMBA) är det perfekta valet för att framgångsrikt bemästra en ledande roll med helhetsansvar för verksamheten?  Utbildningen ger dig en Master of Business Administration-examen, som är en kvalitetsstämpel i din karriär. Samtidigt får du kunskap och verktyg för att redan nu prestera bättre i din roll.    

Nyckelskillnader jämfört med en traditionell MBA:

Målgrupp: Executive MBA-program riktar sig till erfarna yrkesverksamma och chefer med betydande arbetslivserfarenhet. Traditionella MBA-program kräver inte samma yrkeserfarenhet och är inte lika praktiskt inriktade. En Executive MBA ger därför en stimulerande inlärningsmiljö med rum och tid för erfarenhetsutbyten med andra i liknande roller.  

Innehåll: Executive MBA-program fokuserar på avancerade ämnen och tillämpad kunskap relevanta för ledare och chefer, med möjlighet till specialisering inom ledarskap, strategi, organisation och ekonomi.  

Upplägg: Du tar ett program i taget i den takt som passar dig. Utbildningen genomförs med träffar under tre dagar cirka varannan månad. Traditionella MBA-program kräver oftast ett heltidsengagemang med en paus från arbetslivet. Ett Executive MBA-program passar in i din pågående ledarkarriär.  

Nätverk: Executive MBA samlar erfarna yrkesverksamma från olika branscher och sektorer. Detta ger en unik möjlighet att nätverka och lära av andra ledare. 

I slutändan ger både Executive MBA och traditionell MBA värdefulla insikter och färdigheter inom företagsadministration. Men Executive MBA-utbildningen har fördelen att den är anpassad till din erfarenhet och karriärsituation. Varför vänta? Ta nästa steg mot din framtid med en Executive MBA idag.

En Executive MBA-examen på Chefakademin

Vårt Executive MBA-program är utformat för att passa in i ditt hektiska schema, med en flexibel studiemodell som låter dig balansera arbetsliv och studier utan att göra avbrott i din karriär.

För att erhålla en Executive MBA-examen hos oss behöver du gå de tre delprogrammen Executive Master of Leadership & Management, Executive Master of Finance samt Executive Master of Strategy. Programmen är fristående och du kan läsa dem oavsett inbördes ordning. Varje program är cirka 6-8 månader långt och innehåller ett projektarbete som görs i grupp och är en del av examinationen. När du blivit godkänd i tre program blir du diplomerad Executive Master of Business Administration

Vår Executive MBA – din framtid

Diplomerade Executive MBA-deltagare hos Chefakademin

Vår Executive MBA, en del av Chefakademin (tidigare Mgruppen), står på en gedigen bottenplatta med grund i över 80 års erfarenhet av att utbilda chefer och ledare. Innehåll och upplägg uppdateras ständigt utifrån förändrade behov och ny forskning. Våra programledare är alla disputerade inom sina ämnesområden, med praktisk erfarenhet från såväl privat som offentlig sektor. De uppskattas för sitt pedagogiska sätt att göra det komplicerade begripligt och möjliggöra praktisk tillämpning. Dessutom har vi ett Academic Board som säkerställer diplomets giltiga kvalitet.  

Mgruppen har, under olika namn, funnits sedan 1930-talet. Vi har stöttat och rustat ledare genom decennier, ibland i tider av svindlande förändring, avgrundsdjupa kriser, men också i perioder när utvecklingen blomstrar. Hela tiden med samma outtröttliga mission: att utveckla ledare och organisationer för att bättre kunna leda sig själva, andra och verksamheter för bra resultat. 

I den senaste delen av vår resa har vi bytt namn till Chefakademin genom en sammanslagning med ledarskapsmagasinet Chef.  Vi vill påstå att vi är experter på frågor som rör ledarskap, organisation och management. Både vad gäller innehåll och upplägg. Vi vänder oss till ambitiösa ledare och organisationer som vill utveckla sin verksamhet inom strategi, ledarskap och management. 

Hos oss får du en Executive MBA-examen som kommer att ge bestående effekt för dig och din organisation.