Regelbunden reflektion höjer prestationen

Caroline Lornudd är ledarskapsforskare och har bland annat doktorerat i Medical Management vid Karolinska Institutet. Här berättar hon om masterprogrammet Executive Master of Leadership, som hon leder för Chefakademins räkning.

Caroline Lorndudd leder Executive MBA-programmet Master of Leadership.
Caroline Lorndudd leder Executive MBA-programmet Master of Leadership.

Caroline Lornudds forskning inkluderar bland annat ledning och styrning av ett hållbart arbetsliv och utvärdering av effekter av ledarskapsprogram. Det akademiska perspektivet kombinerar Caroline med en gedigen praktisk bakgrund inom det arbets- och organisationspsykologiska fältet.

Hon brinner för hur man överför ny kunskap om ledarskap och management till handling, och av utbildningsdeltagarna hyllas hon för sitt pedagogiska sätt att översätta forskning till något som ledare och chefer kan använda praktiskt.

Som programansvarig för Executive Master of Leadership & Management bygger hon broar mellan forskning och praktik genom att facilitera lärandet i gruppen som ett komplement till föreläsningarna. Deltagarna uppmuntras att omsätta sina insikter i vardagen, så att lärandet får genomslag i resten av organisationen. Att testa nytt i vardagen möjliggörs också genom den inspiration, nya insikter och de verktyg som deltagarna får ta del av genom alla de olika föreläsare som medverkar i programmet.

Vad vill du att de som deltar och deras organisationer skall få med sig av kunskap och insikter?

Programmet innehåller fem angelägna moduler som belyser ledarskap och management ur olika perspektiv, berättar Caroline. Det läggs stor tonvikt vid att ny kunskap ska omsättas till handling i den egna organisationen. Med avstamp i vårt moderna komplexa arbetsliv är målet att varje deltagare ska utveckla sin ledarförmåga, stärka tilltron till densamma och lyckas förvandla nya insikter till handling. Till fördel för dem själva, för sina medarbetare och för sin organisation som helhet.

Har du några konkreta exempel?

Programmet omfattar utveckling i att leda sig själv, andra och verksamheten. Konkreta exempel på lärande från programmet är hur man strukturerar sin tid för ett mindre splittrat chefsuppdrag – leda sig själv, utveckling av retoriska kunskaper för att skapa motivation – leda andra, och förmåga att utveckla affären baserat på fakta i stället för på lösa antaganden – leda verksamheten.

Hur ser du på det livslånga lärandet?

En ledare som håller i möten på samma sätt i 30 år utan att fundera på det – har den personen 30 års erfarenhet av att hålla i möten eller ett års erfarenhet 30 gånger?

Många chefer har mycket på sitt bord och är handlingsinriktade. Det är lätt att förstå att många inte tar sig tid till reflektion – att stanna upp och fundera. Men lärande bygger på att vi reflekterar över det vi är med om, annars fortsätter vi att göra på samma sätt år efter år.

Studier (t ex Tannenbaum och Cerasoli, 2013) visar att regelbunden reflektion i team leder till 25 procent bättre prestation, genom att man lär sig och modifierar sitt arbetssätt. Mitt tips för ett livslångt lärande är därför att bygga in reflektionstid för alla ledare och ledningsgrupper.”

Om Executive Master of Leadership

Caroline Lornudd delar personligen kunskaper och erfarenheter under programmet. Några av de övriga föreläsare du möter är:

Stefan Söderfjäll.

Stefan Söderfjäll

Stefan Söderfjäll är fil.dr i psykologi, organisationskonsult, författare och en av Sveriges mest framträdande ledarskapsexperter. Främst intresserar han sig för hur man kan skapa goda förutsättningar för motivation, arbetsprestationer och välbefinnande på arbetet. Hans primära fokus har under de senaste åren varit att sprida vetenskaplig kunskap om och utveckla metoder för att mäta psykologiskt kapital – de mentala resurser som vi människor har i varierande utsträckning och som stora mängder forskning har visat sig ha betydelse för hur vi leder oss själva och andra. 

Johan Sköld

Johan Sköld är en nytänkande ledare från näringslivet, och anses vara en av Sveriges främsta föreläsare inom faktabaserad affärsutveckling. Tidigare deltagare har återkopplat att Johans föreläsningar har hjälpt dem att bli modigare, att de har förbättrat sättet att rekrytera talanger samt att de har blivit bättre på att ta beslut att baserat på fakta i stället för på antaganden.

Åsa Lundquist Coey

Åsa Lundquist Coey är doktor i Management & Complexity. Hon vänder sig emot förenklade ”framgångsrecept för ledare” och skissar i stället upp de oförutsägbara och komplexa sammanhang som ledare dagligen behöver navigera i, och stå ut med. Alla i organisationen både påverkar och påverkas av varandra, och makt utgör en central del. Detta och mer tar hon upp under sitt mycket uppskattade utbildningsblock.