Leda verksamhet

Vi vågar säga att vi är lite unika med att kunna erbjuda ledarskapsutbildningar inom samtliga tre grunddimensioner: Leda sig själv, leda andra samt leda verksamhet. Det betyder att vi kan hjälpa chefer och ledare på samtliga nivåer inom en organisation.

Samtliga ledarskapsutbildningar innehåller inslag som syftar till att utöka självinsikt och djupare reflektion över hur vi påverkar andra. Allt vi gör syftar till att förbättra verksamheten, men ur ett ledarskapsperspektiv är det nödvändigt att vi urskiljer och fördjupar oss i vad det betyder.

Här finner du några av de utbildningar där tyngdpunkten ligger på strategi och versamhetsutveckling.

Inte vad, men hur

Du kan läsa om ledarskap i en bok eller på nätet. Men det blir inte ditt ledarskap kopplat till just din unika situation. För att utveckla sitt personliga ledarskap krävs tid och ett forum som låter dig blicka inåt och se djupare i dig själv – att se dig själv genom andra och förstå hur du uppfattas och hur ditt beteende påverkar din omgivning. Vilken informell roll du har under ytan i en grupp. Ett villkor för att förstå sina medarbetare på riktigt är att du först förstår dig själv.

Mgruppens Executive MBA

En flexibel och konkurrenskraftig Executive MBA för dig i en strategisk ledarroll. Välj vilket av de tre delprogrammen du vill inleda vägen mot diplomering med.

Sammanfattade ledarskapsböcker

Chefboken om verksamhetsutveckling

Chefboken är den smarta appen som handplockar och sammanfattar den viktigaste ledarskapslitteraturen, så att du hinner hänga med – till exempel med vad expertisen säger inom verksamhetsutveckling. Läs eller lyssna på bara 30 minuter!

Ta reda på mer