Chefakademin / Alla ledarskapsutbildningar / Förstärk ditt ledarskap

Förstärk ditt ledarskap

Påbyggnadsutbildning för dig med flera års erfarenhet i rollen som ledare där innehållet skräddarsys utifrån dina behov och utmaningar samtidigt som du klär på och fördjupar dina ledarkunskaper. Här får du ett intensivt, engagerande och inspirerande program som ger dig personligt grundade ledarskapsverktyg som gör verklig skillnad för att skapa resultat!

Effektivt ledarskap börjar med en fördjupad personlig förståelse för ditt eget unika sätt att agera som ledare och hur just du kan bli mer effektiv när du leder andra. 

Att förstärka ditt personliga ledarskap är nyckeln till framgång i ett arbetsliv där förändringstakten hela tiden upplevs gå allt snabbare. Som chef och ledare med både erfarenhet och ledarskapsutbildning i bagaget vill du nu utveckla din ledarskapsförmåga ytterligare för att kunna påverka, motivera och utveckla individer och grupper att nå uppsatta mål.

För vem?

Förstärk ditt ledarskap är programmet för dig som har flera års erfarenhet som chef eller ledare. Du har tidigare gått ledarutvecklingsprogram där du har fått både verktyg och teoretiska modeller för ditt ledarskap. Nu vill du få ny inspiration, uppdatera dig och få möjlighet att fördjupa ditt ledarskap ytterligare.

Målsättning med utbildningen

Förstärk ditt ledarskap är ett intensivt, engagerande och inspirerande program där du får personligt grundade ledarskapsverktyg som gör verklig skillnad för att skapa resultat. Du får konkreta modeller för ett personligt ledarskap som du direkt kan använda i din arbetssituation.

Utbildningen ger ett unikt upplevelsebaserat lärande med övningar i olika sätt att agera som ledare, reflektion och samtal med andra chefer och ledare i liknande situation, träning i smågrupper, både egna och andras angelägna fallbeskrivningar och ett teoretiskt ramverk. Dina lärdomar kan du på ett direkt och självklart sätt använda i din ledarskapsvardag.

Frågor? Kontakta oss!

Delar ur innehållet

Utveckla och leda verksamheten

 • Dynamiken i förändringsprocesser
 • Samarbetsförmåga och att skapa resultat tillsammans

Utveckla och leda andra

 • Kommunikation – Utifrån en tydlig samtalsmodell får du möjlighet att utforska olika kommunikationsnivåer och träna på tydlighet i budskapet
 • Coachande ledarskap
 • Feedback – Hur du ger och tar emot återkoppling
 • Konflikthantering när du är en del av konflikten
 • Konflikthantering när du står utanför konflikten
 • Gruppers utveckling och vikten av effektiva team
 • Relationskompetens – fördjupad förståelse för vad som krävs för att skapa tillitsfulla relationer

Utveckla och leda dig själv

 • Din ledarstil – hur använda dina styrkor och arbeta med dina svagheter?
 • Självkännedom och personligt ledarskap– vad påverkar ditt beteende/dina beslut? Hur påverkas du av andra? Hur påverkar du andra?
 • Din ledarskapssyn – Förståelse för din personliga syn på ledarskap
 • Ökad tydlighet och stärkt mod att kliva fram som ledare

Vi bjuder din chef på utbildning!

Närmsta chefen spelar en viktig roll i medarbetarens utveckling och lärande. Chef- och ledarforum är en kostnadsfri utbildning för dig som är chef till deltagare på någon av våra utbildningar. Här får du en introduktion till vår pedagogik och strategi som enligt forskning visat sig ge avsevärt större effekt för deltagare på utbildning.

Har du ingen medarbetare på utbildning hos oss men är intresserad av hur vi jobbar? Du är såklart varmt välkommen!

Läs mer och anmäl dig!

Komplettera med coachingsamtal!

Du kan som tillval till utbildningen välja att fortsätta din utvecklingsresa med personligt stöd av utbildningsledaren. En serie om 3, 6 eller 10 samtal kan bokas antingen separat eller i samband med att du anmäler dig till utbildningen.

Läs mer

Förstärk ditt ledarskap - fullständig programinformation

Ladda ner den fullständiga programinformationen som PDF, att till exempel visa för din chef. Ange dina uppgifter så skickar vi dokumentet per e-post.

*” anger obligatoriska fält

Namn:*
*
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.
Susanne Markovska, programansvarig

programansvarig

Susanne Markovska

Susanne Markovska bidrar med ett humanistiskt och resultatinriktat ledarskap så att organisationer kan vara både mänskliga och hållbart framgångsrika. Hennes personliga ledarskap brukar beskrivas som både hårt och mjukt, vilket avspeglas i alla hennes program, som både utmanar och stöttar deltagarna i sin utvecklingsprocess.

Upplevelsebaserat lärande

Med hjälp av lite längre utbildningar, internatupplägg och 86 års erfarenhet skapar vi förutsättningar för att utveckla våra deltagares personliga ledarskap. Helt enkelt gedigna ledarskapsutbildningar. Upplevelsebaserat lärande bygger på att vi tillsammans på plats skapar situationer och diskussioner som blir grunden för vårt lärande. När vi bearbetar och reflekterar över dessa upplevelser kan vi dra lärdomar som får en djupare förankring. Våra hjärnor aktiveras på ett annat sätt än om vi bara läser en text, tittar på en film eller lyssnar på en föreläsning.

Se till att det får effekt

Vi vill att deltagare och arbetsgivare skall få så stor nytta som möjligt av ert utvecklingsarbete tillsammans med oss. Utöver de fysiska sammankomsterna inkluderar ledarprogrammet därför också ett ramverk med uppgifter före, under och efter utbildningen. De deltagare som får mest ut av sitt engagemang är de som fortsätter att arbeta aktivt med nya idéer och tillvägagångssätt när de kommer tillbaka till sin arbetsplats.

Tyngdpunkten på att träna under alla kursdagar ska ge förutsättningar att kunna omsätta kursens innehåll i handling direkt – för ett mer effektivt ledarskap.

Rödhårig kvinna tittar in i kameran

Medlem i Ledarna?

Som medlem i Sveriges chefsorganisation Ledarna har du rabatt när du bokar denna utbildning.

Frågor kring utbildningen? Vi hjälper dig!

Har du funderingar eller vill få hjälp med bokning? Fyll i dina kontaktuppgifter så hör vi av oss så snart vi kan! Du är också varmt välkommen att kontakta oss på telefon 08-731 41 51.

*” anger obligatoriska fält

Namn:*
*
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.