Är din arbetsplats redo för självledarskap?

Medarbetare som självständigt och engagerat jobbar i väl fungerande team mot uppsatta mål – det låter ju som en dröm för både arbetsgivare och chefer.
Eller?
”Alla verksamheter är inte redo för självledarskap”, säger Susanne Markovska på Chefakademin.

Susanne Markovska om självledarskap

Självledarskap betyder att medarbetare och chefer i hög utsträckning leder sig själva i det dagliga arbetet.
Att begreppet har trendat under senare år beror mycket på erfarenheterna under pandemin, när ökat självledarskap blev en nödvändighet för alla de verksamheter som brådstörtat var tvungna att ställa om till hemarbete.

”Då märktes tydligt att organisationer som redan tidigare hade jobbat med självledarskap – som ju bygger på tillit och målstyrning – hade lättare att släppa hem folk”, säger Susanne Markovska, programansvarig och kursledare på Chefakademin.

självledarskapets två grundstenar

  • En organisation som ger ansvar genom tydliga mål, tydliga roller och arbetssätt och löpande uppföljning.
  • Individer som tar ansvar för att själva driva sitt arbete inom givna ramar.

”De som tvärtom var vana vid att leda med kontroll, och med fysisk närvaro som en del i kontrollsystemet, hade svårare att ställa om. De verksamheterna och cheferna fick större utmaningar att leda i det nya läget.”

Att som medarbetare eller chef få möjlighet att lära sig mer om sig själv och utveckla sitt självledarskap är i stort sett alltid jackpot.
”Du ökar din självinsikt, självständighet och ditt självförtroende. Du stärker ditt inre driv och förmågan att ta självständigt ansvar för ditt uppdrag, din egen utveckling, din framtid och ditt liv”, konstaterar Susanne Markovska.

För chefer är det också ofta en vinstlott att leda självstyrande individer och team.
”Människor gillar autonomi. Handlingsutrymme gör att vi känner ett större ägandeskap för våra uppgifter och ger oss energi och lust att ta ansvar och få saker gjorda. När produktiviteten ökar så kan chefen själv bidra med aktiviteter, eller ägna sig mer åt strategiska uppgifter som stakar ut vägen framåt, utvecklar verksamheten och lyfter affären.”

Ofta är utökat självledarskap och personlig utveckling också en mycket lönsam win-win för arbetsgivare. 

Men faktum är att det finns verksamheter med inbyggda bromsar för självledarskap.
”Det kan handla om en arbetsplatskultur, organisationsstruktur och arbetssätt som sätter krokben för chefer och medarbetare med eget driv, som tar egna initiativ. Hierarkisk styrning, chefer som går in och detaljstyr och bristande tillit är andra effektiva självledarskapsdödare.”

Självledarskap hos Chefakademin

ledarskapstriangeln hos Chefakademin

Att leda sig själv ligger som botten i triangeln som Chefakademin använder som bild för att beskriva sin verksamhet – det är basen för att leda andra och leda verksamhet.

”Självledarskap är grunden för hela Chefakademins pedagogiska plattform och finns med i hela vårt erbjudande. Det handlar både om hur vi ser på människan och hur vi ser på ledarskap: allt börjar med förmågan att förstå och leda dig själv”, konstaterar Helene Öhman chef för utbildningserbjudandet på Chefakademin.

Hur ser det ut på din arbetsplats? Behöver ni lossa bromsarna för ert självledarskap?

LADDA NER WHITEPAPER

Checklista: Vad bromsar ert självledarskap?

Skapa rätt förutsättningar för självledarskap. Här är en checklista med sådant som organisationen kan behöva ta tag i för att skapa rätt förutsättningar för fungerande självledarskap. Ange dina uppgifter så skickar vi dokumentet per e-post.

*” anger obligatoriska fält

Namn:*
*
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.