4 risker med chefers brist på kompetens­utveckling

Kompetenta ledare ger friska och motiverade medarbetare. Dessutom leder bra chefer till hög lönsamhet. Trots detta är det svårt för chefer att få tid och budget för upskill. De som inte kompetensutvecklas riskerar istället att hamna på efterkälken och dra hela företaget med sig.

En lagom bra chef duger inte längre. En färsk undersökning som Chef låtit göra visar stora skillnader i engagemangsgrad hos anställda mellan de som menar att de har en bra chef och de som uppger att deras chef är utmärkt. Dessutom syns en tydligt ökad lönsamhet i företag med kompetenta chefer, medan de med svagare ledare istället backar ekonomiskt.

En artikel i Psychology Today slår fast att grundläggande ledarskapsförmåga ofta är en talang vi föds med, medan skillnaden mellan en bra och en utmärkt ledare snarare är en fråga om kompetensutveckling. Ändå prioriteras inte svenska chefers kompetensutveckling i den uträckning den borde – 37% av cheferna saknar eller känner inte till att det finns en budget för kompetensutbildning. Vilka risker löper då organisationer som inte sätter vidareutbildning högt på chefernas agenda?

  • Oengagerade och sjuka medarbetare
    Av den fjärdedel som i Chefs undersökning menar att de har en svag chef säger sig ingen vara engagerad i sin yrkesroll. I samma grupp är även sjukfrånvaron och stressnivåerna betydligt högre. Bland de medarbetare som istället bedömer att deras chef är utmärkt uppger 73% att de är engagerade på jobbet.
  • Lönsamheten går ner
    Gruppen som anser sig ha svaga chefer har sett en minskning av företagets lönsamhet med i snitt 17% under ett år. Respondenterna som uppger att de har en utmärkt chef har istället sett företagets lönsamhet öka med i snitt 16% under ett år.

“Nu under coronakrisen har chefer verkligen satts på prov. Det har blivit tydligt vilka verksamheter som ger stöd till sina chefer att snabbt utveckla nya kompetenser och vilka som fått kämpa för att hålla sig flytande. Digitaliseringen har tagit enorma och bestående kliv framåt. Nu räcker det inte längre att vara en helt okej chef. Man bör kartlägga och prioritera vilka områden som behöver stärkas upp, och sedan säkra tid och budget finns för kompetensutveckling” säger Patrick Costow, utbildningsansvarig på Chef.

Effektivisera investeringen – öka kompetensen hos flera chefer samtidigt

Patrick Costow menar att många borde utnyttja fördelarna med företagsanpassade utbildningar, där väl riktade insatser effektiviserar investeringen både tids- och budgetmässigt. I företagsanpassade utbildningar kan man höja kompetensen hos alla chefer på företaget samtidigt. När kursdeltagarna kan lyfta specifika utmaningar och använda sin egen vardag som underlag för diskussion och fortsatt lärande kan företaget snabbt maximera effekten.

“Man behöver både stärka grunden och lägga på de situationsanpassade kunskaperna för nya kanaler och situationer. Vilka behov och förutsättningar finns hos oss? Hur ska just vi göra? Ämnet förändringsledning har ökat ytterligare i popularitet under det senaste året, men fler efterfrågar även möjligheten att kunna gå direkt in på det praktiska kring exempelvis ledarskap i nya kanaler, som man med fördel kan göra i en utbildning som helt anpassas efter företaget” säger Patrick Costow.

Vi hjälper dig att företagsanpassa!

Undrar du hur vi kan hjälpa just din organisation eller ditt team att utvecklas? Fyll i dina kontaktuppgifter så hör vi av oss så snart vi kan.

*” anger obligatoriska fält

Namn:*
*
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Fortsätt läsa kostnadsfritt!

Vi behöver bara en minut…

Så roligt att du vill fortsätta läsa! Det får du strax göra, utan att betala något.

Skapa ditt gratiskonto
  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Dina uppgifter delas aldrig med tredje part. Läs vår integritetspolicy här.