Ny som chef (Fysiskt)

Att vara ny chef kan kännas övermäktigt. Känslan av att behöva kunna allt och leverera mot en idealbild är vanlig. Få bästa möjliga start med vår marknadsledande utbildning Ny som chef – ett gediget och verkningsfullt program för dig som är nybliven chef upp till två års erfarenhet.

Grattis till ditt nya spännande yrke! Chefsrollen kommer att bli en stor energikälla och ge dig gråa hår samtidigt. Nu behöver du bara lära dig jobbet. Hur duktig måste du vara för att gå Ny som chef? Hur blank kostym måste du ha? Och hur många högskolepoäng i ryggen? Vårt svar är enkelt – kom som du är.

Utbildningen skapar trygghet i chefsrollen, ger verktyg för att skapa resultat och lägger grunden för ditt personliga ledarskap.

Målsättning med utbildningen

Ny som chef är marknadens mest etablerade utbildning för dig som första gången blivit chef och som mest har två års erfarenhet som formell chef. Syftet med Ny som chef är att utveckla din förmåga att möta de sammanhang som du står inför i din nya roll.

Du får ta del av forskningsbaserade modeller och teorier samt hjälp att omsätta dessa till ditt praktiska arbete i vardagen. Du får möjlighet att dela erfarenheter och upplevelser med andra i samma situation, du får öva och testa olika lösningar, du får lära dig mer om de handlingsalternativ du har. Efter genomförd utbildning är vårt mål att du ska:

 • Känna dig trygg i rollen som chef och veta vad som förväntas av dig
 • Ha inhämtat tillräckligt med insikter om dig själv för att kunna börja utveckla ett personligt ledarskap
 • Ha beständig kunskap i de välbeprövade teorier, modeller och verktyg som utgör grunden för ett effektivt ledarskap som skapar resultat

För vem?

Ny som chef är marknadens mest etablerade ledarskapsutbildning för dig som första gången blivit chef med upp till två års erfarenhet som formell chef.

Har du redan hunnit samla på dig erfarenhet av att leda andra, men saknar en ledarskapsutbildning i botten? Då rekommenderar vi istället programmet Ledarskap för erfarna chefer!

jobbar du inom produktionen?

Om du arbetar som chef i en varuproducerande verksamhet rekommenderar vi i stället vår utbildning Chef i produktionen. Det är en liknande utbildning, med särskilt fokus på ledarskapet just inom produktionen.

Innehåll:

Introduktion – Chefs- och ledarskap

 • Chefskap – ett yrke.
 • Det dubbla representantskapet – länk-rollen.
 • Att gå från att vara en i gruppen till att bli chef över gruppen.
 • Vad innebär arbetsgivaransvaret?

Personlig utveckling och självinsikt

 • Hur upplever andra mitt ledarskap? – 360° feedback
 • Lärstilar – hur når jag alla med information?

Kommunikativt ledarskap

 • Hur utveckla en tydlig kommunikation.
 • Att ge och ta emot feedback.
 • Vad innebär ett coachande förhållningssätt och när passar det att använda?
 • Aktivt lyssnande och frågeteknik.
 • Struktur och praktisk träning på handlingsorienterat samtal.
 • Förberedelser och struktur för professionella samtal med svårt innehåll.

Att anpassa ledarskapet utifrån olika situationer

 • Att leda individer utifrån kompetens och uppgift.
 • Olika ledarstilar beroende på medarbetarnas motivation och kompetens.

Att skapa effektiva team och möjliggöra psykologisk trygghet

 • Att leda gruppers utveckling och att bygga tillit i en grupp – teori och verktyg.
 • Att leda tillfälliga team – psykologisk trygghet som plattform.

Att leda i förändring

 • Faser i förändring – reaktioner i förändring för individer och grupper.
 • Vad kan jag som chef göra för att uppnå önskat resultat med förändringsarbetet – verktyg och förhållningssätt.

Integrerat ledarskap

 • Att vara hållbar i sitt ledarskap.
 • Få ledarskapet att hända i vardagen utifrån ditt chefsuppdrag.
 • Min personliga handlingsplan.

Komplettera med coachingsamtal!

Du kan som tillval till utbildningen välja att fortsätta din utvecklingsresa med personligt stöd av utbildningsledaren. En serie om 3, 6 eller 10 samtal kan bokas antingen separat eller i samband med att du anmäler dig till utbildningen.

Läs mer

Ny som chef - fullständig programinformation

Ladda ner den fullständiga programinformationen som PDF, att till exempel visa för din chef. Ange dina uppgifter så skickar vi dokumentet per e-post.

*” anger obligatoriska fält

Namn:*
*
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

programansvarig

Anna Olcén

Anna Olcén har lång erfarenhet av att coacha och utbilda ledare kring verktyg, modeller och förhållningssätt.

Annas chef- och specialisterfarenhet inom human resources fokuserar på ledar- & organisationsutveckling, coaching, kommunikation och performance management.

Hennes erfarenheter är ovärderliga i skräddarsydda utvecklingsinsatser och spänner över flertalet branscher såsom media, IT- & management konsulting, advokatbyrå, medicinsk teknik och bank & försäkring.

Vi bjuder din chef på utbildning!

Närmsta chefen spelar en viktig roll i medarbetarens utveckling och lärande. Chef- och ledarforum är en kostnadsfri utbildning för dig som är chef till deltagare på någon av våra utbildningar. Här får du en introduktion till vår pedagogik och strategi som enligt forskning visat sig ge avsevärt större effekt för deltagare på utbildning.

Har du ingen medarbetare på utbildning hos oss men är intresserad av hur vi jobbar? Du är såklart varmt välkommen!

Rödhårig kvinna tittar in i kameran

Medlem i Ledarna?

Som medlem i Sveriges chefsorganisation Ledarna har du rabatt när du bokar denna utbildning.

Upplevelsebaserat lärande

Med hjälp av lite längre utbildningar, internatupplägg och 86 års erfarenhet skapar vi förutsättningar för att utveckla våra deltagares personliga ledarskap. Helt enkelt gedigna ledarskapsutbildningar.

Upplevelsebaserat lärande bygger på att vi tillsammans på plats skapar situationer och diskussioner som blir grunden för vårt lärande. När vi bearbetar och reflekterar över dessa upplevelser kan vi dra lärdomar som får en djupare förankring. Våra hjärnor aktiveras på ett annat sätt än om vi bara läser en text, tittar på en film eller lyssnar på en föreläsning.

Se till att det får effekt

Vi vill att deltagare och arbetsgivare skall få så stor nytta som möjligt av ert utvecklingsarbete tillsammans med oss. Utöver de fysiska sammankomsterna inkluderar ledarprogrammet därför också ett ramverk med uppgifter före, under och efter utbildningen. De deltagare som får mest ut av sitt engagemang är de som fortsätter att arbeta aktivt med nya idéer och tillvägagångssätt när de kommer tillbaka till sin arbetsplats.

Tyngdpunkten på att träna under alla kursdagar ska ge förutsättningar att kunna omsätta kursens innehåll i handling direkt – för ett mer effektivt ledarskap.

White paper: När du blir chef över kollegorna

Läs mer om den roliga och utmanande rollen som möjliggörare! Ange dina uppgifter så skickar vi dokumentet per e-post.

*” anger obligatoriska fält

Namn:*
*
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.