Att tänka på när ni ska välja utbildningsleverantör

Det kan ta tid att kravställa, hitta och utvärdera leverantörer, samtidigt som utbudet av aktörer för ledarutveckling ständigt växer. Därför går vi igenom vad du behöver tänka på inför insatsen och vid val av leverantör.

Tänk på dessa punkter vid val av utbildningsleverantör

En medarbetarundersökning med nedslående resultat? Gnissel, ineffektivitet och samarbetssvårigheter? En företagskultur och värderingar som känns förlegade?
Det här är vanliga problem som lyfts när vi träffar kunder från olika branscher som går igenom förändring. Ledarutveckling är en nyckeln som låser upp många problem. Men för att hitta rätt och lyckas är det viktigt att veta något om låset som ska öppnas.

Begin with the end in mind
Innan ni tittar på olika leverantörer så behöver ni veta vad ni vill uppnå med utvecklingsinsatsen. Ta gärna hjälp av leverantören med behovsanalysen och för att undersöka vad nuläge och målbild är. Varför ni landat i beslutet om att ni behöver en utbildningsinsats? Varför behöver ni utveckla ledarskapet eller organisationen? Behövs en ny ledarfilosofi? Vad står cheferna inför dagligen som de behöver lösa? 

Varför vill ni ha förändring?
Här är några frågor som det kan vara bra att få en bild av internt inför möten med utbildningsleverantörer:

 • Varför vill vi göra en förändring?
 • Vilka olika erfarenheter har våra chefer?
 • Vilka utvecklingsinsatser har gjorts tidigare?
 • Vad är chefernas största utmaningar?
 • Hur mycket tid vill vi lägga på utvecklingen? Vad tänker vi om omfattning kontra värde?
 • Vem äger utvecklingsfrågan internt? Är alla beslutsfattare på tåget?
 • Hur kan och vill vi koppla insatsen till verksamhetens mål?
 • Vem följer upp effekten av insatsen hos oss internt? 

Employer branding
Många väljer att kompetensutveckla för att vara en attraktiv arbetsgivare – för att behålla medarbetare och attrahera nya. Det kan också handla om att förändra kulturen i företaget och förstärka ledarskapet för att bli mer attraktiv som arbetsgivare.
För att få en bra bild av kundens syn på ledarskap brukar vi ställa frågor som: Varför vill man jobba hos er?  Vad står ni för? Varför vill man bli chef hos er? Vad är en bra chef hos er?

Förankra insatserna

Att medarbetare känner meningsfullhet är viktigt för den inre motivationen. Chefer som inte vill ha ansvar eller inte tycker att det är meningsfullt att leda, uppskattas sällan av sina medarbetare. Chefer som får rätt förutsättningar för att vara bra ledare, som vet vad som krävs och får rätt verktyg med sig i sitt ledarskapen däremot uträtta massor.
Att få med ledningsgruppen redan från start vid en utvecklingsinsats innebär ofta tydligare förväntningar och ger ofta en mer långsiktigt hållbar ledarskapssatsning. 

Första linjens chefer kan tröttna i sitt utvecklingsarbete om de inte får respons av sin närmaste chef eller ledning. Ska insatsen börja med första linjens chefer så är det därför ännu viktigare att involvera närmaste chef i ledarutvecklingen. Forskning visar att om närmaste chef följer upp, stöttar och är intresserad så ökar sannolikheten för att deltagaren tillämpar sina nya kunskaper och insikter i vardagen.

Syna leverantören
Utbudet av leverantörer för ledarutveckling är brett. För att hitta rätt leverantör behöver ni veta det egna syftet med insatsen. Om det exempelvis handlar om en inspirerande kunskapsöverföring så kan det räcka med att hitta en duktig föreläsare. Gör man bredare och djupare insatser, exempelvis för att bli en mer attraktiv arbetsgivare, så är det centralt att samarbetspartnern har ett starkt varumärke som kan hjälpa till att lyfta det egna.

Då tackar vi nej

Vi har genom åren samarbetat med mängder av olika verksamheter och lärt oss se när vi kanske inte är rätt matchning för kunden. Som när vi hör att man gärna vill göra något för sina medarbetare för att: ”Cheferna har inte fått utbildning på länge” och: ”Vi tänker oss två dagar för att kunna säga att vi har gjort något”. Eller: ”Vi ska ha en konferens där ni kan lära ut ledarskap under en halvdag”. Vi vill ha klart för oss varför en potentiell kund vill göra en insats – för att kunna leverera det värdet.

Frågor för rätt matchning

Här har vi sammanställt några frågeställningar att ta med till ett möte med en ledarutvecklingsleverantör:

 • Kan leverantören stödja hela organisationen, från ledningsgrupp till projektledare?
 • vilken teoretisk grund har utbildningen lagts upp. Använder sig leverantören av forskningsbaserade verktyg och beprövad erfarenhet?
 • Hur arbetar man med deltagarna? Inte bara under utbildningen utan även före och efter.
 • Hur ser deras pedagogik och metoder för lärande ut?
 • Skapas tillfälle för träning av viktiga beteenden? Ledarskapsutveckling som ger mycket tid för träning och tillämpning ger större effekt.
 • Hur nära kommer leverantören jobba med dig som kund? Kommer upplägget kännas som ert eget eller som ett standardupplägg?
 • Vilken process har leverantören för att mäta effekten av insatsen?
 • Hur skapas kopplingen mellan utbildningen och vardagen?
 • Stämmer er företagskultur, eller målbild av företagskultur, ihop med leverantörens? 
 • Har leverantören kommit långt i sina egna värderingar och ledarskapsfilosofi?
 • Vilka referenser finns för liknande uppdrag? Att efterfråga branscherfarenhet kan för många vara viktigt men ska inte vara avgörande då ledarskap trots allt handlar om att leda människor.
 • Finns resurser och kapacitet för att ta sig an ert uppdrag?
 • Vad har deras konsulter för bakgrund och hur matchar de konsulter för uppdraget? Har kursledaren egen chefserfarenhet? Hur ser processen ut för att rekrytera konsulter? Får de in rätt kompetens och hur utbildar man dem? Detta är en bra kvalitetssäkring.
 • Hur mycket service ingår? Administration, bokning av anläggning, utvärderingar, inlärningsförstärkare, material osv är inte alltid inkluderat i upplägget. 
 • Är det viktigt att leverantören har ett digitalt tänk och att de jobbar digitalt?

vill du veta hur chefakademin kan hjälpa din organisation?

Med över 80 års erfarenhet av ledarskapsutbildningar vet Chefakademin mer än de flesta om det goda ledarskapet. Vi skräddarsyr utbildningar för företags- och koncernledningar, styrelser, ledningsgrupper och för chefer eller medarbetare på alla nivåer. Chefakademin anpassar även utbildningsprogram för specifika branscher och befattningar.