”Du måste involvera folk, hitta samarbeten och förbereda organisationen mentalt”, säger Securitas innovationschef Yacir Chelbat Persson och listar förutsättningarna för att lyckas som innovationsledare.
”Du måste involvera folk, hitta samarbeten och förbereda organisationen mentalt”, säger Securitas innovationschef Yacir Chelbat Persson och listar förutsättningarna för att lyckas som innovationsledare.

5 saker alla företag behöver för att bli mer innovativa

Satsa på innovation och snabba på in i framtiden.
Men gör det strukturerat och smart.
Yacir Chelbat Persson, innovationschef på Securitas, har koll på vad som krävs.

Allt fler innovationschefer anställs. Antalet medlemmar hos den ideella organisationen Innovationsledarna har rusat från 40 till 156 på bara två år.
Men Yacir Chelbat Persson i Innovationsledarnas styrelse tycker inte rollen som innovationschef behöver stressas fram i organisationer.
”Ta först två steg bakåt. Titta på verksamheten och ifrågasätt varför du skall existera i den nya ekonomin. Just nu sker en global branschglidning ­– där många tidigare jobbat vertikalt berör nu flera branscher varandra. Var är ni på väg i det? Hitta en linje, gör en analys av var ni ska vara om tre år. Och blanda folk från sälj och teknik i det här arbetet”, råder han och menar att det är först efter det som det går att göra sig en bild av vad en innovationschef ska göra.

securitas-logoDenna artikel är framtagen av Chef i samarbete med Securitas Sverige AB som är en del av Securitaskoncernen och en del av säkerhetsbranschen i Sverige sedan mer än 80 år. Bolaget erbjuder helhetslösningar inom säkerhet över hela landet, dygnet runt, årets alla dagar. Säkerhetslösningarna anpassas efter kundernas behov, med allt från operatörer i larmcentral och rondering av fastigheter till kontroll av brandskydd och flygplatsräddningstjänst. Läs mer här

Till vardags jobbar Yacir Chelbat Persson som innovations- och affärsutvecklingsdirektör på Securitas, ett globalt bolag med bas i 54 länder och 320 000 anställda där ny teknik har öppnat för snabb utveckling på kort tid.
”Vi har gått från att vara ett vaktbolag till att bli ett teknik- och kunskapsföretag inom säkerhet och trygghet”, säger han.

Läs mer: Så vändes stress över digitalisering till en innovationskick

Fokus i det dagliga arbetet lägger Yacir Chelbat Persson på affärsutveckling, omvärldsbevakning, nätverkande och som talare på internationella konferenser.
”Jag läser dagligen 11 nyhetsbrev och tar kontakt med företag och organisationer som kommer att ha impact på vår verksamhet. I min roll är det viktigt att vara hungrig på kunskap, ambitiös, självkritisk och alliera sig med rätt partners.”

En hel del kraft läggs på interna förbättringar, bland annat en struktur för att fånga upp goda idéer från medarbetare.
”I Sverige har vi 10 000 anställda, så jag kan inte knacka på dörren till alla och fråga efter bra idéer och affärsmöjligheter. Vi har ett system för att få input från medarbetare som också är kopplat till ett belöningssystem. Idéerna kan tas upp som pilotprojekt, ofta ihop med en samarbetspartner”.

Resultatet?
”Vi producerar mer, levererar bättre och skapar fler affärer tack vare Securitas innovations- och affärsutvecklingscenter.” 

Läs mer: Riddarstrategi löser framtidens säkerhetsfrågor

Yacir Chelbat Persson Yrke: innovationschef på Securitas. Utbildning: civilingenjör, snart avslutad MBA, livvakt, pratar sju olika språk. Kuriosa: har tre svarta bälten (taekwondo, Hapkido, King Khmer).
Yacir Chelbat Persson
Yrke: innovationschef på Securitas.
Utbildning: civilingenjör, snart avslutad MBA, livvakt, pratar sju olika språk.
Kuriosa: har tre svarta bälten (taekwondo, Hapkido, King Khmer).

5 steg mot innovation

Med rätt förutsättningar får en innovationschef fart på utvecklingen. Här är Yacir Chelbat Perssons råd kring vad som krävs.

Att-göra-lista

Se till att ha en att-göra-lista till den person som ska kliva in i rollen som innovationschef. Hen är ingen profet, utan en person med den ena foten i nuet och den andra i framtiden. Det behövs en idé om var företaget ska vara om tre till fem år och mod från ledningen att våga säga saker om framtiden för att en innovationschef ska kunna göra ett bra jobb.

Direktlina till ledningen

Utan tillgång till ledning och vd tar saker lång tid. En innovationsansvarig som rapporterar till högsta instans kan snabbt förankra planer. Det krävs också mandat, egen budget och prio av utvecklingsprojekt för att komma framåt. Alla framgångsrika företag har sin innovationschef i ledningsgruppen.

Innovationshiss

Att tvinga fram innovation uppifrån funkar inte. Goda idéer underifrån som ledningen inte tar emot är också dödsdömt. Hur fångar ni bäst upp idéer och tar dem både uppåt och nedåt i organisationen? En ”innovationshiss” är något av det första en innovationschef behöver få på plats för att lyckas.

Tre hattar-kompetens

En innovationschef behöver kunna agera både som psykolog, ekonom och tekniker för att övertyga och driva förändring i en organisation med skilda roller och intressen. Psykologen förklarar, lyssnar och hittar allierade. Ekonomen visar affärsnyttan. Teknikern har koll på det senaste.

Gilla misslyckanden

Förändring är något som många tycker låter bra, men som färre är sugna på att faktiskt genomföra. En hel del av den tvekan bottnar i rädsla för att misslyckas eller att man ser förändringen som ett hot. Förbered organisationen mentalt på att misslyckanden ibland ingår i konceptet innovation – men att förändringsarbetet kommer vara till nytta i det långa loppet.

Text: Malin Kaldo

Denna text är ett samarbete mellan Chef och Securitas.

Missa inget! Prenumerera på Chefs nyhetsbrev

  • Prenumerera på Chefs nyhetsbrev med det bästa från Chef.se.