Lediga chefsjobb
Alla chefsjobb

Våga satsa på företagskulturen i tuffa tider

När både samhälle, ekonomi och ledarskap förändras i rasande tempo är chefer ofta upptagna med att släcka bränder, minska kostnader eller lösa akut kompetensbrist.
– Men de starkaste företagen är de som inte glömmer sina medarbetare och förstår vad som får dem att stanna, säger Maria Duni, Nordenchef på Personio.

Publicerad

Text: Chef Content

Annonssamarbete: Personio

De företag som jobbar med sin kultur får tryggare medarbetare som trivs bättre. Foto: Personio

I tider av ekonomisk snålblåst, med hög inflation och minskad köpkraft är det många chefer som funderar i termer av besparingar, indragna förmåner eller till och med varsel. Men är det någonting du måste fortsätta satsa på är det företagskulturen – utan att det behöver kosta en massa pengar. 

”Det finns så mycket du kan göra för att förbättra din kultur utan att spendera några pengar alls. Genom att ha en ärlig dialog med de anställda och etablera kontinuerliga kontaktpunkter i form av check-ins har du chans att öka engagemanget och minska antalet medarbetare som väljer att lämna”, säger Maria Duni, Nordenchef på Personio.  

Feedback central del i kulturbyggande  
Maria Duni menar att en central del i kulturbyggandet är kommunikationen. Genom att göra den tydlig och effektiv får medarbetaren den återkoppling de önskar och chefen tid över för att jobba djupare med företagskulturen.   

Maria Duni, Nordenchef Personio.

”Om vi siktar mot att skapa en kultur som genomsyras av ärlighet är det viktigt för oss att ha ett smidigt digitalt systemstöd som gör det enkelt för medarbetarna att formulera feedback och dela med sig av den, samtidigt som den kopplas till individens utvecklingsmål och våra övergripande företagsmål”, säger Maria Duni.   
  
För att lyckas med att samla in och hantera feedback i stor skala behöver du som chef ha de digitala verktygen på plats. Det ger dig möjlighet att få en sann och överskådlig bild av läget och hjälper dig samtidigt att undvika för stort fokus på detaljerna.  Avslutningsvis poängterar Maria Duni vikten av att faktiskt leva kulturen i vardagen.  

”Det handlar om att tydligt definiera sin kultur och att vara duktig på att sprida den inom organisationen och att väva in den i allt man gör. Ledarskap, processer och system bör reflektera den och stärka den”, säger Maria Duni.  

3 tips för starkare kultur   

Er företagskultur formas av era mål och värderingar, hur organisationen leds och hur medarbetare interagerar med varandra. Det finns inga snabba lösningar för att skapa en bra företagskultur, utan den behöver byggas från grunden. Här är några nycklar för dig som chef för på ett positivt sätt bidra till kulturbygget.  

  • Visa medarbetarna tillit. I kristider är det lätt hänt att du som chef försöker detaljstyra för mycket, för att känna att du behåller kontrollen. För att inte rasera den starka kultur ni byggt upp under lång tid, är det viktigt att du väljer att lita på att dina medarbetare gör ett bra jobb.  
  • Identifiera förbättringsområden. Ta hjälp av medarbetarna genom öppen och ärlig dialog för att både utvärdera vad som redan fungerar bra i ert kulturarbete – och vad som kan förbättras.
  • Bry dig om medarbetarnas mående. Har du koll på vad som får dina medarbetare att trivas på jobbet? Genom att löpande arbeta med personalutveckling, arbetsmiljö och coaching ökar du möjligheten för medarbetarna att trivas även i utmanande tider.