Chefakademin / Alla utbildningar / Infowebinar: Executive MBA

Infowebinar: Executive MBA

På detta webinar får du en försmak till vad en Executive MBA innebär och hur den kan hjälpa dig att framgångsrikt bemästra en verksamhetsledande roll på bästa tänkbara sätt.

Här får du en överblick av Mgruppens Executive MBA och vem den riktar sig till. Du får även ta del av praktisk nytta och konkreta exempel från tidigare deltagare, samt möjlighet att ställa frågor.

Har du konkreta frågor här och nu? Kontakta våra rådgivare via 08-731 41 00, eller info@chefakademin.se

Nästa tillfälle: 19 januari 2023, 12.00-13.00

Rusta dig med ett ”Licence to Lead” 

Webinaret leds av Mgruppens Executive MBA Director, Helene Öhman, som tillsammans med Finance-programmets Gunnar Åkesson ger dig en överblick av programmens olika delar och vad du kommer att få ut av respektive del.

Detta får du med dig

• En beskrivning av vad en Executive MBA är och vad delprogrammen innehåller
• Exempel på vad du får med dig efter avslutat progam
• Möjlighet att ställa frågor till programansvariga
• Konkreta tips kring hur du kan komma vidare mot en Executive MBA

executive mba director

Helene Öhman

Helene Öhman är Executive MBA Director med huvudansvar för Mgruppens Executive MBA. Hon har mångårig erfarenhet som chef, utbildare och affärsutvecklare inom organisations- och ledarskapsutveckling med fokus på kundcentrerade och moderna utvecklingsmetoder.  Helenes mål är att hjälpa organisationer nå den kompetens som krävs för fortsatt relevans. 

Gunnar Åkesson

programansvarig

Gunnar Åkesson

Gunnar Åkesson är ekonomie doktor med en bakgrund som forskare och lärare i företagsekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm. Vid sidan av programledarrollen på delprogrammet Executive Master of Finance verkar Gunnar som coach och handledare till nyckelbefattningshavare. Han arbetar dessutom som konsult och rådgivare i affärs- och ledarutvecklingsfrågor med fokus på förändring och kommunikation.