Chefakademin / Alla ledarskapsutbildningar / Executive Development – bygg vidare på din Executive MBA

Executive Development – bygg vidare på din Executive MBA

Executive Development är plattformen där du som redan tagit din Executive MBA-examen kan bygga vidare på din Executive MBA med aktuell kunskap, i ett kortare format som påminner om Executive MBA-modulerna. Temat för hösten 2024 är förändringsledning.

Målsättning med utbildningen

Arbetslivet står inför stora förändringar. Det är din och andras förmåga att ständigt lära nytt som blir avgörande för att lyckas. För att skapa hållbara resultat behöver vi fortsätta att reflektera och inspireras av omvärlden.

I höstens påbyggnadsmodul utvecklar du förmågan att framgångsrikt leda strategiskt och omfattande förändringsarbete.

Efter utbildningen kan du:

  • Beskriva och tillämpa olika vetenskapligt beprövade modeller, metoder och verktyg för att leda strategisk och/eller omfattande förändring,
  • Förstå skillnader mellan olika angreppssätt att leda förändring och kunna avgöra när vilka bör användas, och
  • Realisera nyttor av en förändring där business case management, målanalys, kommunikation, utbildning, intressenthantering och förändringsuppföljning är centrala delar.

För vem?

För vem

Executive Development är en påbyggnadsmodul som riktar sig exklusivt till dig som redan är diplomerad med vår Executive MBA. För att delta behöver du alltså ha genomgått de tre masterprogrammen Executive Master of Leadership & Management, Executive Master of Strategy och Executive Master of Finance.

Genom Executive Development får du tillgång till ett ännu större nätverk, genom blandningen av tidigare Executive MBA-deltagare. Förmodligen kommer du att känna igen några från dina tidigare program. Men självklart blir det också nya bekantskaper.

Upplägg

Utbildningen består av en digital träff samt två dagar på kursgården Bergendal. Mellan den digitala och fysiska träffen identifierar du en konkret och faktisk utmaning som du vill arbeta med när vi ses. I god tid före den första träffen kommer du att få tillgång till material och en nysläppt bok på temat.

Träff 1 – Vi ses online
För att maximera lärande och tillämpning kommer du att få några förberedelseuppgifter som presenteras på en digital träff. Där träffar du också de andra deltagarna.

Träff 2 – Ett dygn av inspiration och erfarenhetsutbyte
Väl förberedd och med en egen förändringsutmaning nerpackad kommer vi att ses i ett upplägg som du känner igen från din  Executive MBA-utbildning. I utbildningen kommer du att få en ordentlig teoretisk grund inom förändringsledning, från såväl  klassikerna som den senaste forskningen.

Vi varvar diskussioner, praktisk träning och tillämpning av utvalda modeller, metoder och verktyg på din utmaning. Och inte minst erfarenhetsutbyten och härligt surr vid middagsbord och fika.

Praktiska frågor kring upplägget besvaras av ulrika.nordqvist@chefakademin.se

Innehåll: Förändringsledning

Förändring händer, oavsett vad vi gör. Men hur kan vi dra fördel av den? Hur kan vi leda i den? Aldrig tidigare har förändringsledning varit en så efterfrågad kompetens som nu. Alla organisationer, stora som små, privata som offentliga, behöver hitta rätt i sin transformation, både i projekt och löpande verksamhet.

Många organisationer brottas med hur de ska hinna förändra sig tillräckligt mycket och snabbt. Hur driver man igenom det nya? Hur prioriterar man? Det korta svaret är att förändringsledning är ett systematiskt arbetssätt.

I tidigare Exectuive MBA-program har vi berört teman om förändring och innovation sett ur perspektiven strategi, ledarskap och ekonomi. I det här intensivprogrammet får du nya verktyg och ett helhetsgrepp för att lyckas prioritera och driva igenom strategisk förändring.

Du och andra tidigare deltagare delar branschöverskridande erfarenheter utifrån en gemensam kunskapsplattform. Du får en snabborientering i viktiga trender att ta med tillbaka för fortsatt förändringsarbete i er organisation.

Exempel på frågor som vi kommer att jobba med:
• Varför misslyckas många organisationer med att uppnå sina mål med strategiska och/eller omfattande förändringar?
• Hur kan organisationer arbeta praktiskt för att säkra varaktig och verklig förändring?

Ur innehållet:

  • Förändringstryck i omvärlden, branschen och organisationen
  • Resultatpåverkan av förändringar och drivande beteenden av dess resultat
  • Tydliga och mätbara nyttor för förändringar och business case
  • Förändringsstrategi
  • Förändringsledarens ansvar
  • Realiserbarhet för förändringar
  • Intressenter att involvera och hantera

Executive Development - fullständig information

Ladda ner den fullständiga programinformationen som PDF. Ange dina uppgifter så skickar vi dokumentet per e-post.

*” anger obligatoriska fält

Namn:*
*
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

programansvarig

Pontus Wadström

Pontus Wadström har jobbat med strategi, styrning och förändring i drygt 20 år. Han har varit ansvarig för strategi- och förändringsfrågor i globalt börsnoterat bolag, i start-ups och arbetat som strategi- och managementkonsult.

Pontus delar sin tid mellan rådgivning, utbildning och forskning. I sitt praktiska arbete jobbar han mot alla branscher och typer av organisationer. Fokus, både i arbetet och i forskningen, är hur ledningar och styrelser bör arbeta med strategi, styrning och förändring för att skapa organisationer som är bättre på att anpassa sig och därmed ökar chanserna att bli långsiktigt framgångsrika.

Forskningen bedrivs på Industriell ekonomi på Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm där han också disputerat. I grunden är Pontus civilekonom med psykologiexamen. Hans kombinerade kunskap om management, industriell ekonomi och psykologi samt praktiska erfarenhet från olika organisationer och branscher gör att han bidrar med unika insikter kring hur organisationer kan prestera bättre i föränderliga tider, insikter som även publicerats i böcker och artiklar.