AI för chefer

Artificiell intelligens används för att automatisera uppgifter, analysera information, fatta bättre beslut och ge vassare kundservice. Och det här är bara början. Men vad betyder det för dig i ditt ledarskap? Här är Chefs artiklar om AI.

Chefs guide till AI

AI hjälper oss arbeta smartare, effektivare och höja vår produktivitet. Men vad innebär egentligen den AI-revolution som alla pratar om? Och hur påverkar den dig som chef? 

Här på Chefs sida om AI ger vi dig: 

  • 13 smarta AI-verktyg
  • Chefs senaste undersökning om AI
  • Expertens 7 bästa prompttips: Instruera AI rätt
  • 6 steg: Så kommer du igång med AI
  • Inspiration
  • 8 chefers bästa AI-tips
  • Nya EU-regler kring AI
  • Och våra senaste artiklar i ämnet – allt för att du ska hålla dig uppdaterad!

Vad är AI?

Artificiell Intelligens omfattar:

Maskininlärning. Genom att mata in information och träna datorn kan den lära sig att upptäcka mönster och utvecklar därigenom en förmåga att tolka stora mängder data.

 Avvikelseanalys. AI upptäcker avvikelser i stora mängder av fakta, värdefullt för felspårning, bedrägerier osv.

Datorseende (computer vision). Skapar meningsfull information från digitala bilder, videor och annan visuell input. Härmar det sätt människor ser och förstår bilder.

Naturlig språkbehandling. Datorprogrammets förmåga att förstå talad och skriven text.

Conversational AI. Förstår och tolkar mänskligt språk och kan simulera naturliga samtal.

Generativ AI. Skapar ny information i form av texter eller bilder baserat på tidigare träningsdata, som till exempel Chat GPT.

”Det gäller att ligga i framkant. Vara nyfiken och börja testa.”

Arash Gilan

Kvinna lyssnar och småler

Skaffa personlig tränare i ledarskap!

Personlig ledarskapscoaching är din möjlighet att utvecklas utifrån dina unika förutsättningar och utmaningar. När du växer som ledare växer din organisation med dig!

Läs om coaching!

”Inga tidigare teknikskiften har lett till att massor av jobbtillfällen gått förlorade, det har lett till nya yrken.”

Andreas Ekström

Mer om AI:

Motverka missbruk av data och feltolkningar

I en värld där utvecklingen går fortare och alltmer data lagras ökar vårt behov av datadriven statistik, som en genväg till underlag för viktiga beslut. Men det heter inte ”lögn, förbannad lögn och statistik” för inte. The data detective ger oss en konkret och rolig snabbkurs i hur vi håller både hjärta och hjärna på rätt spår i djungler av siffror och samband.

Lyssna & läs nu!